Povedal slová, ktorými chce prebudiť ľudí, aby nešli proti sebe. Kto je nepriateľom pracujúcich?

Povedal slová, ktorými chce prebudiť ľudí, aby nešli proti sebe. Kto je nepriateľom pracujúcich?

Mladý komunista Alex vysvetlil pracujúcim, že ich nepriateľmi nie sú pracujúci. Zdôraznil, že pracujúci majú iného nepriateľa, proti ktorému sa musia spojiť a nie bojovať medzi sebou navzájom, hoci ten nepriateľ práve to chce, aby sa pomyselne tĺkli medzi sebou. Video Michal Albert, foto ilustračná unsplash.com