V dohode Američanov s Poľskom je až 19 vojenských útvarov, zdôraznila hovorkyňa MO SR

V dohode Američanov s Poľskom je až 19 vojenských útvarov, zdôraznila hovorkyňa MO SR

V súčasnosti na slovenskej politickej scéne najviac rezonuje tzv. dohoda o obrannej spolupráci s USA. V tejto súvislosti sme položili otázky Ministerstvu obrany (MO) SR, napríklad sme sa pýtali, kam sa so zmluvou ponáhľame, či je.kožné prerobiť ju a prečo napríklad Poliaci majú podobnú zmluvu viacej vyšpecifikovanú. Na otázky nám odpovedala hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

Bolo by vzhľadom k napätej situácii o obrannej dohode namieste uvažovať o možnom prerobení dohody? Ak nie, prečo?

 Súčasné znenie Dohody o obrannej spolupráci je výsledkom expertných rokovaní oboch strán, ktorý 4 roky pripravovali odborníci z viacerých rezortov. Relevantné pripomienky a výhrady boli vyhodnotené a zapracované v priebehu pripomienkového konania.

 

Tlačí nás niečo, že sa dohoda musí ratifikovať tak rýchlo?

Dohoda je predmetom bilaterálnych rokovaní už od roku 2018. Naše úsilie v súvislosti s touto dohodou má jeden jediný cieľ a tým je posilnenie bezpečnosti a obrany štátu, ako aj schopnosť plniť spojenecké záväzky a vzájomné bezpečnostné záruky. Včasné uzavretie Dohody rovnako umožní čerpať, pre SR už vyčlenené, prostriedky USA na modernizáciu vojenskej infraštruktúry.

Naše úsilie v súvislosti s touto dohodou má jeden jediný cieľ a tým je posilnenie bezpečnosti a obrany štátu, ako aj schopnosť plniť spojenecké záväzky a vzájomné bezpečnostné záruky.

 

Ako vnímate fakt, že podobná obranná dohoda Poľska s USA je ďaleko viac špecifikovaná a sú tam uvedené aj viaceré pasáže v prospech Poľska? Nemali by byť všetky podobné zmluvy rovnaké?

Podobné Dohody sú špecifické z dôvodu odlišností vo vyjednávacom procese, v predmete rokovania, či rozsahu spolupráce s USA. Odlišnosti v Dohodách rovnako odrážajú politické aj legislatívne odlišnosti jednotlivých vybraných krajín, preto tieto Dohody nemôžu byť úplne rovnaké.

 

V poľskej dohode sú špecifikované aj konkrétne miesta a objekty. Neuvažujete o prepracovaní a presnej špecifikácii, podobne ako to majú Poliaci, čo všetko budú môcť Američania na Sliači a v Kuchyni využívať? V poľskej zmluve je to dopodrobna špecifikované.

Poľská dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú (trvalá prítomnosť), z čoho vyplýva aj väčší rozsah tejto dohody (má až 50 strán), pričom v dohode s Poľskom je zahrnutých 19 vojenských útvarov. Slovenská republika uzatvorí Dohodu o obrannej spolupráci v štandardnej dĺžke na 10 rokov. Dohoda predstavuje rámec spolupráce, presné vymedzenie využívania vojenskej infraštruktúry bude predmetom bilaterálnych konzultácii.

Poľská dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú (trvalá prítomnosť), z čoho vyplýva aj väčší rozsah tejto dohody (má až 50 strán).

Ako vnímate, že niektorí členovia koalície, napr. pán Borguľa, alebo pani Tabák majú výhrady?

 Poslanci NR SR majú ústavné právo na vlastný politický názor. Všeobecne však v koalícii vládne politická zhoda ohľadom potreby uzavrieť Dohodu o obrannej spolupráci s USA.

Michal Albert, foto https://www.mod.gov.sk/kontakty-pre-media/