POŠKODZOVANIE ZÁUJMOV SLOVENSKA JE TREBA KVALIFIKOVAŤ A HLAVNE RIEŠIŤ AKO TRESTNÝ ČIN, MYSLÍ SI PAVOL ŠEDIVÝ

POŠKODZOVANIE ZÁUJMOV SLOVENSKA JE TREBA KVALIFIKOVAŤ A HLAVNE RIEŠIŤ AKO TRESTNÝ ČIN, MYSLÍ SI PAVOL ŠEDIVÝ

Výsluhový dôchodca, ktorý kandiduje do Európskeho parlamentu za Slovenskú ľudovú stranu Andreja Hlinku, pôsobí aj ako moderátor rozhlasových relácií – Na panské, Bez cenzúry a Regióny. PAVOL ŠEDIVÝ nám v rozhovore povedal aj to, že „štáty, ktoré sú členmi EÚ sa nesmú nechať diskriminovať a nie je im možné diktovať všetko komisiami, ktoré nie sú v podstate ani voleným orgánom“.

Akú Európsku úniu chce Vaša strana?
Európu na báze rovnosti, spolupráce, rovnakých výhod a povinností pre každého člena, resp. bez diktátu Bruselu tak ako to je dnes. V tejto súvislosti je treba hneď v počiatku zrevidovať všetky nariadenia a rozhodnutia, ktoré Slovensko poškodzujú (ako napríklad dotácie do poľnohospodárstva) prepracovať a prijať ich znova na báze a rovnosti pre všetky členské štáty.

V čom by sa EÚ mala zmeniť, zreformovať?
Štáty, ktoré sú členmi EÚ sa nesmú nechať diskriminovať a nie je im možné diktovať všetko komisiami, ktoré nie sú v podstate ani voleným orgánom. O všetkom treba hlavne diskutovať a prijímať iba také rozhodnutia, ktoré nebudú šikanovať a poškodzovať záujmy jednotlivých členov EÚ či uprednostňovať niekoho na úkor iného štátu.

O všetkom treba hlavne diskutovať a prijímať iba také rozhodnutia, ktoré nebudú šikanovať a poškodzovať záujmy jednotlivých členov EÚ či uprednostňovať niekoho na úkor iného štátu.

Čo považujete v súčasnosti za najdôležitejšie v procese zlepšovania EÚ?
Prehodnotenie všetkých zákonných noriem, nariadení a noriem, ktoré Slovensku od vstupu do EÚ uškodili a čo je veľmi smutné, ho do dnes ho poškodzujú. Otvoriť, prehodnotiť, prepracovať a nanovo uzatvoriť tak, aby sa občan Slovenska mohol v EÚ cítiť ako rovnocenný občan EÚ spolu s Nemcom, Rakúšanom, Francúzom či Fínom.

V Európskom parlamente je to aj o spolupráci. Na jednej strane by mali držať spolu poslanci danej krajiny, prax je však taká, že tí sú rozdelení do jednotlivých platforiem. Prekáža, alebo naopak, vyhovuje vám takýto model frakcií, ktorý je niekedy aj na úkor národných záujmov?
V žiadnom prípade. Poškodzovanie záujmov Slovenska je treba kvalifikovať a hlavne riešiť ako trestný čin. A nielen riešiť, ale i vyšetriť a vyvodiť dôsledky,… A hlavne zverejniť, aby každý Slovák vedel, kto za koho kope.

V mnohých krajinách po vzore Brexitu začnú prichádzať návrhy na odchody iných krajín. Čo si o týchto tendenciách myslíte?
Umelo nafukovaná vec, ktorá má vyfabulovaním kadejakých nezmyselných problémov slúžiť ako memento pre ďalšie krajiny, ktoré by sa niekedy chystali vystúpiť z EÚ. Keď však v EÚ nedôjde k zásadným zmenám v rozhodovacích procesoch, keď nebude toto zoskupenie postavené na báze rovnoprávnosti, nezostáva iné ako sa s EÚ rozlúčiť.

Keď však v EÚ nedôjde k zásadným zmenám v rozhodovacích procesoch, keď nebude toto zoskupenie postavené na báze rovnoprávnosti, nezostáva iné ako sa s EÚ rozlúčiť.

Jednou z najdôležitejších tém v EÚ bude aj migračná kríza. Ako by ju EÚ mala riešiť podľa vás?
Migračnú krízu, ktorá tiež bola umelo vytvorená, a čo je smutné je i organizovane riadená, by mali hlavne riešiť krajiny, ktoré ju v dotknutých krajinách za dobu kolonizácie spôsobili. Korporácie a vlády štátov, ktoré sa na dojení, vysávaní a likvidácii krajín, z ktorých migranti utekajú, podieľali, by mali v plnej miere niesť zodpovednosť za tento stav.

Korporácie a vlády štátov, ktoré sa na dojení, vysávaní a likvidácii krajín, z ktorých migranti utekajú, podieľali, by mali v plnej miere niesť zodpovednosť za tento stav.

Veľa sa hovorí aj o čerpaní eurofondov. Sú podľa vás dnes čerpané efektívne? Ak nie, kde by ste navrhli ich využívanie?
Ľudia a regióny, pre ktoré by eurofondy mali byť učené o nich vo väčšine prípadov ani nevedia,… Organizované skupiny ich rozoberú skôr, ako prídu na miesto určenia. Eliminovať úradníckeho byrokratického šimľa (koňa) a pri prideľovaní fondov na projekty a takto eliminovať možnosti korupcie a príživníctva skupín, ktoré sa na rozkrádaní eurofondov podieľajú.

M. Albert, foto archív autora a https://www.youtube.com/watch?v=wA_-OSi7qcY

V rámci seriálu rozhovorov s kandidátmi do Európskeho parlamentu sme oslovili všetky kandidujúce strany. Rozhovory s nimi prinášame v poradí, akom oni poslali odpovede. Uvedené stanoviská sú stanoviskami kandidujúcich strán do Európskeho parlamentu (EP), resp. kandidátov do EP. Týmto seriálom rozhovorov s kandidátmi chce aj magazín KĽÚČ OD… prispieť k vyššej účasti v eurovoľbách 25. mája.