JAPONCI PRIPRAVUJÚ NOVÚ KONCEPCIU SUPERCHYTREJ SPOLOČNOSTI, HOVORÍ PROGNOSTIK SAV PETER STANĚK

author
1 minute, 45 seconds Read

Ako informoval prognostik Slovenskej akadémie vied a bývalý poradca premiéra Fica prof. Peter Staněk,
„Japonci pripravujú novú koncepciu superchytrej spoločnosti“.

V najnovšej prednáške v českom meste Štětí prof. Staněk (od približne 23:00 min) hovorí o novom koncepcii fungovania spoločnosti, ktorú pripravujú v krajine vychádzajúceho slnka. Podľa preambuly tejto koncepcie musíme zbúrať jedného súčasného bôžika. „Musíme prestať uvažovať o zisku za každú cenu,“ povedal o veličine, ktorá je však pre dnešnú spoločnosť považovaná za najdôležitejšiu, za akúsi mantru, ktorej sa treba klaňať. Tak sa ženieme za ziskom, že musíme podporovať konzum, pretože bez konzumu nebudú rásť ani zisky. Zisk nás však veľmi obmedzuje. Vďaka zisku sa stávame otrokmi. Súčasťou kapitalistickej spoločnosti a teda aj náboženstva zisku je aj konkurencia.

Musíme prestať uvažovať o zisku za každú cenu.

Musíme prestať uvažovať o tom, že konkurencia je za každú cenu.

Základnou povinnosťou spoločnosti je plnohodnotný život každého človeka.

 

Ďalším bodom preambuly spomenutej koncepcie je zbúranie ďalšej súčasnej mantry: „Musíme prestať uvažovať o tom, že konkurencia je za každú cenu,“ povedal Staněk s tým, že súčasnosť je postavená na konkurovaní si, vychádzajúc tak z Darwinovej teórie o boji medzi jednotlivými jedincami a o prežití silnejšieho. To ale v Japonsku pochopili, že takto to nemôže byť. A Japonci samotní sú považovaní za veľmi organizovaný národ, ktorý si navzájom vie pomáhať. Reálne to môže na vlastnej koži zažiť každý, kto navštívi krajinu gejší a samurajov. Ďalším bodom preambuly superchytrej spoločnosti je, že „základnou povinnosťou spoločnosti je plnohodnotný život každého človeka“.

(alb), ilustračné foto autor.

zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=DTIQyltsHcQ&t=811s

Similar Posts