Prezidentka KOZ sa vyjadrila k Volvu pri Košiciach

Prezidentka KOZ sa vyjadrila k Volvu pri Košiciach

Prezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) Monika Uhlerová na sociálnej sieti vyjadrila svoje „ale“ k správe, že na východnom Slovensku v katastri obce Valaliky pri Košiciach bude továreň na elektromobily Volvo.

„Príchod novej automobilky na Slovensko sa na prvý pohľad môže zdať ako pozitívna správa pre trh práce, keďže takáto investícia bude určite generovať nové pracovné miesta a predpoklad rastu zamestnanosti,“ napísala s tým, že sú tu aj riziká k trhu práce. „Ten by mal byť oveľa viac diverzifikovaný a nemal by sa sústreďovať len na jednu dominantnú oblasť – a to automobilový priemysel,“ zdôraznila.

Nazdáva sa, že takéto zameranie priemyslu je rizikové a prináša len krehkú mieru odolnosti voči krízam, ako „pandémia, čipová, energetická či inflačná kríza“ i ekologické záťaže.

„Z tohto pohľadu je nevyhnutné nastaviť politiky smerujúce k väčšej diverzifikácii priemyslu, ktorá je dlhodobo známou požiadavkou, nereflektujú však na ňu strategické plány a plánované či už realizované politiky. Investície je potrebné smerovať do udržateľných výrob mimo automobilového priemyslu, do vedy a výskumu, a okrem lákania zahraničných investorov je dôležité podporovať aj rozvoj domácich podnikov. Jednostranne orientovaný ekonomický model následne ovplyvňuje aj pridanú hodnotu, produktivitu práce a mzdovú úroveň. Tak, ako je nastavený teraz, udržiava dlhodobo slovenských zamestnancov v takzvanej pasci stredných príjmov,“ doplnila Monika Uhlerová s dôvetkom, že ak budeme inovovať, investovaþ do nových technológií a kvalifikovať pracivný trh, získame pridanú hodnotu a mzdy. „Zároveň, ak nebudeme disponovať dostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, budeme nútení túto „dovážať“ z iných krajín. Slabá diverzifikácia ekonomiky ovplyvňuje aj tlak na potrebnú kvalifikáciu zamestnancov a následne aj na samotný vzdelávací systém, ktorý však nemôže „produkovať“ len budúcich zamestnancov automobiliek,“ uzavrela Monika Uhlerová, prezidentka KOZ SR

(alb), zdroj  FB Monika Uhlerová – prezidentka KOZ SR, foto ilustr. Unsplash.com