Cesta k socializmu bude na kvalitatívne vyššej úrovni v porovnaní s rokom 1917, hovorí predseda KSS

author
3 minutes, 42 seconds Read

V rámci témy dňa sa na portáli KĽÚČ OD… venujeme aj 106. výročiu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie (VOSR). V tejto súvislosti sme sa rozprávali aj s predsedom Komunistickej strany Slovenska (KSS) Jozefom Hrdličkom.

Čo je podľa teba najdôležitejší odkaz VOSR?

Socialistická revolúcia v Rusku v roku 1917 zmenila svet! A to je fakt voči ktorému nemožno nič namietať. Odštartovala prvý historický pokus o lepšiu, spravodlivejšiu a pre bežného človeka orientovanú spoločnosť. A v mnohých ohľadoch to bol pokus úspešný.  V podmienkach zaostalého Ruska odštartovala jeho industrializáciu, elektrifikáciu a modernizáciu v každom smere. Krajinu zbavila analfabetizmu a nasmerovala ju k vzdelanostnej spoločnosti. Sovietska spoločnosť zažila obrovský progres čo možno vyjadriť aj známym heslom, že od pluhu sa dostala do vesmíru. Možno si to mnohí neuvedomujú ale nebyť socialistickej revolúcie v Rusku v roku 1917 nebolo by ani víťazstva nad fašizmu v roku 1945 a to bez preháňania. Socialistická revolúcia a neskôr prvá historická forma socializmu vo viacerých krajinách vo svete  zásadným spôsobom ovplyvnila samotný kapitalizmus – donútila ho k sociálnym reformám. A v každom prípade to bol socialistický svet ktorý pomáhal mnohým národom k sebaurčeniu a boju za národnú nezávislosť. Napriek tomu, že  sovietsky model socializmu neprežil, mnohé jeho výdobytky sú platné dodnes. Najdôležitejším odkazom VOSR je podľa mňa podanie dôkazu o tom, že lepší a spravodlivejší svet je možný.

Ako vnímaš, že v Rusku sa príliš už o VOSR nezaujímajú a chladný, aspoň podľa tohto článku https://www.parlamentnelisty.sk/arena/278449/rusi-na-lenina-kaslu-vyrocie-vosr-vraj-nikoho-nezaujima/ je aj Vladimír Putin.

Asi je to podľa tohto článku… . Faktom však  je, že Ruská federácia je svojou podstatou kapitalistickým štátom a socialistická revolúcia bola o niečom inom … o socializme. Napriek tomu si myslím, že pohľad ruskej spoločnosti na VOSR ako aj na celú sovietsku éru je zásadne iný od toho, ktorý sa uplatňuje v tzv. Západnom svete. Je to pohľad určite realistickejší a objektívnejší. Na základe vlastných skúsenosti s viacerých návštev Ruska viem, že tak VOSR ako aj éra socializmu má u mnohých Rusov rešpekt, úctu a vidia v nej inšpiráciu pre budúcnosť.

Keďže je dnes doba prekrúcania dejín, ako sa to deje v oblasti VOSR najmarkantnejšie?

Najmarkantnejšie? V našich pomeroch je VOSR hodnotená absolútne jednostranne, povrchne a negativisticky. Podľa výkladu dejín novodobých ideológov bolo VOSR azda najhroznejšou udalosťou v dejinách ľudstva. Nedivme sa! Socialistická revolúcia a socializmus je v totálnej opozícií voči systému,  ktorý tu dnes máme. Nečakajme, že sa dnešní politici, herci či dnešnému režimu poplatní historici  budú na VOSR pozerať objektívne a už vôbec nebudú na nej hľadať nič pozitívne. To je antikomunizmus, ktorý je v našich podmienkach povyšovaný na novú štátnu ideológiu.

Prečo podľa teba nedokážu dnes ľudia myslieť podobne, ako v dobách, keď sa im žilo ťažko? A teda, že vinu hľadajú priamo v systéme, ale nielen o tom rozprávajú, ale aj niečo proti zlému stavu spoločnosti robia… 

Asi preto, že dnes sa im určite nežije tak ťažko ako na začiatku či v polovici 20. storočia. Kapitalizmus sa v značnej miere reformoval (pod tlakom socialistických štátov), prejavuje sa veľmi sofistikovane a za výdatnej psychologickej propagandy. Som presvedčený, že kapitalizmus je v hlbokej kríze. Táto kríza však môže trvať roky. No bude nahradený spravodlivejším systémom. Ľudia túto nevyhnutnosť časom určite pochopia, no zrejme potrebujú osobnú negatívnu skúsenosť s kapitalizmom, nespravodlivosťou a vojnou. V týchto kontúrach však aj cesta k socializmu bude na kvalitatívne vyššej úrovni v porovnaní s tým, ako to bolo napríklad v roku 1917.

Michal Albert, foto autor 

Similar Posts