Toto musí pochopiť aj Zuzana Čaputová. Komentár Michala Alberta

author
2 minutes, 19 seconds Read

Verejné osvetlenie. Obraz toho, čo slúži verejnému záujmu a nie je z toho finančný zisk pre kapitalistu. Niečo v zmysle socialistické, čo musia trpieť aj kapitalisti. Verejným záujmom je, aby bola na ulici vyššia bezpečnosť a verejné osvetlenie tomu pomáha, či už bezpečnosti chôdze, nepotknutia sa, ale aj bezpečnosti pred zlodejmi. Zatiaľ to kapitalista toleruje a uvedomuje si, že z tohto zisk byť nemôže. Ale jedného dňa si aj kapitalista môže povedať, kurňa, a prečo by som nezarábal aj na verejnom záujme? Veď mi to už prechádza vo verejnom záujme zvanom zdravotníctvo, kam som si pretlačil zisk. A tak napríklad v USA, ten, kto nemá na zdravie peniaze, má smolu. A tak v prípade verejného osvetlenia, keby sme dovolili jeho privatizáciu, by to fungovalo tak, že kto si za prechod osvetlenou ulicou zaplatí, ten môže prejsť. Kapitalistovi neprekáža, že občan si už za to verejné osvetlenie zaplatil v daniach. On chce zisk. Tak, ako si občan za zdravotníctvo už zaplatil daňami a zdravotným poistením. Lebo takto to už funguje aj v zdravotníctve. On si za službu zaplatil, ale musí doplácať, lebo kapitalista potrebuje zisk. A zdravotná poisťovňa si už zisk odviedla do zahraničia zahraničnej matke poisťovne. A tak raz sa môžeme ocitnúť v noci, ktorá bude púšťať ulicou len tých, čo si za prechod osvetlenou ulicou zaplatia. Ak sme to dovolili v zdravotníctve, tak kapitalista má istotu, že mu to dovolíme aj pri iných oblastiach verejného záujmu. Dovolili sme to napr. pri parkovaní, ktoré spravuje súkromná firma, úlohou ktorej je produkovať zisk, a podobne. Musíme ako národ pochopiť, že sú oblasti, na ktorých sa nesmie tvoriť finančný zisk, lebo oblasť verejného záujmu prináša nefinančný zisk, a to je v prípade verejného osvetlenia bezpečnosť. Ale kapitalistovi ide v zásade len o ten finančný, a tak aj keď by sa rozhodol sprivatizovať osvetlenie, jedným z krokov, ako zvýšiť zisk je znížiť stratu, a tak môže nechať niektoré žiarovky vykrútiť. Lebo zmyslom kapitalizmu je tvorba finančného zisku za každú cenu a čo najviac. Je na nás, aby sme na tieto veci upozorňovali a nedovolili ich. Toto si musí ubedomiť aj Zuzana Čaputová, že väčšina ľudi si nepraje, aby sa začalo platiť ešte aj za vzduch. A nepraje si ani to, aby ona potom len povedala, ako to citlivo vníma. Nestačí citlivo vnímať.

Michal Albert, foto autor

Similar Posts