POLICAJT KONÁ VOČI VEREJNOSTI VŽDY ZDVORILO, ÚSTRETOVO A SLUŠNE. AJ TAKTO SA MÁ SPRÁVAŤ MESTSKÁ POLÍCIA, PRIKAZUJE IM TO ICH VLASTNÝ ETICKÝ KÓDEX

PRIMERANOSŤ, OHĽADUPLNOSŤ, SLUŠNOSŤ. KONAŤ S POROZUMENÍM, ZDVORILOSŤOU A ÚCTOU. Tieto body sú v etickom kódexe mestskej polície Brno zvýraznený dokonca viackrát. „Výkon práce musí byť spojený s najvyššou mierou slušnosti, porozumenia, ochoty a s dodržiavaním všeobecných pravidiel etickej komunikácie s občanmi,“ uvádza sa okrem iného v Etickom kódexe policajtov Mestskej polície Brno. Nezabúda sa na […]

PARKUJÚ TAK, ŽE OBSADIA DVE MIESTA JEDNÝM AUTOM! ALE MESTSKÁ POLÍCIA BRNO POKUTOVALA TÝCH, ČO VĎAKA AROGANTNÝM ŠOFÉROM NEMALI KDE ZASTAŤ

KOMENTÁR. Kontrolujeme vo verejnom záujme aj činnosť Mestských polícií (MsP). V Brne nielen v jeden marcový deň nastala situácia ako z Kocúrkova. Namiesto toho, aby boli pokutovaní tí, ktorí nesprávnym parkovaním neumožnili správne zaparkovať druhým, Mestská polícia riešila tých, ktorí vďaka takýmto arogantným vodičom, ktorí nevedia parkovať, museli zaparkovať v rozpore s vyhláškou. MsP však […]