Nie sme strana euroskeptikov, ale strana eurorealistov, zdôraznil M. Radačovský

author
6 minutes, 18 seconds Read

Aj predseda strany Slovenský PATRIOT a europoslanec JUDr. Miroslav Radačovský odpovedal na otázky v rámci nášho seriálu o voľbách do Európskeho parlamentu. Voliť budeme 8. júna a na Slovensku je aj množstvo ľudí, ktorí nechcú voliť v eurovoľbách. Aj pre tých, ktorí Brusel a Štrasburg vnímajú ako vzdialené miesta a hlavne, že rozhodujú často „o nás bez nás“, chceme v rámci seriálu dávať odpovede, prečo je dôležité ísť voliť. Európsky parlament a prácu v ňom si vyskúšal aj Miroslav Radačovský, ktorý je jeho súčasťou. Odpovedal aj na otázky, prečo je dôležité nezostať 8. júna stáť bokom, ale, naopak, ísť voliť.  Poslanec Európskeho parlamentu Miroslav Radačovský exkluzívne pre KĽÚČ OD…

 

Pán europoslanec, čo sú najväčšie priority vašej strany Slovenský PATRIOT pre voľby do Európskeho parlamentu?

Základné priority strany Slovenský PATRIOT: a/ Suverénna zahraničná politika, mierové diplomatické riešenie konfliktov, boj proti všetkým formám extrémizmu, potláčajúcim základné práva a slobody občanov, bez ohľadu na ich národnostnú či etnickú príslušnosť, pod heslom: „Patriotizmus áno, nacionalizmus nie!“. b/ Vstup do frakcií Európskeho parlamentu, c/ Zabrániť zrušeniu práva veta národným štátom, d/ Stop nelegálnej migrácii.

Aké najdôležitejšie zmeny sú v Európskej únii potrebné urobiť pre lepší život obyvateľov v jednotlivých členských štátoch EÚ?

Nemusím byť ekonóm, aby som mohol konštatovať, že hospodárska spolupráca celej Európy, teda EÚ, aj s Ruskom a Ukrajinou, by priniesla skutočný európsky blahobyt pre všetkých. Samozrejme, prinieslo by to nevôľu so strany silného globálneho hráča, USA. Dôležitou zmenou na dosiahnutie takejto ekonomickej prosperity je ukončiť vojnu na Ukrajine mierovými rokovaniami a dohodnutím podmienok mieru.

 

Slovensko vstupovalo do inej EÚ, v akej sme dnes. Čo je v tejto súvislosti potrebné urobiť?

Slovensko vstúpilo právne do tej istej únie, aká je dnes. Nič sa nezmenilo na zakladajúcich zmluvách, v Zmluve o fungovaní EÚ, Zmluve o EÚ a v Rokovacom poriadku EP. Je tu len faktická snaha zmeniť právne ustanovenia týchto zmlúv na posilnenie kompetencií centrálnej moci Bruselu, čo v niektorých ukazovateľoch sa im aj podstatne darí a úlohou europoslancov, ale aj predsedov vlád krajín EÚ, je tomu zabrániť.

 

Slovensko vstúpilo právne do tej istej únie, aká je dnes.

 

Na Slovensku žijú aj euroskeptickí ľudia, teda ľudia, ktorí si uvedomujú, že Európska únia je často odrezaná od reality bežných ľudí a namiesto pomoci im život skôr byrokraciou komplikuje. Ako chcete smerom k euroskeptikom komunikovať?

Aby boli eurorealisti a nie „eurohujeri“. Strana Slovenský PATRIOT nie je strana euroskeptikov, ale strana eurorealistov.

 

Ste za to, aby Slovensko uvažovalo nad možnosťami tzv. Slovexitu? Alebo ste viac za zotrvanie v EÚ? Čo chcete urobiť pre zvýšenie záujmu ľudí o voľby do Európskeho parlamentu?

Neexistuje žiadna relevantná politická strana, ktorá by v súčasnej dobe vôbec uvažovala o tzv. slovexite. Pokiaľ sa týka niekoľkých, málo významných politických subjektov, myslím si, že ide skôr o akúsi recesiu, v snahe na seba upozorniť. Je tiež neodškriepiteľnou skutočnosťou, že 60% občanov súhlasí s členstvom Slovenska v EÚ, avšak, a to je veľmi dôležité, takmer 70% občanov nie je spokojných s postavením, aké Slovensko v EÚ má, predovšetkým z pohľadu životnej úrovne a zdá sa im, že sme chápaný ako akási druhoradá krajina a pritom tých 77% občanov je hrdých na to, že sú občanmi Slovenska, vrátane tých, ktorí žijú v zahraničí. A to je dôvod, pre ktorý je potrebné zúčastniť sa eurovolieb a voliť strany a kandidátov, ktorí budú brániť, obhajovať a presadzovať záujmy Slovenska v Európskom parlamente.

Pokračovanie rozhovoru pod fotografiou.

Súhlasíte s tým, aby sa Slovensko ešte viac previazalo s EÚ, alebo, naopak, chcete podporovať také kroky, ktoré umožnia, aby Slovensko nebolo až také závislé od ekonomík najväčších štátov, napr. nemeckej ekonomiky?

Súhlasím s tým, aby Slovensko bolo previazané s národnými štátmi EÚ v oblasti vzájomne výhodnej ekonomickej spolupráce, ale aj so štátmi mimo EÚ, bez toho, aby EK diktovala, s ktorými štátmi máme a s ktorými nemáme ekonomicky spolupracovať. Nepodporujem snahu o federalizáciu Európy.

 

Ako by sme mali vyriešiť práve fakt, že dnes je Slovensko prakticky kolóniou a tým, že nám už takmer nič nepatrí, nevieme mať reálne väčší vplyv na lepší život ľudí na Slovensku?

Práve preto, že Slovensku už takmer nič nepatrí, mali by sme zotrvať v EÚ a postupne dôslednou politikou, odbornou prácou v EP dospieť k tomu, aby Slovensko bolo taký štát, že sa mu prinavráti to, o čo prišlo, prinavráti sa mu jej suverénna ekonomika a zbabelým útekom z EÚ to určite nevyriešime.

Neexistuje žiadna relevantná politická strana, ktorá by v súčasnej dobe vôbec uvažovala o tzv. slovexite.

 

Čo by ste chceli urobiť s často nezmyselnými, zbytočnými a niekedy zbytočne predraženými projektami eurofondov, z ktorých sa bežný človek obrazne povedané nenaje?

Eurofondy sú potrebné. Eurofondy sú predsa aj naše finančné prostriedky, teda nežiadame nič cudzie a ani nikomu nemusíme byť vďační za to, že ich dostávame. Pokiaľ sa týka projektov a hospodárenia s eurofondami a ich prerozdeľovaním, toto závisí od vnútornej politiky Slovenska, jej vládnej garnitúry a v tomto smere, vzhľadom na rôzne faktory, nemôžeme konštatovať, že sme úspešní.

Akú Európsku úniu by ste chceli zanechať po svojom prípadnom pôsobení v Európskom parlamente? 

Chceli by sme po sebe zanechať Európu mieru, mier pre celú Európu, od Uralu po Lisabon, od Baltu po Stredozemné more a nech holubica mieru večne lieta nad celou Európou, svetom a Slovenskom.

Povedzte jeden konkrétny krok, prejav, ktorú chcete dať Slovensku a Európe cez pôsobenie v Európskom parlamente.

Strana Slovenský PATRIOT si uvedomuje vážnosť a zodpovednosť volieb do Európskeho parlamentu. Pri zostavovaní kandidátnej listiny zamerali sme sa výlučne na odbornosť, profesionálne a životné skúsenosti kandidátov. Na kandidátnej listine nie sú youtuberi, blogeri, klávesnicoví hrdinovia zo sociálnych sietí, ani tzv. známe, často neodborné osobnosti, potrebné len na prilákanie voličov. Žiadny z kandidátov strany Slovenský PATRIOT sa neživil, neživí ani nepotrebuje sa živiť politikou, všetci majú svoje občianske povolania. Majú pozitívny vzťah k Slovensku a všetkému, čo je na prospech Slovenska, nech už prichádza z ktorejkoľvek svetovej strany. Všetci sa hlásime k slovanskej spolupatričnosti a hrdosti na svoj pôvod.

Michal Albert, foto SlovenskyPATRIOT.sk

Similar Posts