O AROGANTNÝCH NA CESTÁCH, KTORÍ SPOMAĽUJÚ NOVINÁROM KONANIE VO VEREJNOM ZÁUJME

Sme svedkami toho, ako niektorí ľudia nerešpektujú povinnosť byť ľuďmi a arogantne si prejdú do pruhu, v ktorom to majú rýchlejšie k východu zo zápchy a potom sa spoliehajú, že tí debilkovia, ktorí si vystáli dlhý rad, ich pustia. Lebo nejaké „zipsovanie“. To je proti slušnému správaniu. Navyše keď takto bránia novinárom v konaní verejného […]