PRIPRAVUJEME FILM O KUBÁNSKOM REVOLUCIONÁROVI CHE GUEVAROVI

PRIPRAVUJEME FILM O KUBÁNSKOM REVOLUCIONÁROVI CHE GUEVAROVI

V pripravovanom filme o Ernestovi Che Guevarovi, scenár ktorého píše Tomáš Beník, možno odzneje aj časť z tohto listu, ktorý Che Guevarovi vyšiel v týždenníku „Marcha“ (Montevideo), 12. marca 1965, a v týždenníku Verde Olivo, v apríli 1965. Článok vo forme listu Che Guevara adresoval novinárovi Carlosovi Quijanovi z uruguajského týždenníka Marcha.

Dedičné choroby minulosti sa prenášajú do prítomnosti v individuálnom vedomí a je potrebná trvalá práca k ich vykoreneniu.

ERNESTO CHE GUEVARA

Časť z listu Che Guevaru: „Pokúsim sa teraz definovať jedinca, herca tohto mimoriadneho a vášnivého divadla, ktorým je vybudovanie socializmu, v jeho dvojakej entite jedinca a člena spoločenstva. Domnievam sa, že najjednoduchšie bude pozorovať jeho kvality ne-hotovej bytosti, a ne-dokončeného produktu. Dedičné choroby minulosti sa prenášajú do prítomnosti v individuálnom vedomí a je potrebná trvalá práca k ich vykoreneniu. Proces je to dvojaký. Na jednej strane je tu spoločnosť, ktorá pôsobí s priamou aj nepriamou výchovou; na druhej strane je tu jedinec, ktorý podstupuje vedomý proces sebavzdelávania.“

Pozrite si video ku filmu. List Che Guevarovi v pozadí číta Nicole Blankenship

Zdroj: http://www.ksm.cz/literatura/ernesto-che-guevara-socialismus-a-clovek-na-kube.html