dav

KOMENTÁR: Plán obnovy v zdravotníctve očami MUDr. Sotákovej

author
6 minutes, 26 seconds Read

Pandémia koronavírusu mala priamy vplyv na ekonomiku Slovenska, ktoré už pred koronakrízou zaostávalo. Naplno odhalila žalostný stav zdravotníctva, ktoré bolo vždy na okraji záujmu vlád po roku 1989. To, s čím sa dnes pacient stretáva, je výsledkom jeho dlhoročného systematického ničenia.

 

Začalo sa to opatreniami Rudolfa Zajaca, ktorý akciou „Guľový blesk“ zredukoval lôžka na východe Slovenska v Košiciach. Pokračovalo sa rozpredávaním zložiek zdravotnej starostlivosti, ktoré boli ziskové. Povyberali sa „hrozienka z koláča“, nemocnice boli kritizované pre nehospodárne nakladanie s financiami a na základe Zajacovych zákonov boli nútené prejsť spod ministerstva zdravotníctva k určitej finančnej skupine. V podobných činnostiach pokračovali ďalšie vlády. Naposledy podobné riešenie pripravila  ministerka zdravotníctva za stranu Smer- SD Kalavská, ktorá vypracovala materiál „stratifikácie nemocníc“. Zdravotníctvo kolabuje, v rezorte chýba 2 659 lekárov a 3 074 sestier a podľa prepočtov bude v r. 2025 chýbať 12 178 zdravotníckych pracovníkov.

 

Zdravotníctvo kolabuje, v rezorte chýba 2 659 lekárov a 3 074 sestier a podľa prepočtov bude v r. 2025 chýbať 12 178 zdravotníckych pracovníkov.

 

   Matovič znižuje platby štátu za svojich poistencov (deti, študentov, dôchodcov a rodičov na materskej) z doterajších 85 eur mesačne chce hradiť len 31 eur mesačne. Táto suma vzhľadom na chorobnosť starnúcich obyvateľov, kde si občania nad 60 rokov začínajú vyberať už okolo 70 % zdravotnej starostlivosti je významne poddimenzovaná.

V súčasnosti Slovensko zasiahla vlna zdražovania a namiesto toho, aby vláda pomohla občanom, alebo zdravotníctvu, 24 miliónov eur sa stratilo na Balkáne a v Grécku na účtoch schránkových firiem.

 

   A poslanci NR SR riešia potraty a prostitútky.

Rezort zdravotníctva tvrdí, že slovenské zdravotníctvo bolo dlhé roky zle riadené, preto je potrebný jeho reštart a uskutočniť sa to má pomocou Plánu obnovy. Materiál predložil minister Lengvarský s tým, že zoznam nemocníc, ktoré sa majú transformovať, sa doplní neskôr. O návrhu reformy zdravotníctva v týchto dňoch rokujú poslanci NR SR.

 

Hlavným posolstvom reformy je výrazná redukcia akútnych nemocníc. Tých je na Slovensku aktuálne 98. Podľa prvej pracovnej verzie, ktorá unikla z rezortu zdravotníctva, by sa malo 22 nemocníc na Slovensku zmeniť z akútnych na komunitné. Tie by sa zmenili len na doliečovanie alebo oddelenia pre dlhodobo chorých.

   V preklade to znamená, že sa chce zlikvidovať 10 729 lôžok, ktoré v slovenských nemocniciach máme. V pláne obnovy Slovensko postupovalo ináč ako ostatné krajiny a v zdravotníctve si samotné Slovensko podmienilo čerpanie financií konkrétnymi krokmi- transformáciou lôžok. Najdôležitejším dôvodom tejto reformy je podľa predkladateľov to, že ak ju neschválime, tak nedostaneme peniaze z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Nezaujíma ich názor zdravotníkov, obcí a miest, a pacientov.

 

Rezort zdravotníctva tvrdí, že reforma prinesie lepší manažment pacienta. Jej cieľom je aj zvýšenie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Bude to naozaj pravdou? Prebehla odborná a vecná komunikácia s tými, ktorých sa to týka, alebo sa všetko riešilo politicky z Bratislavy? Politici sú už viac ako 30 rokov odtrhnutí od reálneho života, názory a potreby obyvateľov 2661 obcí, ktoré majú viac ako 3000 obyvateľov, si vypočujú akurát tak pred voľbami, potom už na nich zabudnú. Teraz premiér a minister zdravotníctva obchádzajú východ krajiny, pretože dovtedy nekomunikovali s ľuďmi v regiónoch a Plán obnovy napísali zo stola v Bratislave.

 

Nemocnice posledné 3 roky čerpali financie z európskych fondov na klasické akútne lôžka. Ak sa zlikviduje v nemocniciach 10 729 akútnych lôžok budú musieť tieto nemocnice vrátiť európske fondy? Zatiaľ k tomu nikto nezaujal jasný postoj.

 

V pripravovanom materiáli sa tvrdí, že máme príliš veľa akútnych nemocničných lôžok. Podľa dostupných informácií Slovenská republika ich má na tisíc obyvateľov 5,7, Česko 6,6, Maďarsko 7,0 a Nemecko 8,0. Z uvedeného vyplýva, že Slovensko vôbec nemá nadbytok akútnych lôžok, potvrdzuje to každodenná prax a ochorenie COVID-19. Slovensku chýba 12 infekčných oddelení, ktoré boli zrušené za vlády ministra Uhliarika. Má obrovský nedostatok lekárov a sestier, ktorí pracujú v okolitých krajinách za niekoľkonásobne vyššiu mzdu, akú dostávajú na Slovensku. V materiáli sa zdôvodňuje chaos pri poskytovaní nemocničnej starostlivosti. Ale ako mohol vzniknúť a kto ho spôsobil? Nemala by sa z toho vyvodiť politická zodpovednosť? Podľa uniknutej mapy vytypovaných nemocníc sa má najviac nemocníc zmeniť z akútnych na komunitné na východnom Slovensku. Je zaujímavé, že redukcia lôžok sa údajne nemá dotknúť Bratislavy.

 

V Prešovskom kraji by to mali byť nemocnice v Snine, vo Svidníku, Vranove nad Topľou, Levoči a v Kežmarku, ale aj pôrodnica v Humennom. Obyvatelia Prešovského kraja patria k hladovým dolinám, je tu najnižší HDP na obyvateľa, ťažká (najmä v zimných mesiacoch) dostupnosť do budúcich akútnych nemocníc. Ak poslanci NR SR schvália Plán obnovy v zdravotníctve,tak obyvatelia hladových dolín budú zomierať doma a ženy rodiť v sanitkách.

 

Na Slovensku pripadá ročne na tisíc obyvateľov až 168 úmrtí, ktoré mohli byť odvrátené včasnou a efektívnou zdravotnou starostlivosťou. Navrhovaná reforma siete nemocníc neberie do úvahy zvýšenú chorobnosť slovenského obyvateľstva, ktorá súvisí s výraznou fyzickou i psychickou pracovnej záťažou, z nízkych príjmov, s ktorými súvisí zlá životospráva, konzumácie nekvalitných potravín a zhoršujúce sa životné, ale i pracovné prostredie.

 

Na Slovensku pripadá ročne na tisíc obyvateľov až 168 úmrtí, ktoré mohli byť odvrátené včasnou a efektívnou zdravotnou starostlivosťou.

 

   Každý z nás vie, že reforma zdravotníctva je potrebná, ale predložený návrh je zlý. Nerešpektuje názory obyvateľov a zdravotníckych pracovníkov. Začať sa mal zdola nahor a nie naopak. Matovičom naplánovaný rozpočet v kapitole zdravotníctvo nedostatočne pokryje potreby rezortu a ohrozí kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti obyvateľov Slovenska. Vlády za 30 rokov nedokázali predložiť aké územné členenie má mať Slovensko (3 kraje a Bratislava?), ale chcú rušiť akútne lôžka, bez definovania jeho dostupnosti pre regióny.

 

Bude potrebné nastaviť jednoznačné parametre pre štátne a súkromné zdravotníctvo, vrátane poisťovní. Okrem financií pre fungovanie rezortu je najdôležitejší zdravotnícky personál, ktorý pre niekoľko násobne vyššie platové ohodnotenie odchádza pracovať do zahraničia.

Reforma zdravotníctva by mala byť o miere dostupnosti, kvalite a spokojnosti a mala by zmeniť zdravotníctvo k lepšiemu vo všetkých smeroch, aby to bolo na prospech všetkým obyvateľom Slovenska.

 

Žiaľ, táto reforma nebude v prospech pracujúceho občana. Predložený Plán obnovy v skrytej forme pripravuje pôdu na ovládnutie zdravotníctva súkromným poskytovateľom na úkor štátu.

MUDr. Anna Sotaková, foto ilustračné Michal Albert, prevzaté z FB Komunistická strana Slovenska

 

Similar Posts