SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE 75 KOMUNISTICKÝCH STRÁN SVETA KU PANDÉMII KORONAVÍRUSU

Spoločné vyhlásenie 75 komunistických strán v súvislosti s pandémiou koronavírusu a ochorenia COVID19. Osobitné opatrenia na ochranu zdravia ľudí a práv pracujúcich My, komunistické a robotnícke strany s vedomím zodpovednosti pred našimi národmi vyhlasujeme, že sme tu, na prednom okraji boja za prijatie okamžitých opatrení na ochranu zdravia a práv robotníckej triedy a občanov. Vyjadrujeme […]

KONCEPT KONTROLNÝCH BODOV POVAŽUJEM ZA ROZUMNÝ NÁPAD, HOVORÍ EUROPOSLANEC O PRÍKLADE Z VARŠAVY

Krízové časy si niekedy vyžadujú aj krízové riešenia. Príklad dobrej praxe ponúka aj poľské hlavné mesto. Tunajšia radnica dokázala z Varšavy urobiť jedno z najbezpečnejších miest sveta. A to aj vďaka kontrolným bodom na rôznych miestach, v ktorých sedia príslušníci súkromných bezpečnostných služieb. Takéto body sú aj tam, kde by to človek bežne nečakal a […]