MESTSKÁ POLÍCIA BRNO REAGUJE NA NÁŠ KOMENTÁR: Z FOTOGRAFIE NIE JE ZREJMÉ, V AKOM PORADÍ VOZIDLÁ PRIŠLI

author
4 minutes, 26 seconds Read

Uverejnili sme (25. 3.) komentár, v ktorom poukazujeme na bezohľadnosť šoférov, ktorí svoje vozidlá parkujú štýlom „bez ladu a skladu“, arogantne a neúsporne. Fotoaparátom sme zachytili parkovisko v okolí ulice Veveří v Brne. Pýtali sme sa, či túto okolnosť Mestská polícia zohľadňuje pre tých šoférov, ktorí vďaka neúspornosti, pohodlnosti či arogantnosti iných boli nútení zastať v rozpore so zákonom.

Problémy s množstvom áut narástli prakticky všade a boria sa s tým všetci, obyvatelia, ale aj strážcovia poriadku. „V posledných rokoch došlo nielen v Brne k výraznému nárastu počtu vozidiel a tento trend je zjavný aj v ulici Veveří a jej okolí, ktorého sa týka vaša otázka,“ začal všeobecným konštatovaním Pavel Šoba z tlačového oddelenie Mestskej polície Brno. Pokračoval vysvetlením litery zákona. „Pokiaľ ide o státie na nespevnenej ploche, kde nie je vodorovné dopravné značenie: na takom mieste nemá vodič stanovené, akým spôsobom musí zaparkovať,“ povedal s tým, že teda záleží len na vodičovi, či zastaví kolmo či šikmo, alebo použitím dnes moderného slova slušnosť, či teda zaparkuje slušne, alebo neslušne. A tak, ak sa aj rozhodne nepsrávne, priestupku sa svojim správaním nedopustí. „Rovnako tak zostáva na ňom, aký veľký odstup od iných vozidiel si zachová. Z hľadiska zákona tak nie je možné hovoriť o nesprávnom parkovaní a nedá sa preto súhlasiť ani z tvrdením uvedenom v komentári, že ´nesprávnym parkovaním neumožnili správne zaparkovať druhým´“.

Kde nie je vodorovné dopravné značenie: na takom mieste nemá vodič stanovené, akým spôsobom musí zaparkovať.

Podľa Šobu nie je možné z fotografií (príspevok na klucod.sk z 25. 3.) odvodiť jednoznačný a nespochybniteľný záver o tom, kto ubral parkovacie miesto. „Z fotografie nie je zrejmé v akom poradí autá prišli a domnienka, ktorá sa niekomu javí ako najviac pravdepodobná, môže byť chybná. Príslušníci mestskej polície musia konať v súlade so zákonom,“ dodal Šoba s tým, že medzi najčastejšími dopravnými priestupkami, ktorými sa príslušníci v tejto oblasti stretávajú, patrí „státie na chodníku, na verejnej zeleni či v miestach, kde to dopravné značky výslovne zakazujú“.

Ak teda niekto zaparkoval nesprávne z toho dôvodu, že už nemal kde zastať, lebo iní mu to neúsporným parkovaním neumožnili, aj tak pácha priestupok, polícia túto okolnosť nezohľadňuje, jedine, ak sa zohľadnením dá nazvať lístok s vetou o podozrení zo spáchania trestného činu vložený za stierač. „Vzniknutá situácia ho neoprávňuje k tomu, aby odstavil svoje auto v rozpore so zákonom,“ povedal s tým, že boli iné možnosti, ako situáciu mohol vyriešiť. „V dostupnej vzdialenosti je platené parkovisko, ktoré spravidla cez deň máva voľnú kapacitu a cez víkendy je navyše bezplatné,“ dodal Šoba s tým, že skúsenosti potvrdzujú, že  plochy bez vodorovného značenia nie sú využívané efektívne a „mnoho vodičov, bohužiaľ, často uprednostní vlastné pohodlie na úkor iných“.

Mnoho vodičov, bohužiaľ, často uprednostní vlastné pohodlie na úkor iných.

Pre policajtov, či už štátnych, alebo mestských, je veľmi dôležitá aj preventívna pozícia. Preto sme sa pýtali, prečo teda mestská polícia nerieši príčinu, ale len následok. To sú spomenutí vodiči, ktorí vďaka bezohľadnému parkovaniu iných (ktorých bezohľadnosť amnestuje zákon, ktorý na ich bezohľadnosť nemyslí a legitimizuje ju). Prečo policajti riešia len následok, a nejdú na koreň veci, teda na príčinu? „Pokiaľ ide o rovinu dôsledok versus príčina, môžem vás týmto ubezpečiť, že Mestská polícia Brno vzniesla viacero konkrétnych podnetov k zlepšeniu problematickej situácie týkajúcej sa parkovania v tejto oblasti vrátane obnovy vodorovného dopravného značenia. Privítala by rovnako, aby sa z nespevnených plôch stalo parkovisko, ale,bohužiaľ, nedoriešené majetkové vzťahy pri týchto pozemkoch oddaľujú návrhy, ktoré by priniesli prospech stovkám šoférov, ktorí v tejto oblasti pravidelne parkujú,“ uzavrel Pavel Šoba z tlačového oddelenie Mestskej polície Brno s tým, že podnet na odbor dopravy či na správcu cesty môže dávať každý občan.
Aj magazín KĽÚČ OD… podal námet primátorke mesta Brna Markéte Vaňkovej (ODS) na to, aby v tejto oblasti mesto nechalo vyznačiť vodorovné dopravné značenie. Podnet sme spojili s otázkou, na ktorú sme zatiaľ odpoveď nedostali. (alb), foto ilustračná autor

POZRITE SI: TAKTO SA POLICAJTI ZAVIAZALI, ŽE SA K VÁM BUDÚ SPRÁVAŤ:

POLICAJT KONÁ VOČI VEREJNOSTI VŽDY ZDVORILO, ÚSTRETOVO A SLUŠNE. AJ TAKTO SA MÁ SPRÁVAŤ MESTSKÁ POLÍCIA, PRIKAZUJE IM TO ICH VLASTNÝ ETICKÝ KÓDEX

 

POZRITE SI AJ: TAKTO PARKOVALI V BRNE:

PARKUJÚ TAK, ŽE OBSADIA DVE MIESTA JEDNÝM AUTOM! ALE MESTSKÁ POLÍCIA BRNO POKUTOVALA TÝCH, ČO VĎAKA AROGANTNÝM ŠOFÉROM NEMALI KDE ZASTAŤ

Similar Posts