TO JE SKVELÝ NÁPAD, HOVORÍ O DATABANKE NÁPADOV AUTORKA ZMYSELNÝCH NEŽNOSTÍ

author
5 minutes, 18 seconds Read

Spisovateľka a poetka Kaja Demeterová, ktorá nedávno obohatila knižný trh básnickou zbierkou ZMYSELNÉ NEŽNOSTI a v súčasnosti pracuje na románe, si myslí, že „možno by bolo prospešné, keby sa ľudia viacej orientovali na to, čo je dôležité pre celok, nielen pre blaho jednotlivcov“. Pomôcť k tomu by podľa nej mohla aj databanka nápadov. „Ľahko by sa dal zhodnotiť skutočný stav vecí z rôznych uhlov pohľadu, a pomôcť si navzájom.“ Viacej nám prezradila v rozhovore o angažovanosti a talentoch, kde prezradila aj svoj pohľad na predimenzovanosť dnešnej doby konzumom a zhonom.

Dnes sa často hovorí o nezáujme mladých ľudí napr. o šport. Ako by ste daný problém vyriešili? Čo je potrebné zmeniť?
Myslím si, že šport ako taký je veľmi potrebný k šťastnému a vyrovnanému životu, pretože ho skvalitňuje a predlžuje, nehovoriac o tom, že je to tiež zábava a radosť. Keby bolo viacej osvety na školách, viac možností pre deti a študentov, a tiež viacej trávnatých plôch, parkov, zelene, kde by mohli športovať, bicyklovať sa alebo sa aspoň prechádzať, mohlo by to veľmi pomôcť. V dnešnej dobe majú prím technológie pred prírodou a športovaním, čo je škoda. Ale napriek tomu si myslím, že každý z nás je vnútorne viac orientovaný k prírode a prirodzenému životu bez nadmiery technických vymožeností, len sa je potrebné vrátiť k tomu, čo je pre nás správne a prospešné.

Dnes sa hovorí aj o kultúrnom úpadku spoločnosti. Ako to vidíte vy?
Rozhodne si myslím, že dnešná spoločnosť je predimenzovaná konzumom a ustavičným zhonom, ale to spôsobuje aj stres v zamestnaní, kde si nikto nemôže byť takmer ničím istý, a odráža sa potom v rodinách, kde sú ľudia vyčerpaní z toho ustavičného kolotoča povinností a nemajú čas jeden pre druhého. A na kultúru už potom nezostáva takmer ani pomyslenie. Pritom umenie v každej forme dokáže nesmierne skvalitniť život a pozdvihnúť dušu, prebúdza cit pre detail, hĺbku a krásu vo všetkom čo je v nás i okolo nás.

 

Rozhodne si myslím, že dnešná spoločnosť je predimenzovaná konzumom a ustavičným zhonom, ale to spôsobuje aj stres v zamestnaní, kde si nikto nemôže byť takmer ničím istý.

 

Čo by bolo potrebné pre záchranu kultúry a kultúrnosti?
Možno kultúrnosť a ľudskosť, ktorá sa vytráca, pomôže navrátiť ľahšie dostupné umenie, ku ktorému by mali prístup viacerí. Myslím si, že je potrebné o tom hovoriť, robiť podujatia, ktoré sú zamerané na to, aby sa i ľudia, ktorí nemajú veľký vzťah k umeniu, mohli ním obohatiť, a šíriť ho ďalej. Ale tiež si myslím, že je mnoho tých, ktorí prispievajú k tomu, aby sa kultúra a kultúrnosť nevytratila z našich životov a povedomia.

Čo je najväčší problém, ktorý trápi spoločnosť?
To je ťažká otázka. Možno je to nadmiera prebytočných informácií a konzumu, ktoré ľudí oddeľujú od ich vnútra, možno neustály zhon v snahe o prežitie, a možno aj to, že si pred problémami ako takými zakrývame oči.

 

 

Ako by ste ho navrhli vyriešiť?
Aj to je zložitá otázka, pretože závisí od individuality každého z nás, akým smerom sa bude uberať jeho život a myšlienky.

 

Možno je to nadmiera prebytočných informácií a konzumu, ktoré ľudí oddeľujú od ich vnútra, možno neustály zhon v snahe o prežitie, a možno aj to, že si pred problémami ako takými zakrývame oči.

 

Čo hovoríte na nápad vytvoriť databanku nápadov pre zlepšenie fungovania vecí? Nejaký verejne dostupný portál, kde by ktokoľvek mohol písať svoje nápady v rôznych oblastiach?
To je skvelý nápad. Ľahko by sa dal zhodnotiť skutočný stav vecí z rôznych uhlov pohľadu, a pomôcť si navzájom.

Čo by bolo potrebné urobiť v spoločnosti, aby sa dobré nápady mohli zrealizovať?
Hlavne im dať priestor pre realizáciu, podporiť ich a šíriť ďalej.

Majú dnes ľudia dosť nápadov, alebo sú skôr apatickí?
To je relatívne. Každý je svojský, niektorí nápadmi sršia, niektorí zase nemajú veľký záujem sa angažovať. V každom prípade angažovanosť prospieva veciam.

Čo by ste vy vedeli urobiť pre to, aby sa nejaký váš konkrétny dobrý nápad mohol zrealizovať?
Mám rozpísaný román, takže na tom teraz pracujem hlavne, no uvidím čo sa bude dať urobiť preto, aby sa dostal ďalej, do povedomia ľudí, je to ešte otázka času a tiež toho, ako bude či nebude prijatý. KLIKNITE SEM A POZRITE SI KAJINU KNIHU ZMYSELNÉ NEŽNOSTI 

 

Každý je svojský, niektorí nápadmi sršia, niektorí zase nemajú veľký záujem sa angažovať. V každom prípade angažovanosť prospieva veciam.

 

Je dnešná spoločnosť dostatočne angažovaná?
Myslím si, že v globále nie, ale je predsa len mnoho tých, ktorí sa vedia postaviť za dobrú vec.

Čo by bolo dobré urobiť aby sa eliminoval stav všeobecnej apatie a nezáujmu o dianie vo veciach verejných?
Možno by bolo prospešné, keby sa ľudia viacej orientovali na to, čo je dôležité pre celok, nie len pre blaho jednotlivcov. A tiež šíriť a zdieľať svoje postrehy, myšlienky, nápady a umenie ako také, aby mohlo obohatiť a povzniesť nás ďalej od konzumu, zhonu a ruchu sveta, na miesta pokoja a radosti zo života.

 

(alb), foto archív K.D.

KLIKNITE SEM A POZRITE SI KAJINU KNIHU ZMYSELNÉ NEŽNOSTI 

Similar Posts