Dobrý vojak Švejk ako odpoveď na politikov, ktorí radi hovoria o opiciach?

author
2 minutes, 42 seconds Read

Mnohí sa utopili v zle. V jednoduchom zle. V tom jednoduchom zle ako z reklamy. A utopili sa v beznádeji, ktorá z tohto zla tečie.

Sme v spoločnosti, kde sa aj umelo vytvorí zlo. No ľahko sa zlikviduje. Ako v reklame. Špina? Prostriedok na odstránenie špiny to vyrieši za 9,99. Zápach? Cukríky len za 69 centov, pri nákupe dvoch len 59 centov za kus. V ceste stojí dezolát? A čo bude nasledovať za riešenie? Jednoduché? Kazajka? Reťaz? Tábor?
Namiesto uvedomovania si, že sme ľuďmi a máme jeden k druhému pristupovať s úctou a konštruktívne, dokonca keď budeme spolu držať, tak budeme silnejší, tak, žiaľ, moderné sú už neúcta a nekonštruktivita. A podporujú to priamo aj niektorí politici. Aby sa im ľahšie vládlo, keď sa sami poničíme navzájom. Opice, dezoláti, to je nie je iba iba z ich strany výchovné pomenovanie pre nás, čo sa nepodvolíme všetkému, čo oni potrebujú, to je aj pomenovanie skutočne motivujúce. Len aby to nemalo opačný efekt, ako si tvorca pomenovania myslel. On si myslel, že tým oslabí revolučného ducha, že zahanbí, rozdelí pomyselných revolucionárov… Môže to mať však aj efekt väčšej frustrácie, väčšieho hnevu k druhým a nebodaj aj k sebe. A my môžeme už len čakať, kedy to naozaj v niekom praskne? Potom budú správy plné žiaľu a výčitiek, ako sa to mohlo stať, prečo sa tomu nedalo zabrániť? Ako napríklad keď šialenec strieľal v Devínskej Novej Vsi? Dúfajme, že nie. Že v nikom nič nepraskne, že to zvládneme aj po tejto stránke.
Preto skúsme dávať my všetci protichodnú energiu, iný odkaz tým nekonštruktívnym politikom. Jednotu, spojenie, zahodenie často nepodstatných sporov. Dávajme im možno ukážku kreativitu, nápadov, milých úsmevov prameniacich zo snahy… Ako keď dieťa nakreslí prvú kresbu. Nevyhrešíme ho, že ako škaredo kreslí. Usmejeme sa, tešíme sa.
A možno skúsme robiť aj štýl dobrého vojaka Švejka, to ich skutočne môže donútiť k pochopeniu… Tých intelektuálne a emočne na vyššej úrovni. Lebo agresivitou aj my všetci ublížime len sebe. Oni na to čakajú. Na rôzne zámienky k rôznym cieľom. Buďme však neúprosní v inom, v zákonných možnostiach, zákonných protestoch. Ako by to robil dobrý vojak Švejk…
A pokúsme sa aj my navzájom spolu držať a nie hľadať za každú cenu to, čo rozdeľuje. Ale nájsť témy, ktoré spájajú. Sú predsa aj také a dobre o nich vieme. A o nich by sme sa mohli viac v tomto zlom čase rozprávať, aby sme sa zomkli a pripravili na spoločný odpor, ktorý je nevyhnutný. Nie niekoľko rozdrobených malých odporov, ale jeden silný – spoločný, spravodlivý, za sociálnu spravodlivosť. Za pokus to určite stojí.
Michal Albert, foto ilustračné autor

Similar Posts