Kategórie

ĎAKUJEME ZA FINANČNÚ PODPORU MAGAZÍNU A TELEVÍZIE KĽÚČ OD…

Ďakujeme, že pre nás obetujete nejaké eurá, aby sme mali na chod tohto nezávislého média.

Ďakujeme Vám za to, že nás čítate. Ďakujeme aj za ďalšie druhy podpory, a to napríklad námetmi na články. V neposlednom rade ďakujeme za finančnú podporu. KĽÚČ OD… funguje len vďaka Vám.

Náš časopis môžete podporiť kliknutím na Donate:

http://<center><form action=“https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr“ method=“post“ target=“_top“> <input type=“hidden“ name=“cmd“ value=“_s-xclick“ /> <input type=“hidden“ name=“hosted_button_id“ value=“T5W7Y4SBVF9TE“ /> <input type=“image“ src=“https://www.paypalobjects.com/en_US/i/btn/btn_donateCC_LG.gif“ border=“0″ name=“submit“ title=“PayPal – The safer, easier way to pay online!“ alt=“Donate with PayPal button“ /> <img alt=““ border=“0″ src=“https://www.paypal.com/en_CZ/i/scr/pixel.gif“ width=“1″ height=“1″ /> </form></center>

Ďakujeme.http://<center><form action=“https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr“ method=“post“ target=“_top“> <input type=“hidden“ name=“cmd“ value=“_s-xclick“ /> <input type=“hidden“ name=“hosted_button_id“ value=“T5W7Y4SBVF9TE“ /> <input type=“image“ src=“https://www.paypalobjects.com/en_US/i/btn/btn_donateCC_LG.gif“ border=“0″ name=“submit“ title=“PayPal – The safer, easier way to pay online!“ alt=“Donate with PayPal button“ /> <img alt=““ border=“0″ src=“https://www.paypal.com/en_CZ/i/scr/pixel.gif“ width=“1″ height=“1″ /> </form></center>

 

S úctou

PhDr. M. Albert, PhD.

šéfredaktor

sefredaktor (@) klucod.sk

0918 880 647

 

 

Ilustračná fotografia pixnio.com

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.