CHMELÁROVI SOCIALISTI CHCÚ ZAVEDENIE VÝCHOVY KU KULTÚRE MIERU

CHMELÁROVI SOCIALISTI CHCÚ ZAVEDENIE VÝCHOVY KU KULTÚRE MIERU

Pri príležitosti svetového dňa mieru, ktorý sme si pripomenuli 21. septembra, sa Eduard Chmelár, ktorý zakladá stranu Socialisti vyjadril na svojom facebooku o jednej z priorít formujúceho sa hnutia. Chce, aby výchova ku mieru bola zakotvená priamo do učebných osnov.

„Dnes, keď už aj najväčšie svetové autority od generálneho tajomníka OSN až po pápeža Františka varujú, že ešte nikdy od roku 1945 svet nebol tak blízko k vojne ako v súčasnosti, je neobyčajne dôležité formovať mierové hnutie,“ napísal Chmelár s tým, že nestačia nám modlitby a protesty voči už existujúcim konfliktom. „Musíme sa zamerať na prevenciu a likvidáciu príčin vojen. Vojna je prehrou všetkých. Je zlyhaním ľudského rozumu, neschopnosťou porozumieť tomu druhému, je to barbarská rezignácia na riešenie sporov civilizovaným spôsobom,“ povedal o svete 21. storočia, v ktorom je stále veľa vojenských konfliktov.

Musíme sa zamerať na prevenciu a likvidáciu príčin vojen. Vojna je prehrou všetkých.

Podľa Chmelára je opak vojny tým správnym riešením. „Mier je naopak víťazstvom všetkých, nevzniká porážkou nepriateľa, ale nájdením takého modelu spolunažívania, v ktorom sa nikto nebude cítiť ukrivdený.“

Preto Eduard Chmelár chce, aby jeho hnutie Socialisti.sk požadovalo „zavedenie výchovy ku kultúre mieru a nenásilia do učebných osnov základných a stredných škôl v zmysle dosiaľ nenaplnenej Deklarácie OSN o kultúre mieru a nenásilia i medzinárodnej iniciatívy Zjednotení za mier, pri zrode ktorej som stál pred štyrmi rokmi“.
Chmelár spolu so svojimi priaznivcami strávili deň mieru výstupom na Kojšovskú hoľu, „na ktorej sú osadené mierové stĺpy s mierovými posolstvami nazývané aj Mierová hora“. Chmelár sa v minulosti snažil aj o založenie politickej strany SEN. No stranu sa mu založiť nepodarilo. Dnes zbiera podpisy pre vznik hnutia Socialisti.sk

 

 

(alb), foto https://www.facebook.com/ChmelarEduard/photos/pcb.2666523706712838/2666499836715225/?type=3&theater  a socialisti.sk
Zdroj: https://www.facebook.com/ChmelarEduard/