ZELENÚ DOSTALA DRUHÁ VERZIA VAKCÍNY OD MODERNY. AKÚ MÁ ÚČINNOSŤ?

ZELENÚ DOSTALA DRUHÁ VERZIA VAKCÍNY OD MODERNY. AKÚ MÁ ÚČINNOSŤ?

Podľa rezortu zdravotníctva je tu ďalší dôvod na pozitívne myslenie v súvislosti s ochorením COVID-19. Ukázalo sa totiž, že vakcína Modena „je účinná pri prevencii ochorenia COVID-19 u ľudí od 18 rokov.“

Informuje o tom Ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti s tým, že v klinickom skúšaní bolo zapojených cca 30-tisíc ľudí.

„Polovica dostala vakcínu a polovica placebo, pričom skúšanie bolo zaslepené, t.j. účastníci neboli informovaní, do ktorej skupiny patria,“ vysvetlili s tým, že účinnosť určila nasledujúca III. fáza „v skupine 28 000 ľudí od 18 do 94 rokov, u ktorých predtým nebolo potvrdené ochorenie COVID-19“.

Vďaka tomuto skúšaniu dnes vieme, že vďaka vakcíne sa znížil „počet symptomatických prípadov COVID-19 o 94,1 %: v skupine, ktorá dostala vakcínu sa vyskytlo 11 prípadov nákazy (zo 14 134 účastníkov), v skupine s placebom 185 prípadov (zo 14 073 účastníkov)“. Spolu teda ide o účinnosť 94,1 %.

Polovica dostala vakcínu a polovica placebo, pričom skúšanie bolo zaslepené, t.j. účastníci neboli informovaní, do ktorej skupiny patria.

„U účastníkov, u ktorých je vyššie riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 (vrátane pacientov s chronickým ochorením pľúc, ochoreniami srdca, obezitou, ochoreniami pečene, diabetom a HIV), sa preukázala účinnosť 90,9 %,“ dodal rezort zdravotníctva s tým, že vysoká účinnosť bola potvrdená vo všetkých prípadoch.

Rezort zdravotníctva dodal, že odstup medzi dávkami je stanovený na 28 dní a stále sa dáva do ramena. „Najčastejšie nežiaduce účinky po očkovaní danou vakcínou sú zvyčajne mierne a krátkodobé,“ vysvetlili s tým, že medzi nimi je napr. únava, bolesť v mieste vpichu, bolesť hlavy, svalov a kĺbov či zimnica a zvracanie.

Prišla aj dobrá správa od Európskej liekovej agentúry, ktorá dala svoje áno na schválenie druhej verzie vakcíny od Moderny. (alb), foto ilustračné unsplash.com