POČAS PSYCHICKY TERORISTICKEJ AKCIE DOŠLO TAKMER K ZRAZENIU NOVINÁRA, NASLEDOVALA AROGANCIA. KOMENTÁR A VEREJNÁ SŤAŽNOSŤ

author
6 minutes, 12 seconds Read

KOMENTÁR A OTVORENÝ LIST SPOLOČNOSTI

Mohlo dôjsť aj k zabitiu novinára! Toto je otvorená sťažnosť Brnenským komunikáciám a.s., ktorej pracovník sa dnes (12. 10. 2018 po 8:00) počas výkonu nezávislého novinára vo verejnom záujme správal veľmi arogantne. Mňa, ako novinára, ktorý dokumentoval psychicky teroristickú akciu v brnenskej miestnej časti Líšeň a ktorý vo verejnom záujme zaznamenával odťahovanie áut, ktoré nestihli do 8:00 odísť z miesta, kde boli zaparkované, najprv takmer autom zrazil a neskôr arogantne agresívne slovne obťažoval pracovník Brnenských komunikácií a.s.

Pokiaľ ide o samotné odťahovanie, bolo robené veľmi bezohľadne, veľmi rýchlo, akoby prebiehala evakuácia osôb pri jadrovom útoku. Nikto neriešil, či daný človek neleží doma v horúčkach, či vôbec o psychicky teroristickej akcii vedel, arogantne mal auto odtiahnuté, samozrejme, na náklady toho, ktorý bol v rozpore s dobrými mravmi a verejnou službou odtiahnutý. Robili to očividne veľmi rýchlo, až by mohol mať človek dojem, akoby mali za počet odtiahnutých áut provízie.

Počas monitorovania veci vo verejnom záujme na Kučerovej ulici v miestnej časti Líšeň došlo k arogantnému útoku autom na mňa ako nezávislého novinára. Auto odťahovej služby nadchádzalo prostredníctvom pozdĺžneho parkovania takým arogantným a agresívnym spôsobom, že ak by som v poslednej chvíli neodskočil, mohlo dôjsť k mojej fyzickej likvidácii, ak by som následkom pádu utrpel zranenie hlavy nezlučiteľné so životom.

„Vyližte mi prdel aj s vaším primátorem.“

Po vystúpení vodiča z auta som sa ho slušne opýtal: „Čo robíte, pane? Dobrý deň.“ Dodal som, že „robím vo verejnom záujme“, a ukázal novinársky preukaz, na čo pracovník odpovedal: „Vyližte mi prdel!“ Odpovedal som: „Pôjde sťažnosť na mestskú časť Líšeň, pôjde sťažnosť primátorovi mesta Brno, nech sa páči.“ Na to pracovník odpovedal: „Vyližte mi prdel aj s vaším primátorem.“

Týmto verejne protestujem voči arogantnému a agresívnemu správaniu sa zamestnanca Brnenských komunikácií a.s. Žiadam o ospravedlnenie, pretože daný akt bol nielen zásahom voči slušnému spolunažívaniu, ale aj zásahom do slobody tlače. Zároveň žiadam kárny postih pre daného zamestnanca-šoféra, ako aj o preskúmanie jeho spôsobilosti viesť motorové vozidlo tak, aby to bolo bezpečné voči obyvateľstvu.

Verejná služba, to má byť mottom a zmyslom aj spoločnosti Brnenské komunikace, a.s. Aj v prípade, že robí nezmyselné upratovania, hoci komunikácie sú v tejto časti čisté, na rozdiel od obzvracaných komunikácií a chodníkov v centre mesta, má byť správanie sa každej inštitúcie, ktorá robí vo verejnej službe, maximálne slušné a ústretové voči obyvateľstvu, aby sa obyvateľstvo vďaka terorizovaniu a agresívnemu správaniu nemuselo cítiť nekomformne, ba čo viac ohrozené na vlastných životoch.

Verejná služba, to má byť mottom a zmyslom aj spoločnosti Brnenské komunikace, a.s. Aj v prípade, že robí nezmyselné upratovania, hoci komunikácie sú v tejto časti čisté, na rozdiel od obzvracaných komunikácií a chodníkov v centre mesta, má byť správanie sa každej inštitúcie, ktorá robí vo verejnej službe, maximálne slušné a ústretové voči obyvateľstvu, aby sa obyvateľstvo vďaka terorizovaniu a agresívnemu správaniu nemuselo cítiť nekomformne, ba čo viac ohrozené na vlastných životoch.

 

Ďalšou otázkou bude, koľko dané čistenie stojí daňových poplatníkov, a to rovnako v každom diele tejto komédie. Otázka bude smerovať aj na spôsob čistenia a súpis vykonaných prác (či sú adekvátne a ich výsledok je adekvátny vynaloženým prostriedkom daňových poplatníkov).

V zmysle infozákona sa ich preto budem pýtať, akým spôsobom sa snažia preventívne predchádzať oprávneným pocitom obyvateľov, ktorí sa cítia takýmto psychickým terorom v nepohode. Zároveň sa v zmysle rovnakého zákona budem pýtať, koľko sťažností obyvateľov zaznamenali v súvislosti s ich agresívnou psychicky teroristickou akciou s názvom: Blokové čistění – a to vo všetkých jej epizódach za posledných 10 rokov, a akým spôsobom tieto sťažnosti vyriešili. Ďalšou otázkou bude, koľko dané čistenie stojí daňových poplatníkov, a to rovnako v každom diele tejto komédie. Otázka bude smerovať aj na spôsob čistenia a súpis vykonaných prác (či sú adekvátne a ich výsledok je adekvátny vynaloženým prostriedkom daňových poplatníkov), pretože videl som zatiaľ len auto, ktoré postriekalo cestu vodou a a nič viac. Navyše o 12:30 boli na jednom z parkovísk ďalšie autá, ale tie už odťahované neboli. Ako bude takýto diskriminačný krok vysvetlený človeku, ktorému auto odtiahli. Ďalej sa pýtam, či sú zamestnanci odťahovej služby školení a pravidelne preškolovaní v oblasti komunikácie s obyvateľstvom. Zároveň sa pýtam, či daný pracovník odťahovej služby má provízie v závislosti od počtu odtiahnutých automobilov.

Verejná služba je záväzok. Záväzok pomoci. Skutočnej pomoci. Ale s rešpektovaním slušnosti, osobnej integrity obyvateľov, ich slobody, komfortu, dostatočnému informovania, adekvátnemuho odkomunikovania smerom k verejnosti, a to či už predbežne, alebo následne pri možných konfliktoch.

Verejná služba je záväzok. Záväzok pomoci. Skutočnej pomoci. Ale s rešpektovaním slušnosti, osobnej integrity obyvateľov, ich slobody, komfortu, dostatočnému informovania, adekvátnemuho odkomunikovania smerom k verejnosti, a to či už predbežne, alebo následne pri možných konfliktoch. Ak sa tak nedeje, je vo verejnom záujme na aroganciu poukazovať, lebo vzhľadom k tomu, že ide o službu financovanú daňovými poplatníkmi a je pritom obmedzený ich komfort, je povinnosťou objednávateľov a vykonávateľov zabezpečiť taký priebeh danej verejnej služby, aby sa verejnou službou naozaj dala nazvať, to znamená s rešpektovaním slušnosti, poctivosti, morálky, používaním dobrých zámerov a nie snahy zarobiť na odťahu pri vykonávaní služby, ktorá je platená z daní všetkých daňovníkov.

Téme sa budem venovať aj v reportáži, kde kde uverejním vyjadrenia, ak nám budú poskytnuté.  Ak mi ich poskytnú, ponúknem vyjadrenie Brnenských komunikácií, ako aj miestnej časti Líšeň či mesta Brna hneď, ako sa tak z ich strany stane.

(alb), ilustračné foto a foto z podujatia –  autor

Similar Posts