PÁPEŽ POVEDAL SLOVÁ, KTORÉ HLÁSAJÚ AJ KOMUNISTI: BEZ PRÁCE NIE JE DÔSTOJNOSŤ

author
1 minute, 48 seconds Read
Pápež František na návšteve Slovenska povedal aj dôležité slová o potrebe solidarity. Aj modrý pás v slovenskej vlajke, symbol Slovanov. Spomenul aj plány obnovy EÚ. „Je tu však riziko unáhlenia sa,“ povedal s tým, že rozdeľovať pri pláne obnovy môže vidina zisku. Pripomenul, že rozdeľovanie ekonomiky vo svete nie je dostatočné. Chce, aby sa Európa vyznačovala solidaritou.
Zdôraznil, že Slovensko je späté s vierou, spomenul príklad sv. Cyrila a Metoda. Pripomenul, že hľadali spoločenstvo so všetkými. „Nech z vašich sŕdc nevymizne toto
povolanie k bratstvu,“ zdôraznil pápež v príhovore, doplnil, aby sme si udržali pohostinnosť, spomenul chlieb a soľ
ako slovanský symbol. Premostil ho s chlebom božím, telom Ježiša Krista.
„Skutočné bohatstvo nespočíva v zväčšovaní bohatstva, ktoré máme,“ dodal s tým, že
sa máme starať o tých najslabších.
„Nech nikto nie je stigmatizovaný a diskriminovaný,“ pripomenul pápež.
Vysvetlil, že je nevyhnutné, aby sa každý mohol realizovať. Dodal, že ak chceme, aby bola
spravodlivosť konkrétna ako chlieb, musíme
bojovať aj proti korupcii, ale aj vytvárať pracovné príležitosti. „Chlieb každého dňa je práca,“ zdôraznil pápež.
Chlieb každého dňa je práca.
„Bez práce nie je dôstojnosť,“ dodal František.
„Aby každému bol vyplatený chlieb práce. Aby nikto nebol marginalizovaný,“ dodal s tým, že nie je správne, keď musia ľudia opúšťať svoje domovy, aby našli prácu. „Aby sa spolužitie stalo ľudským (…), treba chuť solidarity. Spoločnosť nájde chuť cez nezištnosť,“ zdôraznil pápež.
Spomenul soľ nie iba ako zdroj chuti, ale zdôraznil, aby sme nenahradili naše tradície konzumom, túžbou po bezbrehom zisku. „Prijmime túto krízu ako výzvu prehodnotiť náš životný štýl,“ doplnil pápež František v príhovore politikom v záhrade Grassalkovichovho paláca. Michal Albert, foto prit screen Markiza/RTVS

Similar Posts