Milan Krajniak vysvetlil okolnosti o aktuálnej kauze COVID-financií pre schránkové firmy

author
2 minutes, 22 seconds Read

V spoločnosti rezonuje téma odchodu časti financií z COVID-pomoci do schránkových firiem. Spustila sa kritika na hlavu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka. Ten vysvetlil okolnosti na sociálnej sieti. Zdôraznil, že pezinský podvod nahlásil orgánon činným v trestnom konaní už 20. augusta, hneď, ako bol informovaný „o tom, že boli identifikované podozrivé platby v rámci podpory udržania pracovných miest“.

Obrátil sa preto na ministra vnútra, ale aj prwzidenta Policajného zboru, a nečakal ani deň. „Priamo 20. augusta bolo podané trestné oznámenie a ešte v tento deň bolo políciou aj prijaté,“ zdôraznil Milan Krajniak s tým, že prebehla aj kontrola v rámci úradu práce v Pezinku, a to od 23 do 30. 8. 2021.

„Na základe jej výsledku bolo ešte 30. augusta 2020 podané doplňujúce trestné oznámenie, ktoré bolo 31. augusta 2021 prijaté,“ napísal Krajniak s dôvetkom, že ďalej nasledovali vo veci následné kroky.

„K 1. septembru 2021 som pristúpil k výmene na pozícii Generálneho riaditeľa ÚPSVR. Nepodozrievam bývalého p. riaditeľa, že by bol v tomto podvode zapojený, len som chcel aby celoslovenskú kontrolu už vykonal nový Generálny riaditeľ Karol Zimmer,“ doplnil s tým, že kontrola v rámci celej SR „identifikovala 339 žiadostí, ktoré vykazovali podozrivé znaky – ale ukázalo sa, že s výnimkou Pezinka nebola ani jedna neoprávnená“.

Po tom, ako sa investigatívci o podozrivé operácie zaujímali, nereagovali podľa neho správne, preto sa Krajniak ospravedlnil. Vysvetlil to nasledovne: „Následne 13. 9. sme dostali žiadosť o informácie od Investigatívneho centra Jána Kuciaka. Chcem sa im ospravedlniť, že sme im na žiadosť polície neposkytli všetky informácie. Dnes, keď nám to vyšetrovatelia dovolili, som bezodkladne informoval o všetkých veciach, ktoré bolo možné zverejniť,“ zdôraznil Krajniak s tým, že odpovedal aj žurnalistom, aj príslušnému výboru parlamentu.

„Podozrivé sú štyri konkrétne osoby, ktoré pracovali na bežných, nemanažérskych pozíciách v Pezinku. Chcem zdôrazniť, že nezlyhala kontrola,“ napísal s tým, že systém automatickej kontroly dobre upozornil, že existujú okolnosti hodné podozrievania. „Páchatelia však sfalšovali podpisy a sfalšovali aj výsledok kontroly. Umožnili tak nelegálne čerpanie pomoci,“ zdôraznil minister práce, sociálnych vecí a rodiny s tým, že kontrola zistila „podozrivé platby a rozbehla proces vyšetrovania“.

Krajniak je presvedčnený, že nie je správne, ak sa vďaka štyrom čiernym ovciam zdehonestuje robota „viac ako 7 500 čestných a obetavých pracovníkov úradov práce“. Zdôraznil, že pracovníci zachránili viac než 500-tisíc miest.

(alb), zdroj a foto FB Milan Krajniak

Similar Posts