SKUTOČNÉ VEREJNÉ A ŠTÁTNE ZÁUJMY: PREČO SA NESTAVAJÚ LACNÉ BYTY?

Za predchádzajúceho režimu nechýbala masívna výstavba bytov. Spomínam si na veľké banskobystrické sídlisko, ktoré vyrástlo ako z vody kolos pre 25-tisíc ľudí. Dnes sa budujú buď len developerské projekty pre bohatých, alebo potom len business centrá – kancelárie. A namiesto verejného a štátneho záujmu sa dnes bojuje skôr za umelo vytvorené pseudo-verejné a pseudo-štátne záujmy. […]