Prevrat spustil totálnu deštrukciu spoločnosti s katastrofálnymi dôsledkami na život bežných ľudí, zdôrazňuje KSS k 17. novembru

author
5 minutes, 25 seconds Read

17. novembra si každoročne pripomíname najmä vďaka médiám. Hovoria o slobode, ktorá zvílazila. No Komunistická strana Slovenska upozorňuje, na vážne problémy, ktoré k nám vďaka 17. novembru 1989 prišli. „Čas plynie veľmi rýchlo a udalosti v ňom sa vzájomne prekrývajú. 17. novembra 1989 bol zvonku i zvnútra zinscenovaný politický prevrat. Vsadil na neskúsenosť a možnosť manipulácie s mladými ľuďmi a na sľuby o vylepšení socializmu. Pod vznešenou ideou slobody a demokracie sa skrývala hlavne sloboda okrádania. Dokázali ľudí presvedčiť, že sa musia dať okrádať a byť okrádaní pre vlastne blaho.
Nasledovalo postupné klamanie, podvádzanie, rozkrádanie, či využívanie uchopenej moci na obnovenie kapitalistických pomerov,“ zdôrazňujú komunisti vo vyhlásení s tým, že prevrat vyprovokovaný pod zámienkou lepšieho a dôstojnejšieho života pre občanov, priniesol deštrukciu. „Spustil totálnu deštrukciu spoločnosti s katastrofálnymi dôsledkami na život bežných ľudí. Nasmeroval vývoj k postupnej strate národnej a štátnej suverenity, ako aj k postupnému oslabovaniu bezpečnosti a ohrozeniu mieru,“ vyhlásila vo vyhlásení KSS s tým, že aj súčasné dianie to potvrdzuje.
„Slovensko sa stalo krajinou, kde jeho ľuďom nepatrí už ani zem pod nohami. Zničili sa prosperujúce závody na úkor cudzích vlastníkov, ktorí si tu budujú svoj kapitál. Zdevastovala sa poľnohospodárska pôda na úkor automobilových montážnych hál. Divoká privatizácia, ako krádež storočia, umožnila rozkradnúť celú priemyselnú štruktúru Slovenska. Banky, poisťovne energetika, či nerastné bohatstvo, sú v cudzích rukách. Poľnohospodárstvo a potravinárstvo je zdevastované,“ zdôrazňuje KSS s tým, že my sme len lacná pracovná sila v montážnych dielňach, ktoré tu vlastní západ. „Naše vyspelé školstvo, ktoré vzdelávalo a zároveň vychovávalo mladú generáciu k rešpektu k národným, kultúrnym a ľudským hodnotám je demoralizované a preberá konzumný charakter. História je manipulovaná a deformovaná. Vyspelé socialistické zdravotníctvo sa dostalo do patovej situácie. Zdravie je dnes predmetom biznisu a kšeftov. Sociálna starostlivosť o starých, chorých ľudí je v rukách charitatívnych organizácií, súkromných prevádzkovateľov, zneužívajúcich bezradnosť a ťažkú situáciu ľudí,“ zdôrazňujú komunisti s tým, že to dobré a sociálne, čo tu bolo, sa zničilo a rozložilo. Kritizujú aj zahraničné smerovanie Slovenska.
„Väčšina ľudí na Slovensku je dnes pred dilemou žiť, alebo len prežiť. Väčšina už dlhodobo žije na úkor svojej budúcnosti – na dlh. Žijeme dobu poznačenú energetickou i ekologickou krízou. Dennodenne sme svedkami narastania cien všetkých tovarov a služieb. Aký čas ešte ostáva na to, aby ľudia pochopili, že toto všetko sa deje len preto, že v takýto vývoj neverili, že podcenili svoje schopnosti postaviť sa na odpor ponovembrovým vládam v ich protiľudovej politike a nevystavili im účet v najdemokratickejšom spôsobe – vo voľbách? V kapitalizme sa reálna moc neopiera o vyšší spoločenský záujem, ale len o majetok, peniaze a vplyv. Inak povedané, kapitalizmus nemá s demokraciou nič spoločné,“ zdôraznila KSS s tým,  že kapitalizmus je našim nepriateľom. „Všetky tie iluzórne ‚demokratické hodnoty‘ sú len predstierané a jedinou skutočnou hodnotou je biznis a peniaze. A keď väčšina spieva pieseň svojho mecenáša, tak na spoločnú pieseň práce už akosi nezostal čas,“ zdôrazňujú komunisti s dôvetkom, že napriek rôznym snahám KSS je tu aj dnes.
„Odoláva intenzívnemu pôsobeniu síl, ktoré majú zabraňovať šíreniu pravdy o cieľoch politického prevratu a zadržiavať informácie o jej pôsobení a programe. Komunistická strana Slovenska je dnes bez pochyby jediným politickým subjektom, ktorý na nebezpečenstvo politického vývoja spoločnosti upozorňoval. Situácia, v ktorej sa naša spoločnosť ocitla a realita ťažkého prežitia súčasnej doby mnohých ľudí, komunistom dáva za pravdu. V ničom sme sa nemýlili! Podvod sa vydaril! Ľudia uverili sľubom o smerovaní k lepšiemu životu, ale dnes sa tento podvod odkryl v plnej nahote,“ dodala KSS s tým, že má voči ľuďom vážnu prosbu.
„Komunistická strana Slovenska sa obracia na občanov s výzvou, aby nepodliehali skepticizmu, ale aby už prestali veriť sľubom politických subjektov, ktoré im v súčasnom kapitalistickom systéme sľubujú lepšie podmienky. V kapitalizme sa dlhodobo nedá žiť ani dobre ani dôstojne! Môže mať len na oko sociálnejší charakter, čo nerieši trvale stabilnú životnú úroveň väčšiny,“ zdôraznili s tým, že všetky iné politické strany nás klamú o možnosti lepšie žiť v kapitalizme.. „Takto vedome klamali počas politického prevratu, takto klamali počas uplynulých viac ako tridsať rokov. Ak tomu ľudia podľahnú, bude to vždy len o vykorisťovaní slabších mocnejšími. A to predsa nechceme!
Aj keď sa proti komunistickým myšlienkam dnes bojuje prekrúcaním a falzifikovaním histórie, primaním antikomunistických zákonov, mediálnou či inou diskrimináciou a v blízkej budúcnosti možno i rôznymi represiami, bude to vždy len potvrdená historická pravda, že kapitalizmus sa bráni voči odporu a nespokojnosti ľudí všemožnými prostriedkami.
Jediným východiskom zo zlej situácie v ktorej sa dnes nachádzame, je dať opäť šancu socialistickej alternatíve,“ zdôraznila KSS s tým, že práve komunisti výrazne prispeli v boji s fašizmom. „Po vojne dokázali zrealizovať množstvo pozitívnych zmien a zmeniť postavenie človeka. Po novembri 1989 dokázali predvídať spoločenský vývoj, pred nástrahami ktorého varovali. Dnes, ako jediní ponúkajú skutočný obrat politiky smerujúci k dôstojnému životu človeku, k sociálnej spravodlivosti, k bezpečnosti a mieru,“ uzavrela vo vyhlásení k 17. novembru Komunistická strana Slovenska. (alb), zdroj Komunistická strana Slovenska, foto ilustr. Michal Albert

Similar Posts