Sedem statočných žien prináša do eurovolieb strana známeho lekára Mariana Kollára

author
12 minutes, 18 seconds Read

V rámci seriálu, kde sa portál KĽÚČ OD… snaží prispieť k väčšej účasti v eurovoľbách aj priestorom pre všetky zúčastnené strany v eurovoľbách, sme sa rozprávali aj s predstaviteľom politického subjektu Spájame Občanov Slovenska (SOSK). Odpovedal nám predseda tejto strany MUDr. Marian Kollár. Do eurovolieb prichádza táto strana s platformou, ktorá nesie názov Sedem statočných žien.

 

Čo sú najväčšie priority vašej strany pre voľby do Európskeho parlamentu?

Naša politická strana Spájame Občanov Slovenska – SOSK je novou politickou stranou, ktorá vznikla len na jeseň minulého roka. Je stranou nezaťaženou kauzami,  vstupuje a podieľa sa na kampani do Eurovolieb netradičnou formou a to platformou Sedem statočných žien, nezávislých kandidátok bez politickej príslušnosti. Občianskych aktivistov, ktorí majú za sebou skúsenosti a výsledky na participácii občanov pri tvorbe, realizácií a kontrole verejnej politiky. Občanov, ktorým nie je ľahostajné kde a ako žijú a ako budú žiť ich deti. Eurovoľby sú pre nás príležitosťou zapojiť sa do zmeny nielen myslenia, ale i konania európskych štruktúr a dať odpoveď, či je EÚ ešte demokratická inštitúcia. Inštitúcia,  ktorá si ctí hodnoty slobody, solidarity a ľudských práv,  alebo sa stáva už len autokratickým, centrálnym  štátnym orgánom mimo demokratickej kontroly, strácajúca legitimitu. Preto len spoločne, v duchu vzájomného rešpektu a spolupráce, bez vnucovania vôle iným, možno nájsť nové hodnoty, ktoré Európu vnútorne posilnia a vzbudia rešpekt obyvateľov. Inak hrozí EÚ rozpad. Sme presvedčení, že musia prísť noví, nezaťažení politici, ktorí ozdravia Európu a dajú jej nové impulzy a smer v záujme súčasných celosvetových trendov. Sme svedkami, že svet prechádza rozsiahlymi zmenami a ľudstvo vstupuje do novej éry rýchleho rozvoja a rozsiahlych transformácií ako je informatizácia, digitalizácia, robotizácia s  využívaním umelej inteligencie, ekonomická globalizácia a unipolarizácia sveta s narastajúcim nebezpečím globálnej nadvlády. Ako povedal i pápež František na návšteve v Bratislave, že táto doba nie je epochou zmien, ale dobou zmeny epochy. Inými slovami, táto doba nie je dobou politických zmien, ale zmenou samotnej politiky, v prospech všetkých ľudí. Pri celkovom zohľadnení týchto aspektov sme sa rozhodli netradične vstúpiť do súboja o nový Europarlament platformou „Sedem statočných žien za silnejšiu, občiansku a suverénnu Európu“, ktorej základným atribútom je zápas za trvalý mier a prosperita, ako predpoklad ďalšieho rozvoja  a existencie ľudstva.

„Eurovoľby sú pre nás príležitosťou zapojiť sa do zmeny nielen myslenia, ale i konania európskych štruktúr a dať odpoveď, či je EÚ ešte demokratická inštitúcia.!

Aké zmeny sú  potrebné urobiť v EU pre lepší život jej obyvateľov? Slovensko vstupovalo do inej EÚ, v akej sme dnes. Čo je v tejto súvislosti potrebné urobiť?

Žijeme vo svete, kde vojna je viac ako mier. Zbrane viac ako chlieb a zločin je súdený podľa toho, kto ho pácha. Preto zabíjanie už musí skončiť. V tomto smere sú aktuálne opäť slová pápeža Františka, „že toto vojnové šialenstvo musí skončiť“. Len v mieri sa môže rozvíjať hospodárstvo a ekonomická prosperita občanov. Kto iný ako žena, ktorá je darkyňou a ochrankyňou života môže byť garanciou nastolenia trvalého mieru na svete a tým prosperity všetkých ľudí. Preto strana Spájame Občanov Slovenska – SOSK bude podporovať platformu „Sedem statočných žien„, ktoré sa vo férovej a demokratickej súťaži chcú uchádzať o dôveru nášho občana v nastávajúcich eurovoľbách. Predstavuje zápas o nastolenie silnejšej, občianskej a suverénnej Európy. Je to aj volanie – SOS pre záchranu Európy.

 

Silnejšia Európa

Znamená vrátiť sa k základným pilierom, na ktorých bola postavená politika EÚ. Čiže konať sociálne  zodpovedne, ekologicky prijateľne a ekonomicky prosperujúco v prospech občanov a to všetko ruka v ruke s mierovou politikou. Musí prestať, aby politika bola nadradená (ako sme boli svedkami počas uplynulých posledných rokov) obchodným a ekonomickým atribútom trhu. Podriaďovala sa diktátu obchodných búrz a špekulatívneho  kapitálu. EÚ je najväčším zoskupením krajín s takmer  polmiliardou občanov a preto nemôže byť „podržtaškou“ pre iné mocnosti, ale musí robiť silnú a nezávislú politiku.

 

Občianska Európa

Musí skončiť, že politika EÚ sa robí pre politikov, ktorí sú vazalmi politickej a ekonomickej oligarchie. Politici musia začať robiť politiku pre občanov, V tomto smere sa musí v EÚ rozvíjať a posilňovať participácia občanov na tvorbe, správe a kontrole vecí  verejných.

Suverénna Európa

Ak chce EÚ byť strážcom mieru v Európe, musí mať k tomu i donucovacie prostriedky na jeho zabezpečenie, okrem iného aj vlastnú európsku armádu pre efektívnejšiu obranu voči vonkajšiemu agresorovi, čo je i predpokladom suverénnej zahraničnej politiky. Zdieľame  v tomto smere aj odkaz bývalého francúzskeho prezidenta Charlesa de Gaulla, ktorý bol hybnou silou pri zrode európskej integrácie. Odmietal však,  aby sa EÚ formovala ako nejaký superštát, ale ako spoločenstvo suverénnych republík s dôsledným dodržovaním práva veta pri demokratickom rozhodovaní. Udržanie práva veta v otázkach rozpočtu, bezpečnosti a zahraničnej politiky je existenčnou otázkou fungovania EÚ na demokratických princípoch pri prijímaní rozhodovania. Zrušenie, alebo porušovania práva veta ohrozuje a podkopáva samotné základy EÚ a v konečnom dôsledku by bola zbytočná pre malé krajiny,čo by mohlo viesť k jej rozpadu.

Na Slovensku žijú aj euroskeptickí ľudia, teda ľudia, ktorí si uvedomujú, že Európska únia je často odrezaná od reality bežných ľudí a namiesto pomoci im život skôr byrokraciou komplikuje. Ako chcete smerom k euroskeptikom komunikovať?

Oboznamovať ich s našim programom Za silnejšiu ,občiansku a suverénnu Európu. Vysvetľovať, že zmena v prospech ľudí sa dá uskutočniť len vtedy, ak budeme mať  možnosti na jej realizáciu  a to je byť reálne poslancom Európskeho parlamentu. A o to sa našich sedem statočných žien vo volebnej kampani s podporou ľudí bude snažiť. Platí téza, že zle rozhodnutia v neprospech ľudí sa môžu prijímať len preto, že mlčiaca väčšina je apatická, alebo len skepticky šomre. My sme sa rozhodli rázne konať a preto sa uchádzame o podporu ľudí, a tak reálne uspieť. Veríme, že v tomto smere pre našu podporu získame i Euroskeptikov a ostatných nerozhodnutých ľudí. To, že dávame do popredia na kandidátku ženy má aj mobilizačný potenciál pre všetky ženy a posilňuje ich sebavedomie zúčastniť sa na voľbách. Veď z 24 strán kandidujúcich do nastávajúcich volieb je len 5 strán, ktorých líderkami sú ženy. Ale okrem nás ani jedná strana nemá na kandidátke len samé ženy, pričom považujeme všetky za líderky a poradie na kandidátke má len evidenčný význam.

„Platí téza, že zle rozhodnutia v neprospech ľudí sa môžu prijímať len preto, že mlčiaca väčšina je apatická, alebo len skepticky šomre.“

Ste za to, aby Slovensko uvažovalo nad možnosťami tzv. Slovexitu? Alebo ste viac za zotrvanie v EÚ?

Veríme, že noví poslanci ale aj predstavitelia jednotlivých členských štátov svojou aktívnou politikou posunú EÚ dopredu v záujme jej hospodárskeho a politického rozvoja. EÚ je dobrý projekt  a jeho rozvíjanie na demokratických princípoch s rešpektovaním špecifík jednotlivých jej členov posúva  EÚ ako jedinú alternatívu pre budúcnosť celej Európy. SOSK jednoznačne za zotrvanie Slovenska v EÚ.

Súhlasíte s tým, aby sa Slovensko ešte viac previazalo s EÚ, alebo, naopak, chcete podporovať také kroky, ktoré umožnia, aby Slovensko nebolo až také závislé od ekonomík najväčších štátov, napr. nemeckej ekonomiky?

Slovensko je exportnou ekonomikou v automobilovom priemysle previazané najmä na ekonomiku Nemecka.  Na druhej strane stále aktívnejšie musí, ako napríklad Poľsko, ochraňovať svoje záujmy v poľnohospodárskom a potravinárskom  sektore. Každá krajina musí byť v potravinovej sebestačnosti pre EU rovnako dôležitá. Kvalitné potraviny je téma, ktorá sa nás všetkých týka a má dopad na naše zdravie, kvalitu života a vývoj našich detí. Veľkým hendikepom je, že pre mnohých  Slovákov sú potraviny v dobrej kvalite ťažko dostupné a obchodné reťazce predávajú u nás potraviny za vyššie ceny a dokonca nižšej kvality ako na západe. Je na  čase to začať spoločne  riešiť. Musíme dosiahnuť, aby pod rovnakým obalom bola rovnaká receptúra a rovnaká kvalita. Preto nestačí prijať len  smernicu EÚ v tomto smere,  ale dôležitejšie je ju aj plniť. Veľkou výzvou je i používanie GMO-rastlín v poľnohospodárstve a s tým spojená miera prípadných negatívnych účinkov na zdravie ľudí. Prílišná byrokracia a násilné presadzovanie „green deal“ v poľnohospodárskej politike EU vyvoláva oprávnené narastajúcu vlnu protestov poľnohospodárov naprieč celou Európou vrátane Slovenska.

Ako by sme mali vyriešiť práve fakt, že dnes je Slovensko prakticky kolóniou a tým, že nám už takmer nič nepatrí, nevieme mať reálne väčší vplyv na lepší život ľudí na Slovensku?

Začať aktívne uplatňovať presadzovanie úlohy štátu na vrátenie pod vlastnícku  kontrolu strategické odvetvia ako je energetika, vodné hospodárstvo, prírodné suroviny, apod.  Zlepšovať sociálne podmienky obyvateľov vrátane väčšieho záujmu o ohrozené skupiny najmä mladých rodín, samoživiteľov, detí a dôchodcov. Podpora tých, ktorí sa dokážu svojimi výrobkami, nápadmi, technológiami presadiť aj v zahraničí. Obhajovať v EÚ politiku „Slovensko na prvom mieste“. V tomto smere chceme vyzvať všetkých našich občanov, odložme prílišnú skromnosť pri presadzovaní našich oprávnených záujmov a ukážme svetu naše kvality a hodnoty.

Čo chcete urobiť pre zvýšenie záujmu ľudí o voľby do Európskeho parlamentu?

Strana SOSK ide do volieb priamo a čestne voči voličom s tvárami 7 statočných žien na kandidátke, na rozdiel od niektorých strán, ktoré tam postavili čelných funkcionárov parlamentu, ministrov a predsedov strán, ktorí  slúžia len ako volavky pre voličov a nakoniec si neuplatnia mandát poslanca v EÚ. Veríme, že svojim férovým prístupom k voličovi si ho počas našej kampane získame a dá nám svoj hlas vo voľbách do európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať na Slovensku už 8. júna. Pevne veríme, že vyššiu účasť dosiahneme aj atraktivitou strany Spájame Občanov Slovenska – SOSK.  Pod číslom 6.

  

Čo by ste chceli urobiť s často nezmyselnými, zbytočnými a niekedy zbytočne predraženými projektami eurofondov, z ktorých sa bežný človek obrazne povedané nenaje?

Odstraňovať  prílišnú byrokraciu, tiež korupciu pri získavaní projektov a uplatňovať transparentné výberové konania pod spoločenskou kontrolou. Posunúť projekty eurofondov tam, kde sa majú realizovať t.j do úrovne samospráv a konečných užívateľov. Je potrebné podporovať projekty, ktoré zvýšia konkurenciu Slovenska v celosvetovom meradle a povedú ho k ekonomicky vyspelej a prosperujúcej krajine.

 „Posunúť projekty eurofondov tam, kde sa majú realizovať t.j do úrovne samospráv a konečných užívateľov.“

Akú Európsku úniu by ste chceli zanechať po svojom prípadnom pôsobení v Európskom parlamente?

 Jednoznačne Európsku úniu a Európu  silnejšiu, občiansku a suverénnu  s prosperujúcim Slovenskom  v nej a spokojnými ľuďmi žijúcimi v trvalom mieri na našej modrej planéte.

 

Povedzte jeden konkrétny krok, prejav, ktorú chcete dať Slovensku a Európe cez pôsobenie v Európskom parlamente.

Tých krokov sa ponúka veľa. Sú podrobne obsiahnuté v našom volebnom programe a v osobných prioritách všetkých 7 kandidátok do Eurovolieb. ( www.sosk.sk) Snáď procedurálnou až existenčnou otázkou je zápas za zachovanie práva veta pri rozhodovaní EÚ v otázkach rozpočtu, bezpečnosti a zahraničnej politiky. Tiež poslancom priznať legislatívnu iniciatívu  tak, aby obdobne ako poslanci parlamentov členských štátov volení tiež občanmi, mali možnosť predkladať samostatne  návrhy zákonov a dávať pozmeňujúce návrhy k zákonom na rokovaní parlamentu. Tým vstupovať priamo do legislatívneho procesu a mat účinnú väzbu na občanov, ktorí im len prepožičiavajú mandát. Obdobne by sme sa snažili rozvinúť celosvetovú kampaň za Tabakovú neutralitu do roku 2045. To znamená vychovať novú generáciu nefajčiarov, čím dôjde k samovoľnému znižovaniu spotreby tabaku. Pochopiteľne máme prijaté i ďalšie nástroje zamerané na ohrozené skupiny obyvateľstva v sociálnej oblasti,  zdravotníctve a školstve,  vrátane práva na zdravé, prirodzené životné prostredie. Aby sa však mohli realizovať, je potrebné získať pre ich podporu voličov v nastávajúcich voľbách do EP a o to sa  vo volebnej kampani usilujeme.

Michal Albert, foto https://www.sosk.sk/marian-kollar/ 

Similar Posts