Európska únia sa môže zmeniť k lepšiemu, hovorí Stanislav Olša z KSS

author
9 minutes, 16 seconds Read
Stanislav Olša je kandidátom č. 4 na kandidátke Komunistickej strany Slovenska do Európskeho parlamentu. Stanislav Olša odpovedal na otázky týkajúce sa volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia 8. júna. Rovnaké otázky dostali všetky kandidujúce politické subjekty.
Čo sú najväčšie priority vašej strany pre voľby do Európskeho parlamentu?
Máme osem základných oblastí, bodov, o ktoré chceme opierať svoje prípadné pôsobenie v europarlamente. Chceme Európu bez vojny a ako spoločenstvo rovnocenných a suverénnych štátov. Jednoznačne budeme presadzovať sociálnu spravodlivosť a nový ekonomický program. Ďalšou prioritou je poľnohospodárska politika zameraná na potravinovú sebestačnosť a férové prerozdeľovanie zdrojov aj pre slovenských poľnohospodárov. Takisto je potrebné vyriešiť otázku nelegálnej migrácie, s ktorou má EÚ tiež problémy. Neopomíname tiež ekológiu, kde sa jasne ukazuje, že tzv. Green deal nie je správna cesta. V poslednom bode nášho programu, ktorý odporúčam si prečítať, sa zameriavame na ochranu súkromia a osobnej slobody, ktoré čelia útokom. Nerád by som tu len vymenovával body z programu, koho zaujíma celkový, detailný pohľad Komunistickej strany Slovenska na tieto oblasti je vítaný si ho prečítať na: kss.sk. Kľúčovými vždy ostávajú mier, ekonomická stabilita, rovnosť a spravodlivosť.
Aké najdôležitejšie zmeny sú v Európskej únii potrebné urobiť pre lepší život obyvateľov v jednotlivých členských štátoch EÚ?
V prvom rade určite ekonomické zmeny. Ideálne, samozrejme, keby sa upustilo od kapitalistického systému, nerobím si však ilúzie. Musí sa však zmeniť vzťah nadnárodných korporácií a mimovládnych organizácií. Inštitúcie, organizácie, podniky majú slúžiť ľuďom, nie ľudia im a zopár privilegovaným, ktorí ich vlastnia. Taktiež by bola potrebná väčšia miera demokratizácie, zapájať ľudí do skutočných rozhodovacích procesov. Dôsledné rešpektovanie práv a odlišností členských štátov a vedenie zahraničných vzťahov v prospech EÚ a jej členských štátov a nie cudzích záujmov, samozrejme, za férových podmienok. Na akékoľvek zmeny je však potrebné tam zmeniť ľudí, ktorí o týchto zmenách rozhodujú. Je jasné, že sa nič nezmení, dokiaľ tam budú vládnuť vojnoví štváči, karieristi, oportunisti, zapredanci, lobisti, korupčníci a intrigáni. Skrátka, poskokovia kapitalizmu.
„Inštitúcie, organizácie, podniky majú slúžiť ľuďom, nie ľudia im a zopár privilegovaným, ktorí ich vlastnia.“
Slovensko vstupovalo do inej EÚ, v akej sme dnes. Čo je v tejto súvislosti potrebné urobiť?
Poslať tam ľudí, ktorí budú pristupovať objektívne no kriticky k celej veci. Poukazovať na nedostatky a rozdiely. Mať tam zástupcov, ktorí sa nebudú báť presadzovať potreby, záujmy a názory občanov Slovenska. Najlepšie, vypustiť toho tzv. ducha komunizmu aby opäť trochu postrašil Európu a najmä tých, ktorí si z EÚ urobili koryto a nástroj vykorisťovania. Vážne tiež analyzovať, čo sa dá zachrániť, čo treba zrušiť, čo sa dá zmeniť a vyhodnotiť zmysel pokračovania celého zoskupenia.
Na Slovensku žijú aj euroskeptickí ľudia, teda ľudia, ktorí si uvedomujú, že Európska únia je často odrezaná od reality bežných ľudí a namiesto pomoci im život skôr byrokraciou komplikuje. Ako chcete smerom k euroskeptikom komunikovať?
Som presvedčený, že je ešte možné získať Európsku úniu pre ľudí. Rozumiem však mnohým výhradám a kritike voči nej. Aj byrokracia je niečo, čo keď prerastie svoju podstatu, úlohu a začne vládnuť, neprinesie veľa dobrého. Keď sa vyčerpajú všetky možnosti ako tomu zamedziť, keď sa jasne ukáže, že EÚ už môže byť len horšia, bude na čase v Bruseli zhasnúť, zamknúť a rozlúčiť sa. Euroskeptikom by som teda odkázal, že poďme sa spoločne presvedčiť o možnostiach a podľa výsledku sa buď s EÚ rozlúčime alebo spoločne urobíme všetko preto aby sme ostali euroobjektívni a vytvorili spoločnosť schopnú efektívne zabezpečiť život a budúcnosť nás i ďalších generácií. Pre tých, ktorý neostávajú len pri EÚ zasa to, že kapitalizmus nie je jediný systém na svete.
Ste za to, aby Slovensko uvažovalo nad možnosťami tzv. Slovexitu? Alebo ste viac za zotrvanie v EÚ?
Osobne, som toho názoru, že je potrebné očakávať všetko. Európska únia sa môže zmeniť k lepšiemu, nie som až taký skeptický. Ak však dôjde k ďalším zmenám v jej samotnej podstate, čo bude vyplývať z výsledku týchto volieb, a tieto zmeny ďalej povedú k priamej likvidácii suverénneho rozhodovania členských štátov snáď v každej oblasti, tak bude potrebné dôsledne zvážiť odchod z EÚ.
Som presvedčený, že je ešte možné získať Európsku úniu pre ľudí. Rozumiem však mnohým výhradám a kritike voči nej.
Súhlasíte s tým, aby sa Slovensko ešte viac previazalo s EÚ, alebo, naopak, chcete podporovať také kroky, ktoré umožnia, aby Slovensko nebolo až také závislé od ekonomík najväčších štátov, napr. nemeckej ekonomiky?
Nesúhlasím. Uvedomujem si, že v dnešnej dobe globalizácie a previazania trhov nie je jednoduché udržiavať, v akejkoľvek miere pomaly, nezávislé hospodárstvo. Nevidím však cestu v tom robiť ďalej zo Slovenska zásobník lacnej pracovnej sily a odbytisko pre predražený tovar, ktorý si môžeme lacnejšie ale aj kvalitnejšie zabezpečiť sami. Zdravé, férové obchodné vzťahy medzi jednotlivými štátmi sú na mieste, no na to je potrebné nie sa podriaďovať, ale vyrovnávať rozdiely. Je potrebná nová ekonomická politika, ktorá bude zohľadňovať dopad na sociálnu oblasť, prospech nielen samotnej EÚ, ale aj potreby a záujmy občanov jednotlivých členských štátov, bude skutočne bojovať s korupciou, podvodmi a bude viesť daňovú politiku v prospech štátov a občanov a nie cudzích nadnárodných korporácií.
Ako by sme mali vyriešiť práve fakt, že dnes je Slovensko prakticky kolóniou a tým, že nám už takmer nič nepatrí, nevieme mať reálne väčší vplyv na lepší život ľudí na Slovensku?
Myslím, že toto už veľmi presahuje tému volieb do Európskeho parlamentu. To, že ľuďom, pracujúcim takmer nič nepatrí a kvalita ich života je v rukách malej skupiny bohatých a mocných, ako sa hovorí, je výsledkom nie EÚ, ale kapitalistického systému. Ten tu bol pred EÚ a bol by tu aj bez nej. Nesmierne zjednodušene povedané, riešením by bolo aby si ľudia vzali, doslova, svoj život do vlastných rúk. Výrobnými prostriedkami počnúc a osobnou slobodou končiac. Či sú na to pripravení a kedy na to budú pripravení, neviem. Isté je len to, že žiadne kapitalistické voľby to za nich nevyriešia. Môžu im však vyslať pozitívny signál.
Čo chcete urobiť pre zvýšenie záujmu ľudí o voľby do Európskeho parlamentu?
Komunikovať, byť aktívnejší aj v online prostredí. Vždy sa snažím pristupovať jednoducho, zrozumiteľne a zároveň neopomenúť, že hoci sa v žiadnych voľbách raz za x rokov nestane zázrak, je nevyhnutné neostať ticho, dať najavo svoj názor, samozrejme slušne a zmysluplne, a presadzovať skutočnú alternatívu, zmenu súčasného systému. Mám pocit, že s každým rokom je to ťažšie a mnoho ľudí, skrátka, rezignovalo na všetky politické záležitosti. O téme socializmu a komunizmu ani nehovorím. Z pozície poslanca by som však mohol mať aj trochu väčší dosah a viac možností komunikovať s verejnosťou, čo ma povzbudzuje.
„To, že ľuďom, pracujúcim takmer nič nepatrí a kvalita ich života je v rukách malej skupiny bohatých a mocných, ako sa hovorí, je výsledkom nie EÚ, ale kapitalistického systému.“
Čo by ste chceli urobiť s často nezmyselnými, zbytočnými a niekedy zbytočne predraženými projektami eurofondov, z ktorých sa bežný človek obrazne povedané nenaje?
Byrokracia sa musí osekať ale administrácia zefektívniť. Akékoľvek projekty, dotácie, plány musia byť maximálne transparentné, premyslené a, samozrejme, opodstatnené záujmom a potrebami občanov, či už Slovenska alebo iného členského štátu EÚ. Žijeme v roku 2024 a neverím tomu, že nikto v celej EÚ nie je schopný využívať poznatky a technológiu na kontrolu, monitorovanie a overovanie projektov alebo tvorbu a pripomienkovanie návrhov. Čo nefungovalo, nefunguje a ani nebude fungovať zrušiť a nájsť také riešenie, ktoré má zmysel a čo nemá zmysel, tak s tým určite ani nezačínať. Všetko veci, ktoré sa, podľa mňa, dajú ešte ošetriť legislatívne aj prakticky.
Akú Európsku úniu by ste chceli zanechať po svojom prípadnom pôsobení v Európskom parlamente?
Efektívnejšiu, spravodlivejšiu, tvorenú aj riadenú ľuďmi, ktorí v nej žijú a pracujú. Ak sa tak nestane, v tom prípade žiadnu.
Povedzte jeden konkrétny krok, prejav, ktorý chcete dať Slovensku a Európe cez pôsobenie v Európskom parlamente.
Veľmi rád by som osobne prispel k zefektívneniu administrácie, rozšíreniu demokratizácie a vyrovnávaniu ekonomických rozdielov, ktorými trpí aj Slovensko. Urobím všetko preto aby som sa dostal k takým možnostiam. Konkrétne by som tiež určite vystúpil proti odoberaniu práv členských štátov, proti podpore vojenských konfliktov a genocíd a vydieraniu dotáciami. Nechcem však byť poslancom z toho titulu, že je moje meno na kandidátke. Chcem byť poslancom ľudí, pracujúcich ľudí, občanov Slovenska. Všetky moje kroky sa tak budú odvíjať od nich, ich, vašich, potrieb, názorov a záujmov. Chcem byť a budem v kontakte s ľuďmi, nie len voličmi. Budem rád za postrehy aj ďalšie otázky, v súčasnosti prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook). Spoločne s ďalšími súdružkami a súdruhmi, nie len z KSS, ale aj z ostatných členských štátov EÚ budem bojovať nie za vás, ale pre vás!
Michal Albert, foto kss.sk 

Similar Posts