17. NOVEMBER 1989 BOL ORGANIZOVANÝ PODVOD NA ĽUĎOCH. BOL TO PRIVATIZAČNÝ, FINANČNÝ, MOCENSKÝ A EKONOMICKÝ PREVRAT, HOVORÍ BÝVALÝ AGENT SIS MARTIN BAVOLÁR

Podľa moderátora rozhlasovej relácie Konšpiračný byt Martina Bavolára, ktorý sa zúčastnil 17. novembra, tento štátny sviatok nie je hodný takejto pocty. „Som priamy účastník udalostí v roku 1989 a pred rokom 1989. Zúčastnil som sa aj sviečkovej demonštrácie 25. marca 1988 v Bratislave. Bohužiaľ, ale 17. november 1989 nenaplnil očakávania našich ľudských práv, základnej spravodlivosti […]