ČÍNA AKO NIKDY PREDTÝM? PODĽA PROGNOSTIKA PETRA STANĚKA SA TAM ZAČÍNA NIEČO AKO DUCHOVNÁ OBRODA

Podľahli sme konzumnému hedonizmu. Chýba nám duchovný rozmer života. Podľa prognostika Slovenskej akadémie vied prof Petra Staněka sme sa dostali do fázy, kde sa nazdávame, že kupovaním a rastúcou spotrebou zaplníme prázdno vo svojich vnútrach. No realita nám ukazuje, že to tak nie je. Napríklad v Číne, ako hovorí Staněk, už 650 miliónov ľudí túži […]

AJ KEĎ SOM INÉHO VIEROVYZNANIA, OBČAS SI V PIATOK ZAPÁLIM ŠÁBESOVÉ SVIEČKY, HOVORÍ MILOVNÍČKA ŽIDOVSKÉHO NÁRODA

Máme mnoho talentov, ale často ich zahubíme len preto, že sa chceme podobať na uniformovaný ideál dneška. Kto je kúsok iný, je divný, a tak často aj odmietaný. A odmietnutie zväčša nechce nikto. Preto sa mnohí pod vplyvom predsudkov vzdajú svojich snov a talentov – aby zapadli do davu. Eva je však iná. Má svoju […]

SEX JE DANÝ OD BOHA, BOH DÁVA PRIESTOR K TOMU, ABY SI ODPUSTILI A ŽILI ĎALEJ VO VERNOSTI SPOLOČNE V MANŽELSTVE, HOVORÍ BÝVALÝ VOJAK MISIE UNPROFOR V BÝVALEJ JUHOSLÁVII

Pokračujeme v tretej časti rozhovorov o vzťahu kresťanstva a sexuálneho života. Odpovedá bývalý vojak UNPROFOR v bývalej Juhoslávii MARIÁN ČERVENÍK z kresťanského spoločenstva Milosť.   Ale aj tak ešte Boh dáva priestor k tomu, aby si odpustili a žili ďalej vo vernosti spoločne v manželstve. Ak už došlo k takému zraneniu poškodenej strany, že nie […]

OBDIVUJEM DARWINA, HLAVNE KVÔLI TOMU, AKÝ ROZRUCH SVOJOU TEÓRIOU SPÔSOBIL, HOVORÍ NOVINÁRKA K 159. NARODENINÁM VÝZNAMNÉHO SPISU

Tvrdí, že „ak pochádzame z opíc, potom celá téza Stvorenia a tým aj podstata viery v Boha padá“. Zároveň hovorí, že taktiež pochybuje o Darwinovej teórii: „Ak sme sa vyvinuli z opíc, ako niečo lepšie a vyvinutejšie, potom čo tu ešte hľadajú opice?“ pýta sa novinárka RENÁTA BOGDÁNI pri príležitosti výročia publikovania Dárwinovej teórie.   Darwinova teória o pôvode druhov (On […]

RODIČIA PODPORUJÚ PREDMANŽELSKÝ SEX, ABY SA MLADÍ VYSKÚŠALI. ALE DOCHÁDZA PRI TOM K DÉMONIZÁCII ČLOVEKA, HOVORÍ O VEĽKOM HRIECHU DNEŠNEJ SPOLOČNOSTI BÝVALÝ VOJAK UNPROFOR

Všemohúci Boh ošetril manželský sexuálny pomer, a to tak, že žena skôr, než má prvý sexuálny styk, je v nej panenská blana. V židovstve skôr než manželia majú sexuálny pomer, je daná pod mladý manželský pár biela plachta, kde po prvom sexuálnom styku, pokiaľ žena bola panna, tak vyšla z nej krv, čo je aj […]

ĽUDIA BUDÚ AJ V OBLASTI SEXU ZVRÁTENÍ A PREVRÁTENÍ, HOVORÍ O PREDZVESTIACH POSLEDNÝCH ČASOV MARIÁN ČERVENÍK, SEXUÁLNY INTÍMNY ŽIVOT JE DANÝ OD BOHA, ALE PROBLÉM JE V NELEGÁLNOM SEXUÁLNOM POMERE

Medzi ľuďmi panujú viaceré otázky o vzťahu kresťanstva a sexuálneho života. Kresťana Mariána Červeníka sme sa opýtali napríklad to, či je sexuálny styk medzi kresťanmi povolený a kedy prípadne dochádza k nelegálnemu sexu. Medzi ľuďmi panuje názor, že viera v Boha, viera v Ježiša Krista neumožňuje mať sex. Ako to teda je? Je povolený? Na […]

KAZAJKA NA HOLÉM TĚLE. ZCELA VÁS OMEZUJE, ŘÍKÁ VÁM, CO MÁTE A NEMÁTE DĚLAT, ANEB POD JAKOU HVĚZDOU ZÁŘÍ VAŠE DUŠE?

Možná si mnozí řeknete, že život je krásný, že vám přináší a i přinesl vše, po čem jste kdy toužili. Pak mohu jen pogratulovat a popřát vám mnoho štěstí a snad i poznamenám, že jste se nejspíš narodili pod šťastnou hvězdou. A pak jsou zde mezi námi i ti, kteří velice trpí svojí aktuální existencí. […]