Predseda KSS o 17. novembri: Som si istý,  že socializmus pri tomto porovnávaní svojim prínosom pre ľudí suverénne vedie

author
3 minutes, 12 seconds Read

Na 17. novembra, v deň, ktorí niektorí ľudia zbožňujú a niektorí zatracujú, sme sa rozprávali s predsedom Komunistickej strany Slovenska (KSS) Jozefom Hrdličkom. Aj o tom, že pre niektorých ľudí sa tento deň spája so začiatkom straty sebestačnosti, skutočných sociálnych istôt a bol začiatkom príchodu bezdomovectva či exekútorov. Pozrite si rozhovor s lídrom KSS Jozefom Hrdličkom.

 

 

Čo považujete za najdôležitejšie pri dnešnom vnímaní udalostí zo 17. novembra? Mnoho ľudí považuje tento deň za deň národného smútku, za deň veľkého podvodu. Ste za to, aby takéto pohľady boli nejakým spôsobom obmedzované?

Som jednoznačne za objektívne hodnotenie udalostí, ktoré spustil 17. november tak ako som za objektívny prístup pri výklade a hodnotení akýchkoľvek historických udalostí. Žijeme však v spoločnosti, v ktorej sa antikomunizmus stal súčasťou novej, štátnej ideológie a preto pravda o 17. novembri je zamlčovaná.  Spoločnosť na konci devedesiatych rokov minulého storočia nepochybne potrebovala zmeny avšak v rámci zachovania socialistického systému. Historické fakty viac než naznačujú, že v Československu neexistovali reálne predpoklady na revolúciu. To čo sa udialo, bol nepochybne štátny prevrat – majetkový prevrat. Prevrat organizovaný v kontexte geopolitických procesov a treba povedať že zlihaly politické elity v ZSSR ako aj v Československu. Pre mňa, vzhľadom na poznatky a fakty bol Československý model socializmu  vzhľadom na potreby bežných ľudí historickým zázrakom a vidím v ňom úžasnú inšpiráciu pre budúcnosti.

Mnohí ľudia na sociálnych sieťach píšu, ako 17. november ignorujú televízie, pretože v nich cítia čistú propagandu a majú z nej pocit, že pred rokom 1989 chodili nahí, lebo nebolo oblečenie a boli stále hladní, lebo nebolo jedlo. Pričom oni zažili, že ani neboli nahí, ani neboli hladní. Obrazne povedané, nepáči sa im jednostranný pohľad o 17. novembri. Čo by ste odporúčali médiám v tejto súvislosti?

Súčasné médiá tzv. hlavného prúdu sú hlavným prostriedkom presadzovania novej – antikomunistickej ideológie a preto je zbytočné im čokoľvek odkazovať. Som však presvedčený, že kapitalizmus ako systém čím ďalej tým viac ukazuje svoje protirečenia a začína sa otriasť vo svojích základoch. Ešte to  potrvá ale ľudia pochopia… a aj pravda o socializme a komunistoch uzrie svetlo sveta.

Ste za to, aby sa objektivizoval pohľad na 17. novembri a okrem pozitív sa hovorilo, napríklad najmä v školách, aj o negatívach, ktoré 17. november priniesol?

Samozrejme, že áno. Tak, ako som už uviedol, som za objektívne hodnotenie minulosti.  Socializmus v 20. storočí nebol tiež ideálny, vyvíjal sa v kontexte konkrétnych vnútorných i vonkajších podmienok. Pomenujme jeho negatíva, zlyhania i problémy. Zároveň však pomenujme a uznajme jeho pozitíva a prínos pre bežného človeka, pre celé ľudstvo. Rovnako tak pristupujme k hodnoteniu vývoja po roku 1989. A koniec koncov…. môžme porovnávať… Som si istý,  že socializmus pri tomto porovnávaní svojim prínosom pre ľudí suverénne vedie.

Čo by ste odpovedali tým ľuďom, ktorí prízvukujú, že pred rokom 1989 sme nepoznali pojmy ako exekútor a nezamestnanosť?

Že majú pravdu! Nejde len o to… Socializmus mal množstvo iných a ďalších predností, ktoré sú pre mladšie generácie nepochopiteľné a neuveriteľné. Využime teda aj tieto novembrové dni na zamyslenie a hľadanie historickej pravdy. Porovnávajme a zamýšľajme sa.

Michal Albert, foto autor

Similar Posts