Podľa moderátora rozhlasovej relácie Konšpiračný byt Martina Bavolára, ktorý sa zúčastnil 17. novembra, tento štátny sviatok nie je hodný takejto pocty. „Som priamy účastník udalostí v roku 1989 a pred rokom 1989. Zúčastnil som sa aj sviečkovej demonštrácie 25. marca 1988 v Bratislave. Bohužiaľ, ale 17. november 1989 nenaplnil očakávania našich ľudských práv, základnej spravodlivosti […]

Continue Reading