PARKUJÚ TAK, ŽE OBSADIA DVE MIESTA JEDNÝM AUTOM! ALE MESTSKÁ POLÍCIA BRNO POKUTOVALA TÝCH, ČO VĎAKA AROGANTNÝM ŠOFÉROM NEMALI KDE ZASTAŤ

KOMENTÁR. Kontrolujeme vo verejnom záujme aj činnosť Mestských polícií (MsP). V Brne nielen v jeden marcový deň nastala situácia ako z Kocúrkova. Namiesto toho, aby boli pokutovaní tí, ktorí nesprávnym parkovaním neumožnili správne zaparkovať druhým, Mestská polícia riešila tých, ktorí vďaka takýmto arogantným vodičom, ktorí nevedia parkovať, museli zaparkovať v rozpore s vyhláškou. MsP však […]