V TAKOMTO DEZOLÁTNOM STAVE JE ZRÚCANINA KLÁŠTORA PREMONŠTÁTOV V BZOVÍKU

Boli sme na známej zrúcanine. Neďaleko Krupiny stojí opevnený kláštor Bzovík, teda to, čo po ňom zostalo. V súčasnosti v kláštore prebieha sanácia niektorých častí. Zakrytá je časť kláštora umelým prístreškom, niektoré murivá sú spevnené. Pre Bzovík je potrebné ešte vykonať množstvo práce. Pozrite si, ako to v súčasnosti vyzerá v tejto zrúcanine. (alb), foto […]

NAMIESTO RIEŠENIA SKUTOČNÝCH PROBLÉMOV SI TU NIEKTORÍ POSTAVILI PARČÍKY V DEDINÁCH ČI OBNOVILI SÚKROMNÉ HOTELY, KRITIZUJE DAMANKOŠ NEEFEKTIVITU VO FONDOCH EÚ

Myslí si, že EÚ musí byť veľmoc, a že „vojensky slabú a rozdrobenú Európu nik neberie vážne“. Je presvedčený, že EÚ musí dodržiavať vlastné pravidlá, ktoré si sama určila. Vo voľbách do Európskeho parlamentu kandiduje aj strana Doprava. Rozhovor nám poskytol líder jej kandidátnej listiny a riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove, ktorý už má […]