Kto má urobiť zmenu?

author
3 minutes, 54 seconds Read

Mnohé odozvy občanov na postoje, vyhlásenia a stanoviska Komunistickej strany Slovenska sú pozitívne. Ľudia súhlasia s našimi myšlienkami, hodnoteniami a zámermi. Avšak niektorí končia slovami, že „aj tak vás voliť nebudem, lebo máte malú podporu a nedostanete sa do parlamentu“. Iní sa zase obmedzia na kritiku či výčitku: „Komunisti, kde ste? Čo nič nerobíte? Nevidieť vás. Ako chcete uspieť vo voľbách?!“

Je treba konštatovať, že mnohí naši občania ostali v zajatí akýchsi falošných predstáv, či skreslených informácií. Ako by si mysleli, že komunistická strana nejakým spôsobom zabezpečí zmenu, či úpravu súčasného ekonomicko-politického systému a ponúkne ho, „ako na podnose“, občanom. Žite si lepšie, spravodlivejšie a šťastnejšie. Takéto „nádeje“ či „ilúzie“ sú zbytočné.
Takto to ani nefungovalo, nefunguje, ani nebude fungovať. Život vo svojej krajine, svoju spokojnosť, šťastie, dôstojný život i primeraný blahobyt si musia občania, ľudia zabezpečiť sami. Komunisti vedia, prečo je súčasná – kapitalistická spoločnosť taká, aká je. Otvorene o tom hovoria a píšu. Vysvetľujú občanom príčiny ich postavenia. Ukazujú im možnosti, východiska i cesty, ako sa z takéhoto postavenia dostať. Zmenou ekonomického a politického systému. Na spravodlivý, pokrokový, skutočne demokratický, kde moc je skutočne v rukách ľudu. Komunisti vedia viesť ľudí k takémuto systému a poznajú základné princípy jeho výstavby a fungovania. Pretože majú teóriu pre takúto činnosť, vypracovanú výnimočnými osobnosťami marxizmu a rozpracovanú po desaťročia ďalšími odborníkmi – teoretikmi i praktikmi. A majú aj súhrn negatívnych skúsenosti, ktoré sa prejavili pri výstavbe predchádzajúceho socialistického systému. Im sa preto dokážu v budúcnosti vyhnúť.
Avšak nositeľom, uskutočňovateľom takýchto zmien musia byť samotní ľudia, občania, pracujúci ľudia. Vlastenci, ľudia s pokrokovým myslením, so zodpovednosťou za svoje rodiny a za svoju krajinu, ktorým nie je jedno, že ich oligarchia a jej predstavitelia pri politickej moci vedú kamsi inde. Podľa vôle zahraničného nadnárodného kapitálu a cudzích mocnosti, ktoré tak robia len a len pre svoj prospech.
Ak komunistická strana dnes nemá takú podporu, ako niektorí očakávajú, alebo akú si zaslúžila, treba jej dať podporu svojim hlasom v nadchádzajúcich voľbách. Pretože žiadna iná politická strana nemá program, ktorý privedie ľudí k skutočnej zmene v prospech občanov. Nemá ho sociálna demokracia, pretože nič podstatné, za 12 rokov vládnutia na Slovensku, nezmenila. Tým viac ho nemajú pravicové a liberálne strany, ktoré len kozmetickými úpravami „vylepšujú“ kapitalistický systém, ktorý však tak či tak speje „od desiatich k piatim“. A jeho krach bude zákonitý.
Treba jej ho dať aj preto, že komunisti už raz dokázali podstatne zlepšiť život pracujúcich občanov a výsledky ich politiky využívame ešte dnes. V podobe bytov a domov v ktorých bývame, nemocníc, v ktorých sa dodnes lieči, škôl, v ktorých sa dodnes učí. Ale aj v podobe materských dovoleniek, ktoré si nikto nedovolil skrátiť za dobu 33 rokov od prevratu, materských a detských príspevkov, aj iných veci, ktoré pretrvávajú. Alebo ich vracia súčasná moc, lebo sa predtým osvedčili a oni nič lepšie nenašli.
Ale UROBIŤ ZMENU, vyžiadať si ju, rozhodne na nej trvať, musia samotní občania, ľudia, ktorí o to stoja. Ak chcú zmenu, tak sa musia za ňu postaviť a musia k nej prispieť. Ak to nemá byť priamo revolúciou, tak podporou vo voľbách a „pretlačením“ KSS do orgánov, ktoré môžu ovplyvniť vládnutie a moc.
Ak o zmeny ľudia nestoja, tak nás nepodporia a my ostaneme osamotení, avšak svoju pravdu a svoje východiska a spôsoby budeme popularizovať ďalej. Ale ľudia ostanú žiť v tomto sprofanovanom a rozkladajúcom sa kapitalizme, ostanú trpieť svojvôľu takých osôb ako Heger, Kačer, Naď, Čaputová, Osuský, Krupa a mnohí ďalší. Ani odborne, ani politicky, ani morálne nehodných na tieto funkcie. Zároveň aj zradcov slovenských záujmov a bábky iných veľmoci.
Tak nám pomôžte…
máj 2023 Pavol Suško

Prevzaté z www.kss.sk, foto Michal Albert

Similar Posts