BLAHA: LIBERALIZMUS JE IDEOLÓGIA DO DOBRÉHO POČASIA, SOCIALIZMUS DOKÁŽE SVET VYVIESŤ Z BÚRKY

author
1 minute, 45 seconds Read

Poslanec parlamentu Ľuboš Blaha sa vyjadril k otázkam o koronavíruse pre časopis DAV DVA. Tvrdí, že súčasná kríza ukazuje aj to, že GLOBALIZÁCIA UMIERA A SOCIALIZMUS JE SPÄŤ V HRE.

Blaha povedal, že jediná obeť koronavírusu, ktorej mu nie je ľúto, je liberalizmus a globalizácia. „Svet po koronavíruse už nebude taký istý. Socializmus sa opäť vracia do hry, rovnako ako myšlienky deglobalizácie, ktoré obhajujem v knižke Antiglobalista,“ povedal Blaha s tým, že kríza ukazuje na dôležitý fakt. „Už ani tí najzarytejší neoliberáli odrazu nedokážu predstierať, že tu nie je niečo ako kolektívny záujem a osud celého spoločenstva, ktorý stojí nad egoizmom biznismenov,“ dodal poslanec s tým, že koronavírus zabije aj liberalizmus.

Ale pre vývoj v spoločnosti je dôležité, že sme, ako verím, prekonali fázu liberálneho tmárstva a vraciame sa opäť k úlohe kolektívnych hodnôt a nástrojov, ako je silný štát, solidarita, demokracia a komunita.

Krízy sú podľa Blahu aj obrazom toho, že liberalizmus je chybný. „V čase kríz sa vždy nakoniec ukáže, že liberalizmus je mýtus, ktorý slúži len najbohatším a dlhodobo nevie reprodukovať spoločnosť,“ dodal Blaha s tým, že pre vývoj je dôležité prekonať „fázu liberálneho tmárstva“. Verí, že v súčasnosti sa už spoločnosť vracia opäť „k úlohe kolektívnych hodnôt a nástrojov, ako je silný štát, solidarita, demokracia a komunita“.
Poslanec Smeru je presvedčený, že faktom postupného odchádzania globalizácie „si ľudstvo na príklade smrtiacej hrozby uvedomí, aké riziká prináša a štáty si uvedomia, aké sú zraniteľné, pokiaľ niektoré procesy nemajú pod kontrolou, rozpadáva sa celá ideologická výstavba globálneho kapitalizmu, a teda sú späť v hre socialistické koncepty, ktoré vyžadujú, že štát má pod kontrolou ekonomické a sociálne procesy“.
(alb), zdroj DAV DVA a FB Ľuboša Blahu, foto Nicole Blankenship

Similar Posts