ROK 2018? VZAL MI ILÚZIE O TOM, ŽE TENTO SYSTÉM JE ZMYSLUPLNÝ A PRE ĽUDÍ, HOVORÍ POETKA NIENNA ROSE

Rok bol pre ňu potvrdením predchádzajúcej hypotézy, že nie všetko okolo nás funguje. Avšak nič by na tomto roku nemenila. 2018-ty jej totiž zároveň dal „lásku, radosť, nasmerovanie a vieru, že vždy existuje cesta, ktorá naplní našu dušu“. V novom roku si praje splnenie tajného priania. Poetka Nicole Blankenship alias Nienna Rose bilancuje rok 2018. […]