POZNÁME REVOLUČNÚ ZBRAŇ PROTI GENOCÍDE. JE DOKONCA LEGÁLNA. TENTO KOMENTÁR JE PRE SYSTÉM VEĽMI NEBEZPEČNÝ

POZNÁME REVOLUČNÚ ZBRAŇ PROTI GENOCÍDE. JE DOKONCA LEGÁLNA. TENTO KOMENTÁR JE PRE SYSTÉM VEĽMI NEBEZPEČNÝ

KOMENTÁR. Na Okresnom súde v Banskej Bystrici sa dnes (24. 4.) začal ostro sledovaný súdny spor proti známemu slovenskému revolucionárovi Rudolfovi Vaskému za to, čo povedal v rozhlasovej relácii. Youtuber a blogger Vaský už dlhodobo poukazuje na genocídu, ktorá prebieha na slovenskom národe. Nazdáva sa, že tá prebieha podľa článku 2, písmeno C Konvencie o genocíde, ktorá hovorí o tom, že genocída prebieha aj vtedy, keď je časť národa uvedená do takých životných podmienok, že dochádza k jeho záhube.

Mainstreamové médiá, alebo médiá hlavného prúdu, to možno nikdy nepriznajú, ale pravdou je, že skutočne máme veľké množstvo bezdomovcov, veľké množstvo exekúcií, stovky ľudí siahajú na vlastné životy pod ťarchou režimu, dokonca už aj dvaja ministri slovenskej vlády priznali, že ročne na Slovensku na vyliečiteľné choroby zomrie okolo 4-tisíc ľudí. A médiá možno nikdy nepriznajú, že nie každý bezdomovec si za svoju situáciu môže sám, možno nepriznajú, že je tu režim, ktorý nefunguje. Nestačí venovať sa korupcii. Korupcia je len jedna z dôsledkov, korupcia samotná nie je príčinou. Treba ísť na koreň veci. A nie obmedziť sa na konštatovanie, že ten, čo také niečo tvrdí, patrí na psychiatriu, ako sa to mnohí snažia zľahčovať v prípade Vaského. Mnoho ľudí sa bojí priznať, že nie je niečo v poriadku, ako sa hovorí, v štáte dánskom. Mnoho ľudí, napriek tomu, že je sloboda vyjadrovania, za ktorú ľudia tak bojovali v novembri 1989, sa bojí pomenovať stav skutočným menom. Maximálne si to povedia súkromne. Nie však verejne. Boja sa práve podobných súdnych procesov. Pritom aj pre samotného pána Vaského, ktorý sa sústavne na svojom youtubovom kanáli prihovára nemalému publiku s konštatovaním, že je nevyhnutná „krvavá revolúcie“, treba pripomenúť, že existuje aj legitímny a ďaleko úspešnejší spôsob revolúcie. Volá sa tichý protest sprevádzaný eliminovaním vlastnej spotreby. Je to jednoduché: za to, že prestanete kupovať napr. konkrétny tovar, vás nikto nemôže zavrieť, ani inak potrestať.

Existuje aj legitímny a ďaleko úspešnejší spôsob revolúcie. Volá sa tichý protest sprevádzaný eliminovaním vlastnej spotreby. Je to jednoduché: za to, že prestanete kupovať napr. konkrétny tovar, vás nikto nemôže zavrieť, ani inak potrestať. Takýmto pokojným, ale účinným protestom môžeme tvrdo a legálne povedať štátu, že si prajeme, aby zastavil stav, v ktorom dochádza k utrpeniu a smrti mnohých ľudí.

Neplatenie daní je trestný čin. Neplatenie daní nie je cesta, na ňu by sa aj tak nedal nikto nahovoriť, nehovoriac o tom, že dane odvádza zamestnávateľ a ten si to „za triko“ nedá. Cestou, ktorá nie je trestne stíhateľná, je protestné obmedzenie spotreby. Nikto vás predsa nemôže zatvoriť, ani nijako potrestať za to, že si napríklad celý mesiac nekúpite napr. alkohol a cigarety. Keby sa takto spojilo napr. stotisíc fajčiarov a mesiac by si napr. nekúpili dennú dávku cigaretovej škatuľky, štát by to tvrdo pocítil. Takýmto pokojným, ale účinným protestom môžeme tvrdo a legálne povedať štátu, že si prajeme, aby zastavil stav, v ktorom dochádza k utrpeniu a smrti mnohých ľudí. Pri takomto obmedzení spotreby, ak by na jednej škatuľke štát zarobil len jedno euro (čo je rozhodne viac), aby sa nám ľahšie počítalo, tak by išlo o protestný výpadok v štátnom rozpočte v hodnote okolo 3 milióny eur. Pri milióne takýchto protestujúcich by to bolo už 30 miliónov eur na mesiac. Vydržať desať mesiacov a štát príde o 300 miliónov eur. A to je len pri príklade spotrebnej dane za tabakové výrobky. Obmedziť spotrebu sa dá v ďalších iných oblastiach. Len by sa muselo ľuďom chcieť dať štátu, ktorý sa o svojich obyvateľov nestará tak, aby neboli nútení páchať samovraždy, alebo, ako potvrdili dvaja ministri, nezomieralo ročne 4-tisíc ľudí na choroby, z ktorých sa mohli pri fungujúcom zdravotníctve dostať. Aj preto vyzývame Rudolfa Vaského, aby ľudí vyzval na legálne aktivity, ktoré môžu režim výrazne oslabiť.

Aj preto vyzývame Rudolfa Vaského, aby ľudí vyzval na legálne aktivity, ktoré môžu režim výrazne oslabiť.

Pod tlakom ulice sa dejú mnohé pozitívne veci. O to viac sa môžu diať pri tichom proteste ulice – pri proteste, pre ktorú nie je potrebné ani vyjsť na námestia. Stačí chcieť. Za protestné obmedzenie spotreby vás nikto nemôže potrestať. Aspoň zatiaľ. Zároveň vyzývame mainstreamové médiá, aby svoj boj proti nefungujúcemu štátu neobmedzovali len na boj proti korupcii, ktorým akoby zakrývali ľuďom oči pred ešte závažnejšími dopadmi systému ako celku, ktorého súčasťou, je, samozrejme, aj korupcia. Ale nielen korupcia.

(alb), foto autor, stránka Rudolfa Vaského a print screen Facebook.

 

Pozrite si video, za ktoré je Vaský súdený. Záznam rozhovoru je v druhej časti videa. https://www.youtube.com/watch?v=3sKGix_9qYc

Redakcia KĽÚČ OD… sa nestotožňuje s videom, publikuje ho vo verejnom záujme.