PREČO BY NEJAKÁ PERSONALISTKA MALA ROZHODOVAŤ O MOJEJ BUDÚCNOSTI? PREČO BY NEJAKÝ SYSTÉM MAL ROZHODOVAŤ O NAŠEJ BUDÚCNOSTI?

Nicole Blankenship natočila príspevok, v ktorom vypovedá o skúsenostiach s personalistami – v našom unikátnom mapovaní personalistov. Pýta sa, prečo by nejaký personalista, ktorý o nej nevie nič, mal spoza nejakého zeleného stola po minúte pohľadu na nejaký životopis, ktorý ani nemusí byť pravdivý, rozhodnúť o osude človeka. Rozhodnúť na základe svojho pocitu. Bez poznania […]