ĽUDIA BUDÚ AJ V OBLASTI SEXU ZVRÁTENÍ A PREVRÁTENÍ, HOVORÍ O PREDZVESTIACH POSLEDNÝCH ČASOV MARIÁN ČERVENÍK, SEXUÁLNY INTÍMNY ŽIVOT JE DANÝ OD BOHA, ALE PROBLÉM JE V NELEGÁLNOM SEXUÁLNOM POMERE

Medzi ľuďmi panujú viaceré otázky o vzťahu kresťanstva a sexuálneho života. Kresťana Mariána Červeníka sme sa opýtali napríklad to, či je sexuálny styk medzi kresťanmi povolený a kedy prípadne dochádza k nelegálnemu sexu. Medzi ľuďmi panuje názor, že viera v Boha, viera v Ježiša Krista neumožňuje mať sex. Ako to teda je? Je povolený? Na […]