OTVORENÝ LIST PERSONALISTOM: BUĎTE ODVÁŽNI. NIE JE MOŽNÉ, ABY TEN, KTORÝ SA SNAŽÍ, BOL ZA SNAHU DISKRIMINOVANÝ. NENECHÁVAJTE SNAŽIVÝCH STÁŤ ZA OKNOM

Vážené personalistky, vážení personalisti. Dovoľte, aby som sa Vám prihovoril v tomto otvorenom liste. Už dlhodobo sa stretávam s tým, že ma odmietajú pri mojej snahe nájsť si prácu. Pravdepodobne ma personalisti odmietajú najmä z dôvodu, že som viac vzdelaný, ako by potrebovali a nazdávajú sa, že miesto vysoko vzdelaného, ako je môj prípad, je […]