ZBROJÍME DO REVOLÚCIE, TU JE 5 ZBRANÍ PROTI REŽIMU! ALE STRACH Z LEGÁLNEJ REVOLTY PROTI FAŠISTICKÉMU REŽIMU NÁS NÚTI ZOSTAŤ STÁŤ PRED DVERAMI SLUŠNOSTI

KOMENTÁR Na Slovensku sa toho povedalo už mnoho o tom, ako sú porušované zákony, upierané ľudské práva, o tom, ako vládne pomyselný fašistický režim, ktorý dovolí mať orabovaných ľudí na ulici, ktorý dovolí obchod s beznádejou (vyučenie študentov v ich neuplatniteľných odboroch), ako cenzuruje, ako si dovoľuje obrazne povedané pľuť svoje satanské hnilobné sliny na […]