Kategórie

234 ROKOV OD SMRTI KRÁĽA MADAGASKARU – SLOVÁKA BEŇOVSKÉHO

Dnes (23. 5.) ubehlo 234 rokov od smrti kráľa Madagaskaru – Slováka Mórica Beňovského. O tejto dejinnej postave sme sa rozprávali aj s poetkou Beou Svetlíkovou.

Čo pre vás znamená osobnosť Mórica Beňovského?
Postava Mórica Beňovského ma zaujala už v 12 rokoch, keď sa na obrazovkách vtedajšej slovenskej televízie objavil seriál Vivat Beňovský. Bol to prvý večerný seriál , ktorí mi rodičia povolili sledovať, Beňovský ma zaujal natoľko, že som začala zbierať obrázky a články o ňom a stala som sa aj fanúšičkou Jozefa Adamoviča. Dievča ako ja v ňom videlo akéhosi hrdinu, ktorý bol odvážny spravodlivý, šikovný aj bystrý, mal vlastnosti aké som si vtedy predstavovala, u výnimočných ľudí, obdivovala som ho, že vždy dokázal vyviaznuť z každej zlej situácii ba dokonca ju premenil v svoj prospech, mal aj negatívnu vlastnosť, že dokázal šikovne klamať, aby dosiahol to čo pokladal za dôležité.

Okolo Beňovského je akýsi zápas, že akej národnosti bol. Jeho mama písala slovensky, on sám pochádza z Vrbového, z dnes slovenského územia. Maďari ho považujú za Maďara, on sám, keď sa mu to hodilo, sa vydával za Poliaka. Je Beňovský pre vás slovenská osobnosť?
Pokladám ho za slovenského rodáka, ale bol aj Uhor a tak mi nevadí, že ho aj Maďari pokladajú za svoju veľkú osobnosť, ale myslím si, že na Slovensku ho nepokladajú až za osobnosť hodnú pomenovania ulíc po ňom, čo je smutné.

Myslím si, že na Slovensku ho nepokladajú až za osobnosť hodnú pomenovania ulíc po ňom, čo je smutné.

Pre niektorých bol Beňovský masovým vrahom. Takže vlastne namiesto toho, aby sme boli hrdí na túto osobnosť, tak niektorí povedia, že masovo vraždil. Čím bol pre vás? Ani o Štefánikovi nikto nepovie, že bol masový vrah a tiež to bol generál a ako súčasť vojska tiež vraždil. Ale nikto nepovie, že Štefánik bol masový vrah. Prečo to o Beňovskom niekto hovorí?
V žiadnom prípade som ho nepokladala za vraha, bol predsa vojak a bojoval za cisárovnú Máriu Teréziu a potom aj za Poliakov, kde mal strýka. Bol vojak ako mnohí vo vojnách slúžili svojim vládcom, alebo národom.

Po Beňovskom sú dnes pomenované ulice na Madagaskare. Prináša to pocit hrdosti. Za čo najviac vy osobne máte hrdosť voči Beňovskému?
Áno, som hrdá na to, že náš rodák to dotiahol ďaleko, vďaka svojej šikovnosti, sa stal kráľom Madagaskaru a bol proti tomu aby obyvateľov tohoto ostrova vyvážali do otroctva, čo sa mu teda vypomstilo a Francúzi ho odstránili, lebo nevyhovoval ich plánom.

Áno, som hrdá na to, že náš rodák to dotiahol ďaleko, vďaka svojej šikovnosti, sa stal kráľom Madagaskaru.

Bol to aj dobrodruh a objaviteľ. Wikipedia o ňom píše, že bol „prvý Európan, ktorý sa plavil v severnom Pacifiku – preskúmal západné pobrežie Aljašky medzi ústím Yukonu a Kuskokwinu, pričom sa plavil pozdĺž ostrova Unimak (Aleuty) a jeho cesta do Macaa bola prvá známa cesta zo severozápadného pobrežia Ameriky na juhovýchodné pobrežie Ázie“. Čo bolo podľa vás najdôležitejšie z jeho objavov?
Myslím si, že najväčším jeho úspechom bolo objavenie ostrovov v severnom Pacifiku, predbehol Cooka, mal výnimočné námornícke schopnosti, bol veľký cestovateľ, preto má v erbe vykreslenú aj loď, dokázal udržať poriadok medzi námorníkmi aj keď sa búrili, vždy to nakoniec vyriešil. Samozrejme jeho veľkým úspechom bolo aj to, že si dokázal získať Malgašov až tak , že si ho zvolili za kráľa. Nech to urobil ako chcel, či už klamstvom, alebo priateľstvom k tým ľuďom, dokázal niečo, čo len tak hocikto nedokáže.

Beňovský bol kráľom Madagaskaru, navštívil štyri kontinenty, bol prvým človekom, ktorý skúmal Ostrov svätého Vavrinca. Čo je najdôležitejší odkaz Beňovského pre dnešnú generáciu? Aký príklad by sme si z neho mali brať?
Iste by sme si mali vážiť jeho zmysel pre spravodlivosť, odvahu, bol výborným vodcom, dokázal si získať ľudí a hlavne mnohým pomohol dostať sa z ruského vyhnanstva aj napriek nepriazni niektorých jeho spoluväzňov. Zanechal tu veľkú stopu, hodnú tomu, aby sa na neho nezabudlo.

M. Albert, foto archív B.S.

Na fotografii Bea stojí pred rodným domom Beňovského vo Vrbovom.