Aj na Slovensku by sme mali zarábať 4500 eur mesačne

author
6 minutes, 42 seconds Read

Igor Sojka je ústredným tajomníkom Komunistickej strany Slovenska (KSS). Aj on patrí k tým, ktorých si KSS vybrala za kandidátov na poslancov Európskeho parlamentu. Igor Sojka odpovedal na otázky v rámci nášho seriálu, kde sme dali priestor všetkým stranám. Sojka je presvedčený, že ak v konkrétnej firme napríklad v Nemecku zarobí robotník viac ako 4000 eur, mal by toľko isto v tej istej firme zarobiť aj zamestnanec na Slovensku. Viac hovorí v rozhovore pre KĽÚČ OD… Igor Sojka, kandidát za poslanca Európskeho parlamentu za KSS. Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia 8. júna.

 

 

Aké najdôležitejšie zmeny sú v Európskej únii potrebné urobiť pre lepší život obyvateľov v jednotlivých členských štátoch EÚ?

V prvom rade je nutné EÚ vrátiť späť  k hospodárskej spolupráci štátov EÚ. EÚ musí prestať diktovať štátom čo môžu a čo nemôžu! Ak majú byť jednotlivé štáty EÚ a ich občania rovnocenní, tak sa musia vyrovnať mzdy všetkých pracovníkov vo všetkých štátoch EÚ. Keď zarobí v materskej firme v Nemecku, Rakúsku, Taliansku…atď., robotník 4 500,-€, tak musí zarobiť robotník v dcérskej firme na Slovensku, Čechách, Maďarsku, Poľsku…atď., tiež 4 500,-€, aby nedochádzalo ku zotročovaniu, diskriminácii a robeniu z našich občanov lacnú pracovnú silu.
Keď si máme byť všetci rovní, tak aj toto sa musí aplikovať do praxe, lebo teraz v súčasnej dobe to vyzerá, akoby nás ľudí zo strednej a východnej Európy považovali za lacnú pracovnú silu a otrokov západu. Taktiež je nutné naviazať mzdy všetkých politikov v EÚ na skutočnú priemernú mzdu ROBOTNÍKOV, lebo politici sú zamestnancami všetkých občanov v jednotlivych štátoch.
Nikdy som nevidel, aby si zamestnanec zvyšoval mzdu bez súhlasu zamestnávateľa.!
Slovensko vstupovalo do inej EÚ, v akej sme dnes. Čo je v tejto súvislosti potrebné urobiť?
Určite je nutné vrátiť štátom EÚ zvrchovanosť a suverenitu. Je nutné zvýšiť ochranu vonkajšej hranice EÚ proti nelegálnej a ekonomickej migrácii, ale aj ochranu hraníc každého členského štátu EÚ. Hranice musia byť kontrolované a prechod musí byť povolený len cez hraničné prechody. Predsa nemôže niekto prechádzať z jedného štátu do druhého cez horu, les, pole alebo rieku či potok.
Bolo by jednoduchšie kontrolovateľné pašovanie, ale aj bezpečnostné zložky by mali uľahčenú prácu proti organizovaným zločineckým skupinám.
Na Slovensku žijú aj euroskeptickí ľudia, teda ľudia, ktorí si uvedomujú, že Európska únia je často odrezaná od reality bežných ľudí a namiesto pomoci im život skôr byrokraciou komplikuje. Ako chcete smerom k euroskeptikom komunikovať?
Ľudia musia pochopiť, že nič tu nie je naveky, ani EÚ. Najskôr treba zjednodušiť život ľuďom zrušením zbytočnej byrokracie. Veď politici a úradníci sú vlastne zamestnancami občanov a práve politici a úradníci musia pomáhať občanom pri zabezpečovaní a vybavovaní potrebných vecí vyplývajúcich z nezmyselných nápadov politikov. Úplne chápem euroskeptikov, lebo u nás sa hovorí „spolky, čertove volky“.
Ľudia musia pochopiť, že nič tu nie je naveky, ani EÚ.
Ste za to, aby Slovensko uvažovalo nad možnosťami tzv. Slovexitu? Alebo ste viac za zotrvanie v EÚ?
Pokiaľ by EÚ bola organizáciou, ktorá má hlavnú úlohu HOSPODÁRSKU SPOLUPRÁCU, tak nemám problém so zotrvaním v EÚ, ale EÚ sa odklonila od spolupráce a stala sa z nej diktátorská organizácia „štvrtá ríša“ a s tým už mám problém!!! Občania Slovenskej republiky nesmú byť lacnou pracovnou silou, otrokmi západu.! Slovensko sa musí stať rovnocenným partnerom ostatných štátov EÚ, lebo v súčasnej dobe tak tomu nie je.!  Politici nesmú konať svojvôľu a musia sa podriadiť vôli občanov. Keby sa občania SR rozhodli, že už nechcú byť súčasťou diktátu EÚ, diktátu Bruselu, tak budem plniť vôľu občanov SR.
Pokračovanie rozhovoru je pod fotografiou
Súhlasíte s tým, aby sa Slovensko ešte viac previazalo s EÚ, alebo, naopak, chcete podporovať také kroky, ktoré umožnia, aby Slovensko nebolo až také závislé od ekonomík najväčších štátov, napr. nemeckej ekonomiky?
Nesúhlasím. Slovensko nemusí byť naviazané a závislé len na ekonomikách štátov EÚ. Veď sú tu aj iné štáty. Slovensko by malo zvýšiť počet štátnych podnikov, preveriť zákonnosť privatizácie, hlavne strategických podnikov, ktoré by mali byť výlučne v rukách štátu. Štát musí podnikať, aby mohol zabezpečiť vlastným občanom všetky potrebné sociálne istoty pre život.
Ľudia musia žiť a nie prežívať!!! Koniec koncov, Slovenská republika môže obchodovať so západom, východom, severom aj juhom.!
Ako by sme mali vyriešiť práve fakt, že dnes je Slovensko prakticky kolóniou a tým, že nám už takmer nič nepatrí, nevieme mať reálne väčší vplyv na lepší život ľudí na Slovensku?
Slovenská republika je parlamentnou demokraciou. V ústave máme zakotvenú zákonodarnú, výkonnú a súdnu moc, ktoré pochádzajú od občanov. 1. Poslanci NR SR a vláda SR musia začať plniť vôľu občanov a musia prestať porušovať ústavu SR a zákony.  Je nutné zmeniť ústavu SR, lebo politikov je nutné potrestať, keď konajú proti vôli občanov Slovenska. 2. Výkonná a súdna moc sa musí oddeliť tak, aby politici nemohli ovplyvniť políciu, prokuratúru, súdy pri výkone ich služby. Je viacero spôsobov, ako zbaviť Slovensko nálepky „kolónia západu a USA“.! Ešte stále existujú medzinárodné zmluvy a dohovory, ktoré vlastne USA, západ, ale aj kapitalistické vlády SR „ČR, ČSFR“ porušili. Nie je to nič zložité. Kde je vôľa, tam je aj cesta. 
Je viacero spôsobov, ako zbaviť Slovensko nálepky „kolónia západu a USA“
 
Čo chcete urobiť pre zvýšenie záujmu ľudí o voľby do Európskeho parlamentu?
S týmto sa nedá urobiť nič. Možno by voličom pomohlo, keby sa oboznámili s volebnými programami jednotlivých kandidujúcich strán, čo by im dalo určitý signál, že ísť voliť sa oplatí.
My môžeme ľudí vyzvať, aby išli voliť, ale ľudia si musia uvedomiť, že keď nejdú voliť, tak nechávajú rozhodovať iných za nich. Ja som nikdy nevynechal žiadne voľby a vždy som išiel vyjadriť svoj názor. Nepotrebujem, aby za mňa vyjadroval názor niekto iný…!!!
Čo by ste chceli urobiť s často nezmyselnými, zbytočnými a niekedy zbytočne predraženými projektami eurofondov, z ktorých sa bežný človek obrazne povedané nenaje?
Sledujem to už dlhšie. Ja by som chcel vedieť, či vždy idú skutočne všetky schválené financie na tie projekty? Chcel by som vidieť majetkové a daňové priznania politikov a úradníkov, ktorí sa podieľajú na schvaľovaní tých projektov?
 
Povedzte jeden konkrétny krok, prejav, ktorú chcete dať Slovensku a Európe cez pôsobenie v Európskom parlamente.
Jeden je veľmi ťažké vybrať, takže to zhrniem do jednej vety. EÚ rovnoprávnych národov a rovnocenných všetkých občanov slušne žijúcich zdravo v slobode a miery, bez vojsk USA a podriadenosti zločincom z NATO.
Michal Albert, foto archív Igora Sojku

Similar Posts