POZRITE SI VIDEO A FOTOGRAFIE ZO SALAMANDROVÉHO SPRIEVODU V BANSKEJ ŠTIAVNICI

POZRITE SI VIDEO A FOTOGRAFIE ZO SALAMANDROVÉHO SPRIEVODU V BANSKEJ ŠTIAVNICI

Hoci sa tradičný Salamandrov pochod Banskou Štiavnicou uskutočnil už druhý rok po sebe kvôli covidu v obmedzenom skrátenom režime a namiesto pochodu celým mestom sa išlo iba po krátkej vzdialenosti, Salamander si ľudia o to viac vážia. Pozrite si video, ktoré približuje Salamander 2021. Video a foto Michal Albert