Zuzana Čaputová nepotešila Matoviča, spomenula aj portál, ktorým ho usvedčila

Zuzana Čaputová nepotešila Matoviča, spomenula aj portál, ktorým ho usvedčila

Prezidentka SR Zuzana Čaputová nepoteší Igora Matoviča. Nepodpíše zákon, na ktorom mu tak veľmi záležalo.

Na sociálnej sieti po tomto rozhodnutí napísala:

„S balíčkom opatrení je spájaná intenzívna polemika. Zjednodušene povedané preto, lebo by sa ním na jednej strane mali poskytovať veľké finančné prostriedky rodinám a na strane druhej preto, lebo sú námietky k jeho legislatívnemu procesu a tiež k tomu, ako výrazne zasahuje do rozpočtov samospráv. Polemika však nie je v tom, či treba pomôcť rodinám. Vieme, že treba,“ napísala s tým, že sa stretla s mbožstvom odborníkov, aby sa o tomto poradila, a to „s ekonomickými a právnymi expertmi“. No išla aj k tým, ktorí ju pižiadali, napr. k predstaviteľom samospráv. „Na základe všetkých zistených faktov a argumentov som sa rozhodla nasledovne:

Uvedený zákon vraciam do parlamentu na opätovné prerokovanie a budem ho vetovať vo všetkých častiach, ktoré sa týkajú opatrení, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2023, a teda pri ktorých nebol žiaden dôvod na skrátené legislatívne konanie. To znamená, že nerozporujem tie opatrenia, ktoré majú rodinám pomôcť hneď, teda od 1.7. do 31.12. 2022. Zároveň chcem oznámiť, že v prípade prelomenia môjho veta sa obrátim na ústavný súd so žiadosťou o posúdenie ústavnosti legislatívneho procesu tohto balíčka zákonov. Som presvedčená, že Inštitút skráteného legislatívneho konania bol v tomto prípade použitý v rozpore s ústavou, keďže neboli splnené zákonné predpoklady na jeho uplatnenie a teda vo vetovaných častiach nebol daný ani jeden z dôvodov na skrátené legislatívne konanie. Zároveň je potrebné, aby Ústavný súd SR raz a navždy urobil v tejto téme jasno.“

Čaputová vysvetlila, že problém je aj s rozpočtovou zodpovednosťou. „Na Slovensku už od roku 2011 máme ústavné pravidlá rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti. Ich význam zvýraznila aj posledná ústavná novela, ktorá priamo do Ústavy zaradila článok (55a), podľa ktorého sa hospodárenie nášho štátu zakladá na transparentnosti a efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov,“ dodala s tým, že pomáhať k tomu má aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. „Stotožňujem sa s jej stanoviskom, v ktorom okrem iného konštatuje, že ,Schvaľovanie legislatívnych zmien s významným negatívnym dopadom na rozpočet bez toho, aby bolo v tom čase zrejmé jeho prefinancovanie, bez hlbšej diskusie a zdôvodnenia, považuje Rada v rozpore s cieľmi stanovenými v Čl. 55a Ústavy SR.‘ Vzhľadom na povahu a významný finančný objem balíčka – 1,2 miliardy eur – bolo o to viac namieste vykonať legislatívny proces tak, aby boli dodržané ústavné pravidlá rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti,“ dodala prezidentka Zuzana Čaputová.

Hlava štátu sa zastavila aj pri kontexte protiinflačnej pomoci.  „Zdražovaniu na Slovensku naozaj čelíme, za posledného pol roka som sa k tejto téme stretla s desiatkami rodín a mnohými odborníkmi, s jediným cieľom – prijať aj na Slovensku včasnú, adresnú, účinnú pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú. Avšak sám predkladateľ zákona, minister financií, v rozhovore pre Postoj povedal, že z jeho pohľadu vôbec nejde o protiinflačný balíček, ale o daňovú revolúciu, ktorú predstavil už pred niekoľkými mesiacmi. Týmto výrokom zároveň potvrdil, že nebol daný ani bezprostredný a relevantný dôvod, aby balíček musel predložiť v zrýchlenom legislatívnom procese. Veď kedy inokedy, ak nie v prípade revolučnej zmeny v daniach by mal byť do dôsledkov rozdiskutovaný obsah zákona s prihliadnutím na ústavné pravidlá rozpočtovej zodpovednosti?“

Čaputová je ale presvedčená, že rodinám pomáhať máme. „Nestavajme ale ľudí proti sebe pod zámienkou pomoci rodinám. Tvrdiť o niekom, že je pri posudzovaní tohto balíčka prorodinný alebo protirodinný je manipulatívne. Nikto, s kým som rokovala, vrátane tých, ktorý ma žiadali zákon vetovať, vôbec nenamietal pomoc rodinám. Každý legitímny cieľ však musí byť dosahovaný aj legitímnymi prostriedkami.“

Čaputová zdôraznila, že bude naďalej plniť svoju úlohu, pre ktorú sa vraj dostala na hrad. „Ľudia si ma zvolili preto, aby som prispela k rešpektovaniu práva a právneho štátu. Ak by som podpísala takúto legislatívnu zmenu hrubo obchádzajúcu pravidlá legislatívneho procesu, bolo by to popretím toho, s čím som do funkcie kandidovala a s čím som bola zvolená,“ doplnila Čaputová a zdôraznila, aby vláda pomohla.chudobným a rodinám zasiahnutých chudobou pomohla viac, a to čo najskôr. Žiada aj pomoc pre viac ako 200-tisíc ľudí, „ktorí sú v pásme rizika chudoby a na ktorých tento balíček nemyslel – pracujúci za nízke mzdy, ktorých deti sú plnoleté, dôchodcovia s nízkymi dôchodkami, rodičia samoživitelia, ktorí sa starajú o viac detí a nemôžu si preto nájsť prácu a uplatniť daňový bonus“. Čaputová je presvedčená, že rodiny v pásme chudoby to musia dostať. (alb), zdroj FB Zuzany Čaputovej, foto ilustračné Michal Albert

Pozrite si aj dôležitý odkaz pre Zuzanu Čaputovú