Vladimír Mečiar upozornil

author
3 minutes, 32 seconds Read

Mnohí podnikatelia v agrosektore sa sťažujú na ťažké podmienky prežitia. Napríklad predseda poľnohospodárskeho družstva v Badíne pri Banskej Bystrice Mojmír Haško povedal, že v tomto odvetví už pracujú len blázni.

Aj bývalý predseda vlády Vladimír Mečiar upozornil, že oblasť agrosektora sa nachádza vo veľmi zlom stave a je to jedna z príčin, prečo nemáme potravinovú sebestačnosť. Upozornil, že dokážeme vypestovať len 40 % našich potrieb. „60 % sme odkázaní na dovoz zvonku, pričom nemusíme,“ povedal s tým, že za to môžu aj predvstupové likvidačné podmienky dohodnuté s Európskou úniou.

Likvidácia

Získali podľa neho „veľkí hráči“ na trhu. „Zeleninári boli veľmi dobre zabehnutí na južnom Slovensku. Ale čo urobili? Na dva roky spustili ceny pod úroveň nákladov južného Slovenska, čím ich vyradili z trhu. A potom, keď už boli vyradení, tak sa tie ceny upravili nazad,“ vysvetlil v relácii hovory M niekdajší šéf HZDS s tým, že išlo prakticky o likvidáciu mnohých.

Dotácie nestačia

Expremiér upozorňuje, že prostredie dnes nie je nastavené v prospech agrosektora. Začínajúci roľník napríklad síce dostane dotáciu, ale tá je nedostačujúca. „Koľko mechanizmov si kúpi, keď trh nemá? Odbyt má za slovenské ceny,“ zdôraznil s tým, že mechanizmy či hnojivá sú v západných cenách. „Pričom západný poľnohospodár má veľmi vysokú dotáciu a slovenský poľnohospodár niekoľko rokov nemal žiadnu,“ doplnil s tým, že pomaly síce dotácie rástli, ale stále nie na úrovni západu. Je presvedčený, že poľnohospodárska výroba bude pre tieto skutočnosti naďalej upadať.

Kľúčové otázky

Pokiaľ ide o produkciu, nazdáva sa, že dôležité sú nasledovné otázky: „Čo poľnohospodár vyprodukuje, kde sa to spracuje a kde sa to predá. A, samozrejme, tie spracovateľské kapacity v porovnaní so socializmom, sú väčšinou preč,“ zdôraznil s tým, že niektorí uvažujú o svojom zániku. „Ale tam, kde bude spracovateľská kapacita, tak sa bude spotrebovávať domáca produkcia a dovážať aj zahraničná,“ povedal s dôvetkom, že otázna je aj stabilita trhu a potreba vykrývania prirodzených výkyvov.

Potrebujú trh

V minulosti sa vraj poľnohospodárom dýchalo ľahšie. „Za mojej vlády sme to riešili fondom trhovej regulácie, ktorý garantoval na začiatku roka poľnohospodárom ceny, za ktoré odkúpi, ak nepredajú lepšie,“ vysvetlil s tým, že každý mal určitú istotu, aby mohol aj investovať. „Ale dnes takéto vyrovnávanie nemajú. Preto sa obracajú na štát o pomoc a štát tú pomoc všelijako kamufluje,“ vysvetlil s tým, že myslí zelenú naftu či jednorazové úľavy. „Ale čo je toto za pomoc poľnohospodárom, keď poľnohospodár sa potrebuje realizovať na svojom trhu?“

Územný profit

Roľník pôsobiaci na určitom území by podľa expremiéra mal z toho aj profitovať. Nazdáva sa, že logika prikazuje umožniť, aby si produkciu predali ľuďom z regiónu. „Ale, tu je výnimka, môžete predať za 500 eur,“ povedal s tým, že v tomto predaji z dvora majú niektoré druhy síce strop 1000 eur, ale ani to im nezabezpečí odbyt či rentabilitu.

Reťazce

Preto ak chce poľnohospodár prežiť, musí sa v trhovom prostredí veľmi snažiť, ale nie vždy to stačí. „Keď chcete mať ten odbyt, potrebujete vstúpiť do nejakých sietí, do nejakých skladových sietí a podobne, kde tí, čo už ten trh majú, tak si to tiež chránia, aby nebolo ešte horšie,“ dodal s tým, že aj takto sa vytvára zábrana k tomu, aby sa agrosektor rozvíjal. „A keď chce niečo predať, musí klamať,“ uzavrel. (alb)

Zroj:
www.youtube.com/watch?v=3jwJL1pWjLk

Foto unsplash.com

Similar Posts