Podľa Patrika Dubovského Slovensko nepotrebuje „falošný pokoj Pellehobillbordov, ale ani revolučného ducha“

author
8 minutes, 2 seconds Read

V prípade, že by bol zvolený za prezidenta, má jasné stanovisko k médiám. Rezervovane a až odmietavo by pristupoval len ku konšpiračným médiám. Z radu novinárov by si rád vzal tých najviac nebojácnych do svojho tímu poradcov. Kandidát na prezidenta Patrik Dubovský by chcel do paláca práve „nebojácnych novinárov, ktorí by poukazovali aj na chyby alebo nevedomosti prezidenta“. Hoci si neželá pre Slovensko falošný pokoj, ktorý podľa neho používa Pellegrini na bilbordoch, nechce ani revolúcie. „Prirodzené občianske protesty a celkovo prebudená občianska spoločnosť sú dôležité a zohrávajú možno ako jediný rolu istej protiváhy proti tým, ktorí sú ´opojení mocou´ a nezodpovedne s ňou narábajú,“ hovorí kandidát na prezidenta SR Patrik Dubovský, historik a člen hnutia Za ľudí v rozhovore pre KĽÚČ OD…

 

Ako hodnotíte súčasnú politickú situáciu a čo vás v ostatnom období najviac vyrušilo?

Vidím istý paradox v tom, že na jednej strane máme legálnu väčšinu v NR SR a na druhej  sa v praxi rozbieha proces, ktorý demontuje štandardné fungovanie demokracie. Inými slovami, že väčšina voličov vytvorí možnosť pre vznik takej garnitúry s takou politikou, akú by si táto časť elektorátu pred voľbami nežiadala. Preto je i súčasná politická situácia priam nebezpečná, lebo výkon moci prestáva byť dostatočne kontrolovateľný, keďže sa v tejto vládnej konštelácii ocitli ľudia bez zábran, bez politického odhadu, bez pokory pred mocou a jej používaním.

Vidím istý paradox v tom, že na jednej strane máme legálnu väčšinu v NR SR a na druhej  sa v praxi rozbieha proces, ktorý demontuje štandardné fungovanie demokracie.

 

Akým spôsobom chcete vy ako prezident priniesť zlepšenie situácie?

Bol by som prísnym prezidentom, ktorý by maximálne využíval svoje kompetencie tak, aby vládna moc bola v permanentnom strehu pred poukazovaním na jej praktiky. Vchádzal by som do legislatívnych procesov, prinášal kritiku do NR SR, svojimi vystúpeniami, vetovaním zákonov a vstupoval by som do činnosti vlády. Inzenzívne by som komunikoval s nepolitickými segmentami spoločnosti, aby sa tak prirodzene ovplyvňovala verejná mienka, vytváral logický tlak na vládu a NR SR, aby začali pociťovať istý autokorektív vo svojom správaní. Podporoval by som inštitúty práva, aby potenciálni defraudanti mali rešpekt pred porušovaním práva a trestom.

 

Potrebuje Slovensko pokoj, alebo revolučného ducha, ktorý prinúti ľudí viac sa zaujímať o dianie vo veciach verejných a prinútilo ich viac tlačiť na politikov, aby problémy ľudí riešili?

 Falošný pokoj „Pellehobillbordov“ iste nie, ale ani revolučného ducha, ktorý radikalizuje niektorých ľudí a približuje nás k otvoreným konfliktom. Určite nepotrebuje primitívnu „Dankovu tvrdú ruku“, to pripomína nástup Mussoliniho. Prirodzené občianske protesty a celkovo prebudená občianska spoločnosť sú dôležité a zohrávajú možno ako jediný rolu istej protiváhy proti tým, ktorí sú „opojení mocou“ a nezodpovedne s ňou narábajú. Ničia krehký zmier v spoločnosti, kazia ľudí a inšpirujú ich ku konfrontačným prejavom a môžu otupovať rešpekt a úctu pred iným názorom a človekom.

 Určite nepotrebuje primitívnu „Dankovu tvrdú ruku“, to pripomína nástup Mussoliniho.

 

Ktorú kompetenciu prezidenta SR považujete za najdôležitejšiu?

 Hlavný veliteľ ozbrojených síl, najmä armády v čase, kedy jej akcieschopnosť musí podstatne narásť.

 

Ako by ste pristupovali k úradu prezidenta? Boli by ste aktívnym prezidentom, ktorý sa často ozve, pripomienkuje, radí? Alebo skôr v úzadí a ozvali by ste sa len v nevyhnutných prípadoch?

Určite aktívnym, ktorý by maximálne využíval svoje právomoci. Zároveň by som si udržoval odstup od vplyvových štruktúr a snažil by som sa byť prirodzenou autoritou v štruktúrach moci. Komunikoval by som s verejnosťou, aby lepši rozumela politickým problémom a vedela relevantne reagovať.

 

Ako by ste pristupovali k médiám? Ktorým médiám a ako často by ste dávali rozhovory a ktorým nie a prečo?

K médiám by som mal dobrý a otvorený vzťah. Rád by som komunikoval s médiami, lebo oni môžu zohrať významnú úlohu v udržiavaní záujmu verejnosti o politické dianie a zároveň byť zdvihnutým prstom pre nekorektnú moc. Snažil by som sa trpezlivo hovoriť s médiami z rôznych ideových zameraní. Rezervovane až odmietavo by som pristupoval ku konšpiračným médiám.

 

Čo vo svojom živote považujete za najviac hodné príkladu a nasledovania?

 Trpezlivá a láskavá výchova detí. Práca s mládežou. Solidarita s utláčanými, slabými a prenasledovanými. Byť užitočný, nepremárniť „talenty“, šíriť optimizmus a nádej.

 

Ktorý symbol Slovenska je pre vás najdôležitejší?

 Moderná kresťanská tradícia, bernolákovské hnutie vzdelania a pomoci ľudu, SNP a antikomunistický odboj. Na obetiach totalít a zápase s nimi stoji naša demokratická tradícia.

 

Používali by ste prezidentský palác aj na symbolické politické odkazy, napríklad nasvietenie paláca do rôznych farieb a symbolov? Čo si myslíte o doterajších prezidentoch, ktorí tak robili?

 Nasvietenie paláca pre istú udalosť vytvára a precedens pre ďalších, ktorí by tento „efektný“ prístup tiež očakávali. Používal by som to výnimočne, napr. pri vyjadrení solidarity s vojensky napadnutou krajinou alebo zasa opačne na zvýraznenie niektorých sviatkov ako Vianoce, MDD alebo výročie nejakej významnej osobnosti.

 

S čím sa vám Slovensko najviac spája?

 S krásnou prírodou, zaujímavými pamiatkami a významnými osobnosťami zápasu a práce za jeho kresťanský a demokratický charakter, ako Golian, Viest, Gabčík,  Píka, Korda, Lettrich, Krčméry, Jukl, Ponická, sestra Zdenka, biskup Korec, Langoš, Srholec.

 

Ako často by ste chodili na zahraničné návštevy a aké výstupy a výsledky by ste odtiaľ chceli prinášať?

 Zahraničné cesty by mali myť plne profesionálny charakter. Cestoval by som najmä do krajín a za politikmi a inými lídrami, s ktorými by som hovoril o bezpečnosti, mieri, odzbrojovaní, produkcii potravín, klimatickej kríze, pomoci utečencom a oslabovaní darebáckych režimov ako Rusko, Bielorusko, Azerbajdžan, Severná Kórea, Čína. Ďalej by som nimi posilňoval transatlantickú spoluprácu a súdržnosť európskych demokracií, ako aj posilňovanie akcieschopnosti spoločných európskych vojsk.

 

 Cestoval by som najmä do krajín a za politikmi a inými lídrami, s ktorými by som hovoril o bezpečnosti, mieri, odzbrojovaní, produkcii potravín, klimatickej kríze, pomoci utečencom a oslabovaní darebáckych režimov ako Rusko, Bielorusko, Azerbajdžan, Severná Kórea, Čína.

 

Ako pristúpite k príprave zboru poradcov? Na Slovensku žije množstvo šikovných ľudí, o ktorých šikovnosti a schopnostiach sa žiaľ nikto nikdy nedozvie, ak si všetci vyberú len tie mediálne najznámejšie osobnosti a po bežných ľuďoch, šikovných, kreatívnych a nadaných sa nikto neobzrie.

Hľadal by som čestných, sebavedomých a zároveň pokorných profíkov, ale aj morálne silné osobnosti a vzory. Robil by som konkurzy a získaval referencie o budúcich poradcoch z viacerých zdrojov, nielen prísne politických a profesných. Preferoval by som ľudí, ktorí vo svojej brandži majú aj terénne skúsenosti, ako napr. vojenskí experti, environmentalisti, humanitárni pracovníci, medzinárodní pozorovatelia, absolventi kvalitných zahraničných škôl, odvážni kritici neľudských režimov…

 

Vezmete si do mediálneho tímu aj zaujímavých kreatívnych ľudí aj z rôznych malých médií, ktoré majú nápady a témy, o ktorých nikto nechce písať, lebo to nie sú najpredávanejšie témy, ktoré prinútia zvyšovať predaj, ale sú to nevyhnutne dôležité témy. Vezmete si do mediálneho tímu, alebo ako poradcov pre mediálnu oblasť aj ľudí, ktorí vďaka svojej kreativite prichádzajú aj s rôznymi témami, ktoré by mal otvárať aj prezident?

 Áno, ale museli by mať dlhoročné a pestré skúsenosti a zhodu tém s prezidentským úradom a spôsobom výkonu a názorov z mojej strany. Teda prirodzený súzvuk. Prijal by som nebojácnych novinárov, ktorí by poukazovali aj na chyby alebo nevedomosti prezidenta a cítili k nemu dôveru. Nekompromisnosť by vedeli skĺbiť s taktom a víziou spoločného cieľa s prezidentom. Elementárna morálka by bola podmienkou našej spolupráce.

 

Michal Albert, foto ilustračná Michal Albert a Ústav pamäti národa a print screen https://www.facebook.com/nadaciapolis/videos/historik-patrik-dubovsk%C3%BD-o-narastaj%C3%BAcej-totalite/1030443570359622/ 

 

 

Similar Posts