Situácia je vážna. Otvorený list Michala Alberta – Z. Čaputovej, E. Hegerovi, B. Kollárovi, vláde, poslancom

author
1 minute, 58 seconds Read

Vážení traja najvyšší ústavní činitelia -prezidentka, premiér, predseda parlamentu. Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení členovia vlády. Situácia v politike a aj spoločnosti je taká napätá, že je nevyhnutné, aby ste začali konať.

 

V stave politiky, ktorý sa odráža aj do bežného života, že ľudia sú rozhádaní a štekajú na seba ako zvieratá, je nevyhnutné, aby ste aj vy, ako najvyšší ústavní činitelia, ako aj poslankyne a poslanci, situáciu upokojili. V spoločnosti to vrie. Je tiež dôležité uznať si, kto prvý urobil gesto, ktoré spustilo dlhotrvajúcu nenávisť k politikom, čo vedie aj následne okrem nahnevanosti ľudí aj k apatii, skepse a neúčasti vo voľbách. Boli to aj slová o opiciach a dezolátoch. Tam sa to všetko začalo a postupovalo v odvetných krokoch v nekončiacej slovnej, zatiaľ len slovnej a maximálne, zatiaľ maximálne, vodnej vojne.
Asi je správne vysvetliť politikom, že načim je nenazývať svojich občanov dezolátmi a opicami. Lebo rozhodne ani samotné generalizovanie nie je v poriadku, ale ani samotné dehumanizovanie čo i len jedného človeka nie je v poriadku. A tu musia urobiť určitý krok smerom k pokoju spoločnosti všetci. Tak, ako nie je v poriadku navádzať na ubližovanie niekomu inému z jednej, alebo z druhej strany. Všetko je to potrebné odsúdiť. Ale politici by si mali tiež uvedomiť aj zodpovednosť za ľudí. Samotné upokojenie situácie nestačí. Treba začať riešiť problémy občanov. Tie reálne problémy ľudí. Že nemajú prácu, navyše sa im všetko zdražuje. A riešenie situácie ľudí dnes musí dostať prednosť pred všetkým.
Iba tak sa zmierni napätá situácia, ktorá nie je len medzi politikmi, ale aj medzi ľuďmi. Urobte gestá v prospech ľudí, ktorí trpia. Ale nie iba slovné nič neznamenajúce gestá, ale reálne činy, ktoré im reálne pomôžu. Iba takto reálne pomôžete upokojiť situáciu. Prispejte k tomu aj vy. Ukážte, že si reálne uvedomujete zodpovednosť a že ste ochotní a schopní niečo pre ľudí naozaj, okrem krásnych slov, urobiť.
PhDr. Michal Albert, PhD., foto Nicole Blankenship

Similar Posts