Artur Bekmatov: Rozdelené obyvateľstvo sa podstatne ľahšie ovláda a manipuluje, ako jednotné

V dôležitej veci, ktorú chcel vysvetliť, začal dôležitým príkladom. Že sú témy, ktoré spájajú, ale súčasní politici chcú najradšej témy, ktoré rozdeľujú. Vysvetlil to na príklade skracovania pracovného času. „Nehovorí sa o tom, že či by nebolo adekvátne súčasnému vedecko-technickému pokroku prispôsobiť aj pracovný čas. To znamená skracovaniu,“ otvoril Artur Bekmatov dôležitú otázku tým, že priblížil zaujímavý […]