Umelý, sklenený či stromček nasvietený laserom?

author
3 minutes, 12 seconds Read

Ak sa chceme rozprávať o tom, že je tu uhlíková stopa a že dôležitou súčasťou pomoci prírody je mať čo najviac stromov, ktoré sú pľúcami planéty, mali by sme nastoliť aj tému výrubu vianočných stromov, ktoré končia na námestiach miest a na pár týždňov potešia a potom skončia v štiepke. Veď mestá by si veľmi jednoducho mohli vyzdobiť stromy, ktoré sú pevnou súčasťou ich námestí a nemuseli pre tento vianočný rozmar rúbať strom. Na túto tému sme sa pýtali viacerých slovenských predstaviteľov. V meste pod Urpínom majú takýto pohľad.

V meste spojenom so Slovenským národným povstaním sa snažia aj k životnému prostrediu pristupovať veľmi zodpovedne. „Mesto Banská Bystrica sa snaží klásť na životné prostredie v každom smere veľký dôraz. Tak je to aj v tomto prípade, keď sa prostredníctvom správcovskej organizácie ZAaRES každoročne osádza stromček na Námestí SNP v Banskej Bystrici,“ povedala hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Dominika Adamovičová s tým, že nedochádza k nepovolenej činnosti. „Tieto symboly Vianoc však nikto nevyrubuje nezákonne. V súlade so Zákonom o ochrane prírody a krajiny sa pristupuje k výrubom drevín aj v našom meste veľmi citlivo a premyslene,“ vysvetlila s dôvetkom, že všetko je dôsledne monitorované.

A za niektoré výruby, paradoxne, môžu tí, ktorí v minulosti strom vysadili, ale nie úplne vhodným spôsobom. „Každá drevina má právoplatné rozhodnutie na výrub a vychádza na základe podnetov od ľudí, ktorí o výrub požiadajú. Je to väčšinou z dôvodu zníženej kvality bývania na sídliskách, kde sa v minulosti stromy vysádzali priamo občanmi, a to dosť neodborne – blízko fasád obytných domov, kanalizačných potrubí resp. inžinierskych sietí. Každý strom prejde prísnym posudzovaním o oprávnenosti podania. Pri výrube drevín povoľujúci správny orgán určí náležitú náhradnú výsadbu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny,“ doplnila k téme postupu pri výruboch a ich oprávnenosti.

Nápad, aby sa pristupovalo aj pri vianočnom stromčeku šetrnejšie k prírode, patrí aj ten o ozdobovaní živého stromčeka, ktorý je na námestí dlhodobo. A nápady sú rôzne, dokonca aj tie, ktoré by sa v minulosti označili ako sci-fi. „Ako mesto sa v budúcnosti nebránime myšlienke pristúpiť k inovatívnemu spôsobu, formou umelého, skleneného či  nasvieteného stromčeka laserom. Je to však záležitosť, ktorú musíme zvážiť a určite chceme o nej diskutovať aj s verejnosťou, nakoľko sme  otvorenou a participatívnou samosprávou,“ dodala Adamovičová s dôvetkom, že mesto má tento rok na námestí SNP stromček z neďalekej obce.

Ako mesto sa v budúcnosti nebránime myšlienke pristúpiť k inovatívnemu spôsobu, formou umelého, skleneného či  nasvieteného stromčeka laserom.

Mesto dostalo tento stromček od občana obce z blízkosti metropoly SNP. „Tento rok má Banská Bystrica na Námestí SNP živý stromček zo súkromnej záhrady v obci Malachov, pričom jeho majiteľ mal právoplatné výrubové povolenie a sám nás oslovil s možnosťou použiť tento strom,“ uzavrela hovorkyňa mesta pod Urpínom.

Michal Albert, foto ilustračné unsplash.com a Michal Albert

Similar Posts