Kategórie

Projekt Susedstvo, ako jeden z kľúčov od Stana Hábera

Prinášame vám záverečnú časť rozhovoru so Stanislavom Háberom. V tejto časti hovorí aj o svojom nápade, ktorý ponúkal aj európskym inštitúciám – projekt webu Susedstvo. „Susedstvo z národov Európy robí jeden ľud. Napriek tomu zväz národov Európska únia vie o jednotlivých 27 členských štátov navzájom veľmi málo. Pol miliarda ľudí sa navzájom nepozná. Má rovnaké európske povedomie, ale vie o sebe iba mizivé minimum. Je to aj vďaka doteraz nepremyslenému spoločnému informačnému neprepojeniu,“ hovorí okrem iného o projekte, o ktorom si želá, nech ho hoci aj „ukradnú“ a zrealizujú iní.

 

Ktorá veta vás najviac vystihuje?

„Jedna z našich najlepších a zrejme najlepšia prozaička 20. storočia v dejinách slovenskej literatúry Božena Slančíková Timrava tvrdila, že človeka možno vystihnúť siedmimi vetami a vy chcete len jednu?“

Aké je vaše motto a prečo?

„Viete, to motto sa v priebehu času mení, čiže by som asi jedno ťažké také našiel. A aj riadiť sa len jedným mottom je veľmi nerozumné. Iste také jedno existuje, ktoré je nad všetkými a predsa patrí k najťažším ak sa ním máte riadiť v niektorých momentoch osudu a to, že na prvom mieste každého ľudského snaženia má byť Boh.“

Dokázali by ste prežiť mesiac v pustatine?

„Neviem. Neskúšal som. Dokážem však byť sám. Za histórie ľudstva doteraz žilo na našej planéte vraj 110 miliárd ľudí. A tá masa tiel sa len tak nevyparila. Rozložila sa na molekuly a atómy, čiže nielen po tej duchovnej, ale ani hmotnej stránke zrejme človek nikdy nie je sám.“

Aké by to pre vás bolo?

„Zaujímavá otázka, ale nepoznám na ňu odpoveď.“

Ktorý z vašich nápadov si prajete, aby iní ukradli a zrealizovali?

„Určite môj projekt webu Susedstvo. Ponúkal som ho európskym inštitúciám, ktoré sa ním seriózne zaoberali a to na rôznych úrovniach, avšak nedošlo ani k príprave realizácie. Raz mi jeden predstaviteľ Európskej centrálnej banky povedal, že sa vážne nad niečím podobným zamýšľali a ako to mne mohlo napadnúť? Tak som mu odpovedal, že myšlienky voľne poletujú vzduchom. Ak človek na niečo myslí, je vysoká pravdepodobnosť, že na to mysli aj niekto iný. Susedstvo z národov Európy robí jeden ľud. Napriek tomu zväz národov Európska únia vie o jednotlivých 27 členských štátov navzájom veľmi málo. Pol miliarda ľudí sa navzájom nepozná. Má rovnaké európske povedomie, ale vie o sebe iba mizivé minimum. Je to aj vďaka doteraz nepremyslenému spoločnému informačnému neprepojeniu. Projekt spravodajstva Susedstvo vychádza z princípu zjednocovania a zbližovania národov. To sa momentálne deje vďaka Európskej centrálnej banke, ktorá dohliada na takmer šesť tisíc bánk pôsobiacich v EÚ. Forma dohľadu je realizovaná cez 27 národných bánk členských krajín. Lepšie súžitie jednotlivých národov predpokladá užšie informačné prepojenie 27 členských štátov. A o to by sa mala usilovať aj Európska centrálna banka. Len tak získa na svoju stranu občanov EÚ a bude napomáhať tomu, aby si európsky ľud uvedomil hodnoty, ktoré ho spájajú. Spravodajstvo Susedstvo predpokladá financovanie z prostriedkov Európskej centrálnej banky cestou národných bankových domov. Pre šesť tisíc bánk v únii nebude problémom po dohode s centrálnymi bankami podporiť inzerciou vznik jednotlivých národných redakcií. Každá z nich bude pôsobiť jednotlivo na princípoch projektu Susedstvo ako informačné prepojenie každej národnej redakcie v spravodajstve na toho – ktorého bezprostredného suseda. Zároveň budovanie stránok o vzájomných informáciách medzi domácou krajinou a 26 ďalšími členskými štátmi únie. Takto každá národná redakcia bude vytvárať 28 informačných stránok. Jedna bude totiž ústredná a bude prepájať všetky relevantné informácie z ostatných 27 stránok. Existuje však aj cesta postupného vytvárania spravodajstva Susedstvo, ktoré môže vznikať postupne šírením sa z krajiny do krajiny, čo je však zdĺhavejšie a menej efektívne. Zmysel spravodajskej stránky Susedstvo je totiž poskytnúť na jednom mieste aktuálne správy týkajúce sa krajiny, plus susedného štátu v národnom jazyku domácej krajiny. Zároveň vytvorenia obdobnej stránky v národnom jazyku susednej krajiny a stránky v anglickom jazyku, kde sa obe informácie budú prelínať. Postupne národné spravodajstvo Susedstvo vytvorí v národnom jazyku 26 podstránok o informáciách o vzájomných vzťahoch s ostatnými 26 štátmi EÚ. Táto informačná diaľnica na webe predpokladá, že sa stane vyhľadávanou doménou v národných jazykoch a v anglickom jazyku pre svoju rýchlu orientáciu občana EÚ na akomkoľvek území tej – ktorej krajiny z priestoru 27 štátov, kde sa ocitne. Trebárs Talian vo Fínsku získa prehľad o vzájomných kontaktoch, vzťahoch, úradoch, firmách, obchodoch, kultúrnych, športových, či iných akciách, a naopak. Preto, ak príde Fín do Talianska, pre lepšiu orientáciu si otvorí práve stránku Susedstva. Príklad hranicami susediacich krajín bude zasa hovoriť o cestných priechodoch, o dopravnej situácii, o počasí, o štátnych sviatkoch, čo sa rovnako dozvie aj Fín v Taliansku, či Talian vo Fínsku, lenže susediace štáty budú mať ešte informácie z prihraničných oblastí. Preto je dôležitá anglická mutácia podstránok v jednotlivých krajinách a orientácia občana EÚ v ktoromkoľvek štáte sa stane preňho jednoduchou záležitosťou viazanou na otvorení príslušnej domény na webe, čím vznikne spoluvytváranie chápania jednotného európskeho národa. Lepšia komunikácia medzi európskym ľudom: to je prvá podmienka. Druhá podmienka je ľudskosť. Preto pôjde o spravodajské informácie postavené na udalostiach; názorová orientácia bude potláčaná; na Susedstve si musia nájsť svoje informácie čo najširšie skupiny obyvateľstva vďaka názorovej nestrannosti orientovanej len na ľudskosť, si tu nájdu svoje informácie tak ľavicovo ako aj pravicovo zmýšľajúci. Hlavná stránka v danej krajine bude informovať o spravodajských top novinkách toho – ktorého dňa. Čo sa v krajine deje. Vo výberovom menu si potom návštevník zvolí krajinu, ktorá ho v susedských vzťahoch zaujíma s tou jeho domácou krajinou. Otvorí sa samostatná podstránka venovaná práve týmto dvojstranným vzťahom a kontaktom. V prvom rade bude obsahovať informácie ľudského charakteru. Kontaktné miesta ľudských záujmov: zdravotná pomoc, odťahová služba, polícia, v núdzi, zastupiteľstvo. Potom hraničné prechody, prejazdy, dopravná situácia, obchodné možnosti na nákupy, zábavu, kultúru, štátne sviatky a stručný prehľad, čo sa práve v danej krajine deje. Prípadne po lokalizácii občana na mape, kde sa práve nachádza, sa dozvie o dostupnosti najbližších občianskych služieb: zdravotnícke zariadenia, obchody, kultúrne, či športové priestory, prípadne vzdialenosť úradov. Úspech návštevnosti stránok spravodajstva Susedstvo vychádza z úvahy, že dnes už na internete nestačia webové prehliadače a vyhľadávače na orientáciu občanov pri pohybe po EÚ. Informácií je totiž nepreberné množstvo. Onedlho nastane čas triedičov informácií na nadnárodnej báze. Teda stránok, ktoré ponúkajú cielené informácie. A spravodajstvo Susedstvo bude ponúkať cielené informácie na pohyb osôb po území celej únie, na ich turistické, spoločenské, kultúrne, či pracovné príležitosti. Televízne, rozhlasové, či printové spravodajstvá upadajú a odchádzajú do minulosti vďaka téze, že všetko je na webe a rozvoju techniky. Dnes sú ľudia prepojení vďaka informačným technológiám s internetom v podstate 24 hodín denne. Cez sociálne siete sa dostávajú k vždy čerstvým informáciám a nepotrebujú teda klasické prostriedky informovania. Pritom spravodajstvo Susedstvo predpokladá postupný prechod na vytváranie sociálnych internetových komunít. To znamená, že na Susedstve sa budú ľudia aj zoznamovať prostredníctvom poskytovaných e-mailových kont a sociálnych internetových statusov a možností na komunikáciu prostredníctvom chatu. Funkcionalita webu Susedstvo je postavená na princípoch dostupnej a rýchlej informovanosti. Zabezpečená je cez národné stránky, ktoré musia obsahovať všetky dostupné údaje o živote v danom štáte. Plus sú tam dôležité informácie pri návšteve krajiny. Momentálny aktuálny stav. Teda ide o to, či je to bežný pracovný deň, alebo štátny sviatok, dôležité údaje a aktuálne upozornenia od dopravnej situácie, počasia a i. Dôležitosť webu Susedstvo je postavený na komunikácii. V prvom rade je to dostupnosť informácií o krajine v danom jazyku návštevníka. Samozrejme to predpokladá všetky momentálne využívané služby komunikácie cez internet. Od chatu po videorozhovor a mailovú komunikáciu. Teda ide o to, aby návštevník danej krajiny bol schopný komunikovať v prípade potreby. A to od bezpečnostnej komunikácie, čo sa týka zdravotníckej až po policajnú asistenciu, ale aj o športových a kultúrnych udalostiach. Funkcionalita webu teda vychádza z aktuálnej potreby zabezpečiť cudzincom, aby sa v danej krajine únie takto necítili, ale aby mali dostupné domáce informácie. A zároveň aby mohli v druhom slede komunikovať so svojimi blízkymi, priateľmi a známymi aj vo svojej domovskej krajine, či v krajine, ktorú navštívili. Len tak sa vytvorí pocit bezpečia a prepojenosti jednotlivých štátov a pohybu občanov v únii na princípe slobody.“

Ktorú časť svojho majetku by ste teraz hneď zobrali a položili na námestie s priloženým odkazom – berte si, nech to poslúži vám, ja mám toho dosť?

„V prvom momente mi napadlo, že asi knihy. Mám ich nesmierne veľa, ale potom mi napadlo, že mám v sebe takého malého škrečka a asi ani tých kníh by som sa tak ľahko nedokázal zbaviť.“

 

Preto, ak príde Fín do Talianska, pre lepšiu orientáciu si otvorí práve stránku Susedstva. Príklad hranicami susediacich krajín bude zasa hovoriť o cestných priechodoch, o dopravnej situácii, o počasí, o štátnych sviatkoch, čo sa rovnako dozvie aj Fín v Taliansku, či Talian vo Fínsku, lenže susediace štáty budú mať ešte informácie z prihraničných oblastí.

 

Čo vám na sebe najviac prekáža?

„Moja hlúposť. Snažím sa proti nej bojovať. Nedarí sa mi však tak, ako by som si predstavoval.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *