KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA VYJADRILA MORÁLNU SOLIDARITU S ĽUBOŠOM BLAHOM

author
3 minutes, 36 seconds Read

V súčasnej dobe sa okrem iných útokov na slobodu slova pridal aj útok zo strany médií, ktorý poslúchla Slovenská akadémia vied, ako keby médiá boli v ich nadriadenej úlohe a ona nebola svojprávnou inštituúciou. Proti útoku voči poslancovi PhDr. Ľubošovi Blahovi, PhD., ktorý je snáď najznámejším slovenským stúpencom marxizmu, ktorého popularita stále rastie, sa postavili už viacerí. Nechýba ani Komunistická strana Slovenska, ktorá Blahovi vyjadrila solidaritu.

„Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied (SAV) na objednávku mimovládnych organizácií zahájilo inkvizičný postup voči svojmu členovi a poslancovi NR SR Ľubošovi Blahovi,“ píše sa v úvode vyhlásenia komunistov s tým, že dôvodom majú byť jeho názory, postoje a stanoviská. „Predsedníctvo SAV adresovalo Ľubošovi Blahovi výzvu, aby zvážil svoje ďalšie pôsobenie na Ústave politických vied SAV a začalo konanie pred etickou komisiou vo veci možného porušenia Etického kódexu SAV zo strany Ľuboša Blahu,“ vysvetľuje v úvode situáciu KSS s tým, že tento postup vedenia SAV vnímajú komunisti ako „účelový, neprofesionálny a zároveň aj ako precedens zasahovania akademickej inštitúcie do politickej súťaže. SAV nemá absolútne žiadne právo a ani mandát na posudzovanie či hodnotenie politickej činnosti, politických názorov a postojov Ľuboša Blahu, súvisiaceho s výkonom jeho poslaneckého mandátu“.

Aj tento umelo vytvorený spor jasne dokazuje, že akékoľvek alternatívne, antikapitalistické politické názory, koncepcie, ako aj ich nositelia sú rôznymi spôsobmi prenasledovaní a perzekvovaní, a to aj na Slovenku.

Podľa vyhlásenia, pod ktorým je podpísaný predseda KSS, PhDr. Ing. Jozef Hrdlička, „SAV má právo jedine na posudzovanie a hodnotenie jeho vedecko-výskumnej činnosti, ktorá, ako je v odbornej i laickej verejnosti známe, dosahuje vysoký stupeň erudície“.
Blaha počas svojho pôsobenia napísal nejednu vedeckú knihu. Súčasťou je napríklad kniha Antiglobalista, alebo súbor jeho statusov na sociálnych sieťach. Na trhu je už aj jeho najnovšia kniha statusov: Slniečkam s láskou (2019). „Politológ Ľuboš Blaha je známy aj ako autor mnohých originálnych odborných prác, ktoré presiahli hranice Slovenskej republiky a rovnako tak je známy aj svojou odbornou a pútavou prednáškovou činnosťou. Jeho zvolené metódy a postupy sú v súlade s vedeckou metodológiou a sú prínosom pre spoločenské vedy,“ píšu komunisti vo svojej morálnej podpore s tým, že predsedníctvo SAV sa namiesto zastania Blahu „správa absolútne neprofesionálne, iracionálne a pokúša sa tak priamo a vulgárnym spôsobom zasahovať do predvolebného politického zápasu, ktorý sa na Slovensku rozbieha pred parlamentnými voľbami“.

Politológ Ľuboš Blaha je známy aj ako autor mnohých originálnych odborných prác, ktoré presiahli hranice Slovenskej republiky a rovnako tak je známy aj svojou odbornou a pútavou prednáškovou činnosťou.

Podľa KSS ide o dôkaz „hrubého porušovania základných demokratických princípov a občianskych slobôd v podmienkach Slovenskej republiky. Je smutné a zarážajúce, že sa tomu prepožičala taká významná vedecko-výskumná inštitúcia, akou je Slovenská akadémia vied“. Podľa komunistov zlé meno robí SAV jeho predsedníctvo, ktoré „tancuje na tenkom ľade a hazarduje s týmto dobrým menom“. Občanom KSS odkazuje, že „aj tento umelo vytvorený spor jasne dokazuje, že akékoľvek alternatívne, antikapitalistické politické názory, koncepcie, ako aj ich nositelia sú rôznymi spôsobmi prenasledovaní a perzekvovaní, a to aj na Slovenku“.
Hovorkyňa SAV Monika Hucáková povedala, že predsedníctvo začalo konanie pred etickou komisiou. Ide o vec možného porušenia Etického kódexu SAV zo strany Blahu, ktorého predsedníctvo vyzvalo na zváženie pôsobenia na Ústave politických vied.
(alb), foto autor a fb Ľuboša Blahu

Zdroje: https://www.facebook.com/hrdlicka.jozef a https://slovensko.hnonline.sk/2056337-sefovia-sav-vyzvali-blahu-aby-zvazil-dalsie-posobenie-na-akademii-prekazaju-im-vyjadrenia-poslanca

Similar Posts